ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Prevederile art. 48 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:
  "(3) Salariile de baza pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
  a) valoarea coeficientului de multiplicare 1,000;
  b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.
  (4) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.
  (5) Indemnizaţiile de conducere specifice din activitatea de învăţământ sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta lege."


  Articolul 2

  (1) Începând cu data de 1 aprilie 2000, pentru funcţiile menţionate în anexele nr. 1 şi 2 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte la nivelul de 800.000 lei.
  (2) Începând cu data de 1 septembrie 2000, pentru funcţiile menţionate în anexa nr. 2 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte la nivelul de 900.000 lei.
  (3) Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru anul 2000 din alocaţii de la bugetul de stat şi din Fondul special de sustinere a învăţământului de stat este prevăzută în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 3

  Stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic prevăzut în anexa nr. 1 se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 4

  Salarizarea funcţiilor didactice auxiliare care pot fi utilizate în condiţiile stabilite la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 se face conform salarizarii funcţiilor cu care acestea sunt asimilate, potrivit anexei nr. 2, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.


  Articolul 5

  Prevederile art. 23, ale anexei nr. I (nr. crt. 7), ale anexei nr. VII/1 şi ale anexei nr. IX/2 [lit. B d) pct. 1^1] din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă devin anexele nr. 1, 2 şi 3 la Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.


  Articolul 7

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei
  naţionale,
  Andrei Marga
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Bucureşti, 23 februarie 2000.
  Nr. 8.


  Anexa 1
                             
    ÎNVĂŢĂMÂNT
    I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământ
    A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice din învăţământul superior
    Funcţii didactice
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1.Profesor universitarS---3,6443,7813,8844,0224,2234,4344,656
          ---8,1448,2818,3848,5228,9489,3969,865
    2.Conferenţiar universitarS--3,0593,1283,2663,3693,4723,6463,8284,019
          --7,5597,7187,7667,8697,9728,3708,7899,228
    3.Şef lucrări (lectorS-2,5092,6132,6812,7842,8883,0253,1763,335-
      universitar)   -6,0096,1136,1816,2846,3886,5256,8517,194-
    4.Asistent universitarS2,1662,2002,2342,2692,3722,4412,5442,6712,805-
          4,6664,7004,7344,7694,8724,9415,0445,2965,561-
    5.Preparator universitarS2,0632,1312,166-------
          4,2134,281*)4,316*)-------


  --------- Notă *) Pentru preparatorii din domeniul medical.


  Anexa 2
         
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 =800.000 lei- 1 aprilie - 31 august 2000
      900.000 lei- 1 septembrie - 31 decembrie 2000
                               
    ÎNVĂŢĂMÂNT
    I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământ
    A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
    Funcţii didactice
    Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1.ProfesorS                      
      - cu grad didactic I   --2,5092,6132,6812,7162,8532,9563,0593,1973,300
      - cu grad didactic II   -2,0972,1312,1662,2002,2692,3722,5092,5782,6812,784
      - definitiv   -1,9591,9942,0282,0972,1312,2692,3722,4752,5782,647
      - debutant   1,925----------
    2.ProfesorSSD                      
      - cu grad didactic I   --2,0972,1312,2002,2692,3722,5092,5782,6812,784
      - cu grad didactic II   -1,9251,9592,0282,0972,1312,2692,3722,4752,5782,647
      - definitiv   -1,8701,8771,8841,8911,9251,9592,0972,1662,2342,338
      - debutant   1,856----------
    3.Institutor IS                      
      - cu grad didactic I   --2,0972,1312,2002,2692,3722,5092,5782,6812,784
      - cu grad didactic II   -1,8911,9041,9251,9592,0282,0972,2002,3032,3722,475
      - definitiv   -1,8701,8771,8841,8911,9251,9592,0282,0972,2002,269
      - debutant   1,856----------
    4.Institutor IISSD                      
      - cu grad didactic I   --2,0282,0972,1312,2002,3032,4412,5442,6132,716
      - cu grad didactic II   -1,8561,8911,9041,9251,9592,0282,1312,2342,3032,406
      - definitiv   -1,8291,8361,8431,8561,8911,9251,9942,0632,1662,234
      - debutant   1,822----------
    5.Învăţător, educatoare, educator, maistru- instructorM                      
      - cu grad didactic I   --1,9592,0282,0972,1312,2692,3722,4752,5782,647
      - cu grad didactic II   -1,8221,8561,8911,9041,9251,9592,0972,1662,2342,338
      - definitiv   -1,8011,8081,8151,8221,8561,9251,9592,0282,1312,200
      - debutant   1,788----------
    6.Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,5131,5191,5261,5401,5541,5681,5811,5951,6161,6841,753
    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

