HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Constantin Niţă
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 4 martie 2009.
  Nr. 215.


  Anexă

  NORMA 04/03/2009