ORDIN nr. 104 din 31 august 2015
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 1 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
  "8. «Sublocotenent Fripis Marius-Daniel» pentru Detaşamentul de Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Dobrogea» al judeţului Constanţa".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Bucureşti, 31 august 2015.
  Nr. 104.
  ----