ORDIN nr. M.52/71/2.750/8.209/229/803/1.070/2015privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Nr. M.52 din 8 iunie 2015
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 71 din 8 iulie 2015
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Nr. 2.750 din 18 august 2015
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • Nr. 8.209 din 18 septembrie 2015
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
 • Nr. 229 din 1 octombrie 2015
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • Nr. 803 din 7 octombrie 2015
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
 • Nr. 1.070 din 21 octombrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
  Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 lit. d), e) și g) și ale art. 40 lit. b), c), e) și g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) și (3) și art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
  pentru aplicarea art. 6^1 din Legea nr. 446/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul apărării naționale, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, directorul Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protecție și Pază emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/ 10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 19 septembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la paragraful 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

  "1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  c) vindecată - după 2 ani de la
  vindecare;
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Inapt
  Apt pentru M.A.I.
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării:
  - inapt pentru a urma
  instituțiile militare de
  învățământ pentru
  M.Ap.N./S.I.E./S.P.P.
  - scutire medicală, după care:
  - apt/inapt pentru a urma
  instituțiile militare de
  învățământ (la aprecierea
  pneumologului) pentru M.A.I./
  S.R.I./M.J./A.N.P./S.T.S.

  Inapt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Apt
  Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară pentru
  M.Ap.N."
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2. În anexa nr. 1, după paragraful 87 se introduce un nou paragraf, paragraful 87^1, cu următorul cuprins:

  "
  87^1

  Hiperbilirubinemia congenitală
  sau dobândită

  Inapt pentru M.Ap.N.
   

  Inapt pentru M.Ap.N.
   

  Inapt pentru M.Ap.N."
   
  3. În anexa nr. 1, la nota de la capitolul XII "Afecțiuni oftalmologice", punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  *1) Candidații pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar și Academia Tehnică Militară pot prezenta vicii de refracție de maximum 3d, inclusiv pentru persoanele care urmează să fie chemate/rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, pentru Universitatea Națională de Apărare de maximum 4d, iar pentru celelalte instituții militare de învățământ, inclusiv pentru soldați/gradați profesioniști de maximum 2d. Acest paragraf este valabil numai pentru M.Ap.N.
  Pentru specialitățile aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, candidații cu vicii de refracție care trebuie corectate cu lentile aeriene nu sunt admiși.
  Elevii și studenții pe perioada școlarizării pot prezenta vicii de refracție de maximum 3 dioptrii.
  4. În anexa nr. 1, paragraful 200 se modifică și va avea următorul cuprins:

  "200
   

  Discromatopsia
   

  Inapt
   

  Inapt
   

  Apt*2)
  Inapt pentru M.A.I."
  5. În anexa nr. 1, la paragraful 216, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

  "216
   
   
   

  a) operată sau neoperată, fără
  tulburări funcționale;
   
   

  Inapt
  Pe perioada școlarizării litiaza
  renală unilaterală asimptomatică
  - Apt

  Inapt
   
   
   

  Inapt
  Apt pentru M.A.I., S.T.S. și S.I.E."
   
   
  6. Anexa nr. 2 se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Anexa la prezentul ordin nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică exclusiv Serviciului Român de Informații.

  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoș,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului
  Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Directorul Serviciului de
  Informații Externe,
  Mihai-Răzvan Ungureanu
  Ministrul justiției,
  Robert-Marius Cazanciuc
  Directorul Serviciului de
  Telecomunicații Speciale,
  Marcel Opriș
  Directorul Serviciului de
  Protecție și Pază,
  Lucian-Silvan Pahonțu

  -----