LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996 (**republicată**)(*actualizată*)
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  **) Republicată în temeiul art. VI din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 104/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999), dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 50/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996 şi a mai fost modificată prin:
  - Ordonanţa Guvernului nr. 56/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997 (aprobată prin Legea nr. 104/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999);
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997 (respinsă prin Legea nr. 149/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998);
  - Legea nr. 154/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998.

  Capitolul I Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor


  Secţiunea 1 Abrogată

  ---------------
  Secţiunea 1 din Cap. I a fost abrogată de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 1

  Salarizarea magistraţilor şi a personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, de pregătirea şi competenta profesională, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile pentru magistraţi, prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992**) pentru organizarea judecătorească, republicată.
  ----------------
  **) Legea nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.

  ------------
  Art. 1^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Secţiunea 1^1 Abrogată

  ---------------
  Secţiunea 1^1 din Cap. I a fost abrogată de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.

  Articolul 2

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 3 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 4 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 5

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 5 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 11 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 12 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 13

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 13 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 14 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 15

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 15 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 16 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 17

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 17 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Articolul 17^1

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 17^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Secţiunea a 2-a Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a altor categorii de personal


  Articolul 18

  (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt stabilite între limitele minima-maxima, pe grade sau trepte profesionale, în funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate şi de nivelul instanţei sau al parchetului.
  (2) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza, precum şi indemnizaţiile de conducere ale personalului de specialitate auxiliar de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliara de specialitate, calculat la salariul de baza, după cum urmează:
  - de la 5 la 10 ani - 5%;
  - de la 10 la 15 ani - 10%;
  - de la 15 la 20 de ani - 15%;
  - peste 20 de ani - 20%.
  (4) Sporul prevăzut la alin. (3) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliara de specialitate.
  (5) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.
  ---------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 19

  (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2.
  ---------------
  Ain. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (2) Abrogat.
  ---------------
  Ain. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a celor de executare penală şi executare civilă, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretarii comisiilor de cercetare a averii beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul brut, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară.
  ---------------
  Ain. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 20

  Abrogat.
  --------------
  Art. 20 a fost abrogat de art. 70, Cap. VI din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000.


  Capitolul II Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica


  Articolul 21

  Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite între limitele minima-maxima, pe grade şi trepte profesionale, în raport cu pregătirea profesională şi vechimea în specialitate.
  ---------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 22

  (1) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarele de expertize criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) Funcţiile de director al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, de şef de laborator şi de adjuncţi ai acestora, precum şi de şef sector şi şef secţie pot fi ocupate numai de experţi criminalisti gradele I şi II.
  ---------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 23

  (1) Experţii criminalisti şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de spor de fidelitate în condiţiile art. 18 alin. (3)-(5), care se aplica în mod corespunzător.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (2) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut.


  Capitolul III Salarizarea personalului Institutului Naţional al Magistraturii


  Articolul 24

  (1) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 24 a fost abrogat de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.
  (2) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru personalul de instruire de alta specialitate decât cea juridică, precum şi pentru secretari sunt prevăzuţi în anexa nr. 5.
  ---------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Capitolul III^1

  Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare socială şi supraveghere
  ---------------
  Cap. III^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.

  Articolul 24^1

  (1) Personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere se salarizeaza potrivit grilelor de intervale şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 5^1.
  (2) In funcţiile de şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere pot fi numiţi numai consilieri de reintegrare socială şi supraveghere gradele I-III.
  ---------------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 24^2

  (1) Personalul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23, care se aplica în mod corespunzător.
  (2) Personalul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere beneficiază de sporul prevăzut la pct 1 din anexa nr. 7, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.
  ---------------
  Art. 24^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Capitolul IV

  Salarizarea personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate, precum şi a personalului din Ministerul Justiţiei care coordonează şi controlează aceste instituţii
  ---------------
  Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.

  Articolul 25

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 25 a fost abrogat de art. 61, Cap. III din ORDONANŢA nr. 64 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.


  Articolul 26

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 26 a fost abrogat de art. 61, Cap. III din ORDONANŢA nr. 64 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.


  Articolul 27

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 27 a fost abrogat de art. 61, Cap. III din ORDONANŢA nr. 64 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.


