DECIZIE nr. 962 din 22 octombrie 2010
pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A şi 3B la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010  În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:

  Articolul I

  Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, se modifică după cum urmează:
  1. Anexele nr. 2B şi 3B se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
  2. La anexa nr. 3A, punctul 4.9 va avea următorul cuprins:
  "4.9. Coloana 20 «Localitate înregistrare»
  Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localităţii unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea localităţii de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convenţională FN."


  Articolul II

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Oficiului Naţional
  de Prevenire şi Combatere
  a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu
  Bucureşti, 22 octombrie 2010.
  Nr. 962.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 2B la Decizia nr. 674/2008)
  --------------------------------------
  STRUCTURA FIŞIERULUI
  echivalent în format electronic al Raportului
  de tranzacţii cu numerar
  1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fişier denumit cccccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde:
  a) cccccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare;
  b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
  c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport.
  2. Fişierul cccccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:
  *Font 8*

  ┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumire │ │Dimen-│ │
  │crt.│ coloană │ Tip │siune │ Observaţii/Restricţii │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1 │data_rap │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul-4 poziţii│
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2 │cod_banca │Numeric │ 6 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3 │cod_suc │Numeric │ 6 │cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4 │tip_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5 │pep_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1,2,3 şi null │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6 │nume_c │Caracter │ 40 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7 │pren_c │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8 │tara_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9 │judet_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10 │loca_c │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11 │str_c │Caracter │ 35 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12 │nr_c │Caracter │ 5 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13 │sector_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14 │act_id_c │Caracter │ 15 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15 │cod_c │Caracter │ 13 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16 │data_nasc │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17 │tara_nasc │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18 │loca_nasc │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19 │pep_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1,2,3 şi null │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20 │nume_i │Caracter │ 25 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │21 │pren_i │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 │tara_i │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 │judet_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24 │loca_i │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25 │str_i │Caracter │ 35 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │26 │nr_i │Caracter │ 5 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │27 │sector_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │28 │act_id_i │Caracter │ 15 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29 │cod_i │Caracter │ 13 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │30 │cont_tit │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31 │data_op │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │32 │fel_op │Caracter │ 1 │două valori admisibile "D" sau "R" │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │33 │scop_op │Caracter │ 6 │cod din nomenclatorul Tip_oper │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │34 │cod_valuta│Caracter │ 3 │cod din nomenclatorul Valute │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │35 │suma_op │Numeric │ 13 │>=1 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │36 │euro │Numeric │ 13 │>=1 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │37 │observatii│Caracter │200 │ │
  └────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa_n.DBF şi forma Raportului de tranzacţii cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea:
  a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului;
  b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;
  c) coloanele 3-37 din structura fişierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului.
  4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumire coloană Tip Dimen- siune Observaţii/Restricţii
  1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.
  2 den_s Caracter 100 denumirea subunităţii
  3 tip_s Caracter 1 tipul subunităţii, valori admisibile: "C"- sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenţie, "P" - punct de lucru.
  4 cod_j Numeric 2 codul judeţului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe
  5 cod_l Numeric 6 codul localităţii unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Loca


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 3B la Decizia nr. 674/2008)
  --------------------------------------
  STRUCTURA FIŞIERULUI
  echivalent în format electronic al Raportului
  de transferuri externe
  1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fişier denumit cccccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde:
  a) cccccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare;
  b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;
  c) _t reprezintă identificatorul tipului de raport.
  2. Fişierul cccccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:
  *Font 8*

  ┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumire │ │Dimen-│ │
  │crt.│ coloană │ Tip │siune │ Observaţii/Restricţii │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1 │data_rap │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 │
  │ │ │ │ │poziţii │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2 │cod_banca │Numeric │ 6 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3 │cod_suc │Numeric │ 6 │cod din Nomenclatorul de subunităţi - vezi pct. 4 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4 │tip_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5 │pep_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi null │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6 │nume_c │Caracter │ 40 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7 │pren_c │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8 │cod_c │Caracter │ 13 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9 │tip_id_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Act_id │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10 │seria_id_c│Caracter │ 3 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11 │nr_id_c │Caracter │ 14 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12 │data_id_c │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13 │autor_id_c│Caracter │ 20 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14 │tara_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15 │judet_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16 │loca_c │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │17 │str_c │Caracter │ 35 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18 │nr_c │Caracter │ 5 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19 │sector_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20 │rez_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile "R" sau "N" │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │21 │cet_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22 │loca_reg │Caracter │ 40 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │23 │pep_rep │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi null │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24 │nume_rep │Caracter │ 25 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │25 │pren_rep │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │26 │cod_rep │Caracter │ 13 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │27 │fel_ct │Numeric │ 1 │valori admisibile: 0, 1 şi 2 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │28 │cont_c │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29 │tip_ct │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Tip_cont │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │30 │tara_ext │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31 │den_ext │Caracter │ 50 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │32 │cont_ext │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │33 │tip_ext │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │34 │pep_ext │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi nul │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │35 │nume_ ext │Caracter │ 40 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │36 │pren_ ext │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │37 │pep_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 şi nul │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │38 │nume_i │Caracter │ 25 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │39 │pren_i │Caracter │ 30 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │40 │cod_i │Caracter │ 13 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │41 │tip_act_i │Caracter │ 15 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │42 │nr_act_i │Caracter │ 15 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │43 │tip_id_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Act_id │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │44 │seria_id_i│Caracter │ 3 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │45 │nr_id_i │Caracter │ 14 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │46 │data_id_i │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │47 │autor_id_i│Caracter │ 20 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │48 │tara_i │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Ţări │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │49 │judet_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Judeţe │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │50 │loca_i │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │51 │str_i │Caracter │ 35 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │52 │nr_i │Caracter │ 5 │ │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │53 │sector_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepţie 9 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │54 │data_op │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │55 │suma_op │Numeric │ 13 │>= 1 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │56 │cod_valuta│Caracter │ 3 │cod din nomenclatorul Valute │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │57 │fel_op │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'D' sau 'C' │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │58 │Euro │Numeric │ 13 │>= 1 │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │59 │Detalii │Caracter │ 6 │cod din nomenclatorul Tip_oper │
  ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │60 │observatii│Caracter │ 200 │ │
  └────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa_t.DBF şi forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea:
  a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului;
  b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;
  c) coloanele 3-60 din structura fişierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului.
  4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumire coloană Tip Dimen- siune Observaţii/Restricţii
  1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agenţiei, punctului de lucru etc.
  2 den_s Caracter 100 denumirea subunităţii
  3 tip_s Caracter 1 tipul subunităţii, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenţie, "P" - punct de lucru
  4 cod_j Numeric 2 codul judeţului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judeţe
  5 cod_l Numeric 6 codul localităţii unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Loca

  ---------------