             
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Bibliotecar, documentarist, redactor;S    
      gradul I A***)   2,4063,266
      gradul I   2,1662,956
      gradul II   1,8222,475
      gradul III   1,5812,166
      debutant   1,492-
    2.Bibliotecar, documentarist, redactor;SSD    
      gradul I   1,7532,372
      gradul II   1,5132,063
      gradul III   1,3411,822
      debutant   1,313-
    3.InformaticianS    
      gradul I A   2,4753,369
      gradul I   2,2343,025
      gradul II   1,9942,716
      gradul III   1,6502,234
      gradul IV   1,5132,063
      debutant   1,492-
    4.InformaticianSSD    
      gradul I   1,7532,372
      gradul II   1,5132,063
      gradul III   1,3411,822
      debutant   1,313-
    5.Instructor-animatorS    
      gradul I   1,8912,578
      gradul II   1,6502,234
      gradul III   1,5132,063
      debutant   1,492-
    6.Instructor-animatorSSD    
      gradul I   1,7532,372
      gradul II   1,5132,063
      gradul III   1,3411,822
      debutant   1,313-
    7.Asistent socialS    
      gradul I   2,0632,784
      gradul II   1,7192,338
      gradul III   1,5542,097
      debutant   1,547-
    8.Asistent socialSSD    
      gradul I   1,7532,372
      gradul II   1,5132,063
      debutant   1,313-
    9.CorepetitorS    
      gradul I   1,8912,578
      gradul II   1,6502,234
      gradul III   1,5132,063
      debutant   1,492-
    10.CorepetitorSSD    
      gradul I   1,7532,372
      gradul II   1,5132,063
      gradul III   1,3411,822
      debutant   1,313-
    11.Secretar I****)S2,1662,956
    12.Secretar IIS1,8912,578
    13.Secretar IIIS1,6502,234
    14.Secretar IVS1,5132,063
    15.Secretar debutantS1,492-
    16.Secretar I****)SSD1,7532,372
    17.Secretar IISSD1,5812,166
    18.Secretar IIISSD1,4782,028
    19.Secretar IVSSD1,3411,822
    20.Secretar debutantSSD1,313-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    21.Secretar IAM1,5132,063
    22.Secretar IM1,4091,925
    23.Secretar IIM1,3411,822
    24.Secretar IIIM1,2381,684
    25.Secretar debutantM1,224-
    26.Bibliotecar, documentarist, redactor;PL/M    
      gradul IA   1,5132,063
      gradul I   1,3411,822
      gradul II   1,2381,684
      debutant   1,141-
    27.InformaticianPL/M    
      gradul IA   1,5132,063
      gradul I   1,4091,925
      gradul II   1,2721,719
      gradul III   1,1341,547
      debutant   1,141-
    28.Instructor-animatorM    
      gradul IA   1,5132,063
      gradul I   1,3411,822
      gradul II   1,2381,684
      debutant   1,141-
    29.Instructor de educaţie extraşcolarăM    
      IA   1,5132,063
      I   1,4091,925
      II   1,2721,719
      III   1,1691,547
      debutant   1,141-
    30.Asistent socialPL/M    
      I   1,7532,372
      II   1,5132,063
      III   1,3061,788
      debutant   1,258-
    31.CorepetitorM    
      I   1,3411,822
      II   1,2381,684
      III   1,1341,547
      debutant   1,114-
    32.Tehnician*****)M    
      IA   1,5132,063
      I   1,4091,925
      II   1,2721,719
      III   1,2381,684
      debutant   1,224-
    33.LaborantPL/M    
      I   1,3061,788
      II   1,2031,650
    34.Pedagog şcolar IM1,3061,788
    35.Pedagog şcolar IIM1,224-
    36.Analist, programator, inginer sistem; IAS2,0243,857
    37.Analist, programator, inginer sistem; IS1,8323,664
    38.Analist, programator, inginer sistem; IIS1,6393,278
    39.Analist, programator, inginer sistem; IIIS1,4222,844
    40.Analist, programator, inginer sistem; IVS1,3252,603
    41.Analist, programator, inginer sistem; debutantS1,320-
    42.Analist (programator) ajutor IAM1,3252,651
    43.Analist (programator) ajutor IM1,2292,458
    44.Analist (programator) ajutor IIM1,1082,217
    45.Analist (programator) ajutor IIIM1,0362,024
    46.Analist (programator) ajutor debutantM1,031-
    47.Operator, controlor date; IM1,2292,458
    48.Operator, controlor date; IIM1,1082,217
    49.Operator, controlor date; IIIM1,0122,024
    50.Operator, controlor date; IVM0,9391,832
    51.Operator, controlor date; debutantM0,935-
    52.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IS2,1014,203
    53.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIS1,7613,521
    54.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIIS1,5053,010
    55.ComandantS1,7544,067
    56.Şef mecanicS1,6433,287
    57.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,3092,618
    58.CăpitanM1,2532,507
    59.Şef mecanicM1,2252,451
    60.Ofiţer punteM1,1412,284
    61.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,1142,228
    62.Şef echipajM1,1692,340
    63.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1,0861,629
    64.Inginer gradul IS1,5423,085
    65.Inginer gradul IIS1,4222,868
    66.Inginer gradul IIIS1,3252,651
    67.Inginer debutantS1,320-
    68.Subinginer gradul ISSD1,4462,893
    69.Subinginer gradul IISSD1,3252,676
    70.Subinginer gradul IIISSD1,1812,386
    71.Subinginer debutantSSD1,176-
    *) Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
    **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
    ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
    ****) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.