  Capitolul V*) Dispoziţii comune


  Articolul 28

  (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de magistraţi, se stabilesc, în cadrul grilelor de intervale prevăzute de lege, în raport cu pregătirea, competenta profesională şi vechimea în specialitate, pe grade şi trepte profesionale, precum şi în raport cu nivelul unităţii.
  (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe baza de concurs sau examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenta profesională şi rezultatele obţinute în activitate.
  (3) Salariul de baza al personalului prevăzut la alin. (1) se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor coeficienţilor de multiplicare prevăzute în grilele de intervale pentru gradul sau treapta profesională în care acesta este încadrat.
  (4) Modul de organizare a concursului şi a examenului prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei si, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.
  ---------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 29

  (1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, altele decât cele de magistraţi, este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauza sunt încadraţi, la care se adauga o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de baza, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza.
  (2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere.
  (3) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.
  (4) Indemnizaţia de conducere se acorda şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei.
  ---------------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 30

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 30 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 31

  (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurata, personalul, cu excepţia magistraţilor, poate primi salariul de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 20%, aplicat la salariul de baza brut, şi se acorda anual.
  (2) Pentru personalul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, altul decât magistraţii, precum şi pentru personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al laboratoarelor de expertiza criminalistica, al Institutului Naţional al Magistraturii, al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere, al instituţiilor prevăzute la art. 26, precum şi cel al Ministerului Justiţiei, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii.
  (3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru funcţiile de conducere.
  (4) Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioada de cel puţin 6 luni de la angajare.
  ---------------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 32

  Activitatea profesională a personalului se evaluează anual conform metodologiei prevăzute la art. 1^1 alin. (4).
  ---------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 33

  (1) Pentru vechimea în munca, personalul beneficiază de un spor de vechime de pana la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel*):
  --------------------------------------------------------------------------------
          Transa de vechime Cota din salariul
               în munca de baza
  --------------------------------------------------------------------------------
      - între 3 şi 5 ani 5%
      - de la 5 la 10 ani 10%
      - de la 10 la 15 ani 15%
      - de la 15 la 20 de ani 20%
      - peste 20 de ani 25%
  --------------------------------------------------------------------------------

  (2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile magistraţilor.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 34*)

  (1) Pentru activitatea desfăşurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
  (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.


  Articolul 35

  In cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigura realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.


  Articolul 36

  Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.


  Articolul 37

  Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar.
  Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.


  Articolul 38

  (1) Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.
  (2) In cazul numirii temporare în condiţiile alin. (1) în locul magistraţilor cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti sau parchete, persoana în cauza beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută în anexa nr. 1, corespunzătoare funcţiei pe care o preia.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 38 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 39

  (1) Magistraţii, precum şi personalul de specialitate mutat în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la:
  a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa;
  b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza brut la data mutării efective în alta localitate;
  c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului;
  d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauza*).
  (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuinţe de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Public, după caz.
  (3) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţa proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuinţa de către autorităţile administraţiei publice locale sau, potrivit alin. (2), locuinţa de serviciu au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţa de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită efectiv pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (4) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţa în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acorda compensarea cheltuielilor de chirie în condiţiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanta sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. In situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi ori magistraţii efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, aceştia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.
  (5) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (4), precum şi cele prevăzute de Legea nr. 92/1992
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se impozitează.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 39 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplica şi magistraţilor în funcţie la data prezentei legi.
  ---------------
  Alin. (6) al art. 39 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (7) Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute magistraţilor şi nici altor categorii de personal.
  ---------------
  Alin. (7) al art. 39 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 40

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 40 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 41

  (1) Magistraţii şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei si, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive, aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Justiţiei si, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.
  (2) Magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate în funcţie şi pensionari, precum şi familiile acestora beneficiază în mod gratuit, potrivit Legii nr. 92/1992
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de asistenta medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impozitează*).
  ---------------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 41^1*)

  (1) Magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizate în baza prezentei legi au dreptul pe perioada concediului de odihna, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu indemnizaţia bruta sau, după caz, salariul de baza brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat*).
  (2) In perioada concediului de odihna magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază, o singura data pe an, de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care efectuează deplasarea cu autoturismul propriu între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrece concediul de odihna. In acest caz nu se mai poate beneficia de transportul gratuit prevăzut la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 92/1992
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Art. 41^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001, conform alin. (1) al art. 9 din acelaşi act normativ.


  Articolul 42

  (1) Absolvenţii, în primul an de activitate, încadraţi ca personal de specialitate în unităţi din justiţie şi în parchete situate în alta localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzător funcţiei, gradului sau treptei şi gradatiei în care urmează sa fie încadraţi. Aceasta indemnizaţie se acorda şi absolvenţilor încadraţi în Ministerul Justiţiei.
  (2) In cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute.
  (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenţii facultăţilor de drept sa se acorde indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajării lor în localităţi în care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
  (4) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se înscriu în carnetul de munca şi se acorda o singura data în timpul activităţii.
  (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anulează dacă cel în cauza părăseşte unitatea sau localitatea din motive care ii sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcţie.


  Articolul 43

  (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca în interes de serviciu, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior.
  (2) Când detaşarea sau trecerea temporară într-o alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum şi la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcţii.
  (3) Drepturile care se acorda pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca se suporta de instituţia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 44

  (1) Magistraţii care sunt detaşaţi sau delegaţi beneficiază de diurna de 2% din indemnizaţia de încadrare lunară brută, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv, precum şi a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii care se deplasează pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992
  , republicată, cu modificările ulterioare.
  --------------
  Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară".
  (2) In situaţia în care magistraţii nu beneficiază de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceştia au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizaţia de încadrare lunară brută pentru fiecare noapte de cazare.
  --------------
  Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară".
  (3) In cazul în care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistraţii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri.
  (3^1) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica pe toată durata delegării sau detaşării.
  ---------------
  Alin. (3^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice, care se aplica şi celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti.


  Articolul 45

  (1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei sau parchetului, peste durata normală a timpului de munca sau în zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul încadrat în funcţii de execuţie, cu excepţia magistraţilor, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauza, plătite majorat cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 de ore într-un an*).
  ---------------
  Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.
  (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de baza brut şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justiţiei sau de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.


  Articolul 46

  Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.


  Articolul 47

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 47 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 48

  (1) Pentru condiţii deosebite de munca, grele, vătămătoare sau periculoase, în laboratoarele de criminalistica, tipografii, în compartimentele de multiplicare sau în alte locuri de munca se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
  (2) Locurile de munca şi categoriile de personal în unităţile tipografice şi de multiplicare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.
  (3) Pentru celelalte locuri de munca, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite în condiţiile legii.
  (4) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 48 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 48^1

  (1) In caz de deces al magistratului ori al altei persoane din cadrul organelor autorităţii judecătoreşti, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizaţiei sau, după caz, salariul de baza din ultima luna de activitate a celui decedat.
  (2) In cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achită în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
  ---------------
  Art. 48^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 49

  (1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice.
  (2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice.
  (3) Pentru magistraţi, cheltuielile de deplasare în străinătate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acorda potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.


  Articolul 50

  (1) Membrii comisiilor de examinare a magistraţilor stagiari, pentru examenele de definitivare în funcţie a asistenţilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum şi pentru numirea şi promovarea în grade şi trepte profesionale ale personalului de specialitate juridică şi criminalistilor, sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.
  (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevăzută la alin. (1), se face luându-se în considerare salariul de baza brut al funcţiei de magistrat, în care este încadrat cel în cauza.
  (3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire în magistratura şi pentru examenul de capacitate al magistraţilor sunt remuneraţi prin plata cu ora, luându-se în calcul salariul de baza brut al funcţiei de judecător la Curtea Suprema de Justiţie.
  (4) Drepturile prevăzute la alin. (2) şi (3) se impozitează separat.
  (5) Membrii comisiilor de examinare prevăzuţi la alineatele precedente, care se deplasează în alta localitate decât cea în care îşi au locul de munca, beneficiază de diurna, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii.
  (6) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplica numai în cazul în care examenele se organizează şi se desfăşoară în afară orelor de program.
  ---------------
  Alin. (6) al art. 50 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 51

  (1) La Institutul Naţional al Magistraturii, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de munca este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justiţiei.
  (2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de baza brut al celui în cauza, stabilit în condiţiile art. 24.
  (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare saptamanala şi cu funcţia didactica îndeplinită.


  Articolul 52

  Parcul auto, consumul de carburanţi şi modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în funcţie de specificul activităţii fiecărei unităţi.


  Articolul 53

  Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege personalul de la instanţele judecătoreşti şi parchete, Institutul Naţional al Magistraturii, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia beneficiază şi de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.