             
    III. Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    a) Alte funcţii
    1.Şef atelier-şcoală IM1,3751,856
    2.Şef atelier-şcoală IIM1,3411,822
    3.Şef atelier-şcoală IIIM1,2381,684
    4.Instructor IM1,3061,788
    5.Instructor IIM1,2031,650
    6.Model IM1,2381,684
    7.Model IIM1,1001,513
    8.Supraveghetor noapteG1,1001,513  Anexa 3
  ÎNVĂŢĂMÂNT
  Indemnizaţii de conducere specifice
  1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament1520
    10.Şef de catedră1015
    *) Indemnizaţia de conducere se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.


  2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei corpului didactic2535

  3. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Secretar-şef*)10
    2.Secretar-şef**)10
    *) Se utilizează numai în învăţământul superior.
    **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.


  4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997
  Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997.

  5. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
         
    1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat  
      - la o comisie de până la 100 de candidaţi50% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
      - la o comisie de peste 100 de candidaţi
    2.Personal didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi  Anexa 4
  SITUAŢIA
  privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru
  anul 2000 din alocaţii de la bugetul de stat şi din Fondul special
  de susţinere a învăţământului de stat
         
    Alocaţii de la bugetul de stat14.117.218.259 mii lei
    Fondul special de susţinere a învăţământului de stat2.243.860.000 mii lei
    TOTAL:16.361.078.259 mii lei
      - mii lei -
      Ianuarie856.022.000
      Februarie841.892.698
      Martie (inclusiv jumătate din premiul anual)926.545.252
      TRIMESTRUL I2.624.459.950
      Aprilie2.031.930.263
      - Cheltuieli de personal1.175.028.136
      - jumătate din premiul anual426.275.000
      - Legea nr. 154/1998427.427.127
      - Deplasări3.200.000
      Mai1.536.718.791
      - Cheltuieli de personal1.533.518.791
      - Deplasări3.200.000
      Iunie4.714.579.349
      - Cheltuieli de personal (inclusiv concedii)4.711.379.349
      - Deplasări3.200.000
      TRIMESTRUL II8.283.228.403
      TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II10.907.688.353
      Iulie205.312.714
      - Cheltuieli de personal197.312.714
      - Deplasări8.000.000
      August198.734.455
      - Cheltuieli de personal197.234.455
      - Deplasări1.500.000
      Septembrie536.540.420
      - Cheltuieli de personal534.540.420
      - Deplasări2.000.000
      TRIMESTRUL III940.587.589
      TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II + TRIMESTRUL III11.848.275.942
      Octombrie1.504.267.439
      - Cheltuieli de personal1.501.767.439
      - Deplasări2.500.000
      Noiembrie1.504.267.439
      - Cheltuieli de personal1.501.767.439
      - Deplasări2.500.000
      Decembrie1.504.267.439
      - Cheltuieli de personal1.501.767.439
      - Deplasări2.500.000
      TRIMESTRUL IV4.512.802.317
      TOTAL ANUL 2000:16.361.078.259


  -------