  Capitolul VI*) Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 54

  Magistraţii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi se considera ca îndeplinesc condiţiile legale şi îşi păstrează gradul profesional dobândit.


  Articolul 55

  (1) Magistraţii militari şi personalul auxiliar militar şi civil de la instanţele şi parchetele militare beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, precum şi de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale.
  (2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.


  Articolul 56

  (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, procurorii financiari şi procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizaţi cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru procurorii si, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Preşedintele Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului şef de secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.
  (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru funcţiile similare din cadrul curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Preşedinţii colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se salarizeaza la nivelul vicepreşedinţilor curţilor de apel.
  (3) Magistraţii-asistenţi din cadrul Sectiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curţilor de apel.
  (4) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Colegiului jurisdicţional şi al Sectiei jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, precum şi cel care funcţionează pe lângă procurorul general de pe lângă Curtea de Conturi este salarizat potrivit prevederilor prezentei legi aplicabile personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Prevederile art. 18 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) se aplica în mod corespunzător.
  (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi, precum şi cel care funcţionează pentru procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului auxiliar de specialitate din cadrul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Prevederile art. 18 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) se aplica în mod corespunzător.
  (6) Indemnizaţiile judecătorilor financiari, procurorilor financiari, judecătorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori şi magistraţilor-asistenţi, stabilite potrivit alin. (1)-(3), sunt unica forma de salarizare a acestora. Prevederile art. 5 se aplica în mod corespunzător.
  ---------------
  Art. 56 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 56^1

  Prevederile prezentei legi se aplica în mod corespunzător judecătorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justiţie.
  ---------------
  Art. 56^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 57

  (1) Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobate.
  (2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi pentru Ministerul Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de funcţii pentru instanţe şi parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de funcţii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.
  (3) Statele de personal şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei.


  Articolul 58

  Drepturile prevăzute în prezenta lege pentru magistraţi se acorda şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 59

  La instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi în celelalte unităţi din sistemul justiţiei pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar.


  Articolul 60

  Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinându-se seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 61 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.


  Articolul 62

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 63

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti.


  Anexa 1

  Abrogată
  ----------------
  Anexa 1 a fost abrogată de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Anexa 2

  SALARIZAREA
  personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii
  şi parchetele de pe lângă judecătorii
  A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate
  auxiliar
  Valoarea de referinţa
  sectoriala = 2.571.040 lei**)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Nivelul Coeficientul de Vechimea
   crt. Funcţia studiilor multiplicare in
                                                  ─────────────── specia-
                                                  minim maxim litate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   5. Grefier, grefier-statistician, S 3,750 5,000 7 ani în funcţii
      grefier-documentarist, grefier- juridice
      analist-progamator, gradul I sau auxiliare de
                                                                 specialitate
   6. Grefier, grefier-statistician, S 3,500 4,700 4 ani - " -
      grefier-documentarist,
      grefier-analist-programator,
      gradul II
   7. Grefier, grefier-statistician, S 3,200 4,500 1 an - " -
      grefier-documentarist,
      grefier-analist-programator,
      gradul III
   8. Grefier, grefier-statistician, S 2,000 - -
      grefier-documentarist, grefier-
      analist-programator, debutant

  13. Grefier, grefier-statistician, M 3,700 4,500 7 ani în funcţii
      grefier-documentarist, grefier- auxiliare
      analist-programator, conducător juridice
      carte funciară, treapta I
  14. Grefier, grefier-statistician, M 3,500 4,300 4 ani în funcţii
      grefier-documentarist, grefier- auxiliare
      analist-programator, conducător juridice
      carte funciară, treapta II
  15. Grefier, grefier-statistician, M 3,000 4,000 1 an - " -
      grefier- documentarist, grefier-
      analist-programator, conducător
      de carte funciară, treapta III
  16. Grefier-dactilograf treapta I M 3,000 4,000 7 ani în funcţii
                                                                 auxiliare
                                                                 juridice sau
                                                                 administrative
  17. Grefier-dactilograf treapta II M 2,500 3,500 4 ani - " -
  18. Grefier-dactilograf treapta III M 2,000 3,000 1 an - " -
  19. Grefier, grefier-statistician, M 1,950 - -
      grefier-documentarist, grefier-
      analist-programator, conducător
      carte funciară, grefier-
      dactilograf, debutant
  20. Arhivar registrator treapta I M 2,000 2,750 -
  21. Arhivar registrator treapta II M 1,900 2,500 -
  22. Arhivar registrator treapta III M 1,800 2,200 -
  23. Arhivar registrator debutant M 1,500 - -
  24. Agent procedural M/G 1,800 2,100 -
  25. Aprod M/G 1,500 1,800 -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.
  3. La numirea în funcţie şi la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în aceasta situaţie vechimea minima în specialitatea prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.
  Aceste prevederi se aplica şi în cazul celor care au ocupat funcţii medii tehnice sau alte funcţii de acelaşi nivel.
  4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învăţământului superior, prevăzut la pct. 1 şi 2, a ocupat funcţii medii de specialitate, se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.
  5. In funcţia de grefier-şef la judecătorii şi parchetele corespunzătoare pot fi numiţi numai grefieri treptele profesionale I şi II sau grefieri gradele I-III.
  6. Pentru funcţiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist-programator şi grefier-dactilograf de la toate instanţele judecătoreşti şi parchete pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative.
  In acest caz nu se aplica prevederile pct. 3 alin. 1.
  7. Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limba străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.
  8. Grefierii şi grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de baza de 10%.
  B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Indemnizaţia de conducere
   crt. Funcţia în procente din salariul
                                                      de baza - limita maxima -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Grefier-şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea
      Suprema de Justiţie 25%
   2. Grefier-şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea
      Suprema de Justiţie 20%
   3. Prim-grefier la curtea de apel şi parchetul de pe lângă
      curtea de apel 20%
   4. Grefier-şef de secţie la curtea de apel şi parchetul de
      pe lângă curtea de apel 18%
   5. Prim-grefier la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 18%
   6. Grefier-şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 15%
   7. Grefier-şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15%
   8. Grefier-şef secţie judecătorie şi parchetul de pe lângă
      judecătorie 15%
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.
  ---------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 50 al art. I din acelaşi act normativ.
  --------------
  Dispoziţiile referitoare la salarizarea executorilor judecătoreşti din anexa 2 au fost abrogate de art. 70, Cap. VI din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000.


  Anexa 3

  Abrogată
  ----------------
  Anexa 3 a fost abrogată de alin. (2) al art. 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002.


  Anexa 4

  SALARIZAREA
  personalului din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
  şi laboratoarele de expertize criminalistice
  I. Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de execuţie de
  specialitate criminalistica şi funcţiile auxiliare de specialitate
  Valoarea de referinţa
  sectoriala = 2.571.040 lei**)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Nivelul Coeficientul de Vechimea
   crt. Funcţia studiilor multiplicare in
                                                  ─────────────── specia-
                                                  minim maxim litate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            A. Funcţii de specialitate criminalistica

   1. Expert criminalist gradul I S 7,750 9,800 10 ani
   2. Expert criminalist gradul II S 6,750 9,000 7 ani
   3. Expert criminalist gradul III S 6,000 8,000 4 ani
   4. Asistent criminalist S 5,250 7,000 1 an
   5. Asistent criminalist debutant S 4,000 - -

           B. Funcţii auxiliare de specialitate

   6. Tehnician criminalist treapta I M 3,700 4,500 7 ani în funcţii
                                                                      tehnice
                                                                  criminalistice
   7. Tehnician criminalist treapta II M 3,500 4,300 4 ani în funcţii
                                                                      tehnice
                                                                  criminalistice
   8. Tehnician criminalist treapta III M 3,000 4,000 1 an în funcţii
                                                                       tehnice
                                                                  criminalistice
   9. Tehnician criminalist debutant M 1,950 - -
  10. Secretar-dactilograf laborator M 2,250 3,200 7 ani în funcţii
      expertize criminalistice auxiliare
      treapta I juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
  11. Secretar-dactilograf laborator M 2,000 2,750 4 ani în funcţii
      expertize criminalistice auxiliare
      treapta II juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
  12. Secretar-dactilograf laborator M 1,500 2,500 1 an în funcţii
      expertize criminalistice auxiliare
      treapta III juridice,
                                                                  economice sau
                                                                  administrative
  13. Secretar-dactilograf laborator M 1,250 - -
      expertize criminalistice debutant
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      II. Indemnizaţii de conducere
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Indemnizaţia de conducere
   crt. Funcţia în procente din salariul
                                                       de baza - limita maxima -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 40%
   2. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 35%
   3. Şef laborator interjudetean expertize criminalistice 30%
   4. Şef sector 25%
   5. Şef secţie 20%
   6. Şef serviciu 15%
   7. Şef birou 15%
   8. Şef laborator tehnic 15%
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  1. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.
  2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.
  3. La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.
  4. Tehnicienii criminalisti încadraţi la parchete beneficiază de prevederile art. 19 alin. (1).
  ---------------
  Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 52 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 5

  SALARIZAREA
  personalului de instruire care nu are pregătire juridică şi a
  personalului auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de instruire ale personalului
  care nu are pregătire juridică şi pentru funcţiile auxiliare
  Valoarea de referinţa
  sectoriala = 2.571.040 lei*)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Nivelul Coeficientul de
   crt. Funcţia studiilor multiplicare
                                                              ───────────────
                                                              minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           A. Funcţii de instruire

   1. Profesor gradul I S 3,900 8,400
   2. Profesor gradul II S 3,400 7,900
   3. Expert gradul I S 2,500 5,000

          B. Funcţii auxiliare

   1. Secretar gradul I S 2,100 2,900
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  In funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferenţiar universitar.
  ---------------
  Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 53 al art. I din acelaşi act normativ. Notă

  ──────────

  Conform art. 49, Cap. V din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002, valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, fata de nivelul din luna decembrie 2002 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, fata de nivelul din luna septembrie 2003.

  Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003 prevede:

  "Art. 1

  În anul 2004 se asigură o creştere salarială, corelată cu evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum, ce va fi acordată în două etape, astfel:
  a) 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, faţă de nivelul din 31 decembrie 2003;
  b) 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţă de nivelul din 30 septembrie 2004."

  Art. 3 din acelaşi act normativ prevede că majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţă de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţă de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează:

  .....................................................................................................................
  e) valorilor de referinţă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..."

  Art. 2 din ORDONANŢA nr. 23 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005 prevede:

  "Art. 2
  (1) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 1.791.413 lei la 1.934.726 lei.
  (2) Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, creşterea valorii de referinţă sectorială este de 45% din diferenţa calculată între valorile de referinţă sectorială prevăzute la alin. (1)."

  Alin. (1) al art. 2 din ORDONANŢA nr. 23 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 100 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 5 mai 2005 având următorul conţinut:

  "Art. 2. - (1) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei."

  Conform alin. (1) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005, se prorogă până la 31 decembrie 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005, stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 100/2005.

  Art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005 a fost abrogat de art. 6 din ORDONANŢA nr. 33 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005.

  Această abrogare a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005 a fost menţinută şi prin LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005 care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005.

  Conform art. 39, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006, valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majorările şi indexările ulterioare, se majorează cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, faţă de nivelul din luna martie 2006, şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006.

  ──────────


  Anexa 5^1

  SALARIZAREA
  personalului de specialitate specific serviciilor de reintegrare
  socială şi supraveghere
  Valoarea de referinţa
  sectoriala = 2.571.040 lei**)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      Coeficientul
   Nr. Funcţia Nivelul de multiplicare Vechimea
   crt. studiilor ─────────────── în
                                                      minim maxim specia-
                                                                       litate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              A. Funcţii de specialitate specifice de execuţie

   1. Consilier de reintegrare socială
      şi supraveghere gradul I S 4,000 5,500 7 ani
   2. Consilier de reintegrare socială
      şi supraveghere gradul II S 3,500 4,500 4 ani
   3. Consilier de reintegrare socială
      şi supraveghere gradul III S 3,000 4,000 1 an
   4. Consilier de reintegrare socială
      şi supraveghere debutant S 2,000 - -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              B. Indemnizaţii de conducere
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                    Indemnizaţia de conducere
             Funcţia în procente din salariul de baza
                                                      - limita maxima -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Şef serviciu reintegrare socială şi supraveghere 30 %
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  Funcţiile de inspector de reintegrare socială şi supraveghere din cadrul Ministerului Justiţiei se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A, majorati cu 0,500.
  ---------------
  Anexa 5^1 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, având conţinutul anexei 6 din acest act normativ.


  Anexa 6

  Abrogată
  ----------------
  Anexa 6 a fost abrogată de art. 61, Cap. III din ORDONANŢA nr. 64 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.


  Anexa 7

  Abrogată
  ----------------
  Anexa 7 a fost abrogată de art. 61, Cap. III din ORDONANŢA nr. 64 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.
  ------