ORDIN nr. 1.649 din 6 octombrie 2006
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 13 noiembrie 2006  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 22 mai 2006, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 6 octombrie 2006.
  Nr. 1.649.


  Anexa
  I. CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL se modifică astfel:
  1. La pct. 1 Cheltuieli, pct. 1.4 Structura conturilor de cheltuieli, se elimina cifra 8 "subalineatul (paragraful)".
  2. La pct. 1 Cheltuieli, pct. 1.5 Alte prevederi, din cuprinsul paragrafului al treilea se elimină sintagma "cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."
  II. CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se completează şi se modifică astfel:
  1. La Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA, după contul sintetic de gradul II 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 1399 "Alte fonduri".
  2*. La clasa 4 CONTURI DE TERTI:
  - grupa 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALA ŞI CONTURI ASIMILATE, la contul 437 "Asigurări pentru şomaj" după contul sintetic de gradul II 4372 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 4373 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale".
  - grupa 45 DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA etc.) după contul sintetic de gradul I 458* "Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare (la beneficiari finali) se introduce un
  - nou cont sintetic de gradul I, contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene".
  3*. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI:
  - grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, după contul sintetic de gradul II 6455 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 6456 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale".
  - grupa 67 ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET, după contul sintetic de gradul I 674 "Transferuri în străinătate" se introduce un nou cont sintetic de gradul I, contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
  4*. La clasa 7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI, grupa 73 VENITURI FISCALE, contul sintetic de gradul I 736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" şi contul sintetic de gradul II 7361 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" îşi modifică denumirea în "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene".
  5. La clasa 8 "CONTURI SPECIALE", grupa 80 "CONTURI IN AFARA BILANŢULUI" după contul 8069 "Angajamente de plată" se introduce contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat".
  ----------- Notă *) Se aplica de la 1 ianuarie 2007.
  III. CAPITOLUL VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se completează astfel:
  1*. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 43 Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate, contul 437 "Asigurări pentru şomaj", se completează astfel:
  - preambulul contului, după sintagma "contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor pentru şomaj" se completează cu "respectiv contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale";
  - la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 4372 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" se introduce contul sintetic de gradul II 4373 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale";
  - la creditarea contului 437 "Asigurări pentru şomaj" prin debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale", după prima liniuţa se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins:
  - cu contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
  - la debitarea contului 437 "Asigurări pentru şomaj" prin creditarea conturilor 512 "Conturi la bănci", 513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat", 514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat", 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii", 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii", 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii", 770 "Finanţarea de la buget", se introduce o noua liniuţa cu următorul conţinut:
  - cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
  2*. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 Cheltuieli cu personalul, contul 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" se completează astfel:
  ----------- Notă *) Se aplica de la 1 ianuarie 2007.
  - la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul sintetic de gradul II 6455 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 6456 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale";
  - la debitarea contului 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" prin creditul contului 437 "Asigurări pentru şomaj" după prima liniuţa se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins:
  - cu contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
  3*. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială şi fonduri cu destinaţie specială" la contul 770 "Finanţarea de la buget" se completează astfel:
  - la creditarea contului 770 "Finanţarea de la buget", după contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se introduce contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" cu următorul cuprins: "-cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
  4*. La clasa 8 "CONTURI SPECIALE", grupa 80 "CONTURI IN AFARA BILANŢULUI", după contul 8069 "Angajamente de plată" se introduce contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat", cu următorul conţinut:
  "Contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat"
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa garanţiilor solicitate beneficiarilor de către ordonatorii de credite pentru recuperarea avansului acordat cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.
  ------------ Notă *) Se aplica de la 1 ianuarie 2007.
  În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite, iar în credit, garanţiile restituite în cazul indeplinirii contractului.
  Soldul contului reprezintă garanţiile legal constituite pentru returnarea avansului acordat."
  IV. CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2005 în noul plan de conturi general se completează astfel:
  La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE:
  - La grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA:
  - după contul nou 557 cu denumirea "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" se introduce contul nou cu simbolul 558 şi denumirea "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile". În coloana cont vechi se înscrie contul cu simbolul 119 şi denumirea "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială".
  V. CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT, se modifică şi se completează astfel*:
  --------- Notă *) Se aplica de la 1 ianuarie 2007.
  - La pct. 1 Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile:
  - înainte de contul 463 "Creanţe ale bugetului de stat" se introduce contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene", cu următorul text:
  "Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"
  Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează sumele reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, iar în debit, sumele achitate de la bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.
  Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului:
  675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene"
  - cu sumele reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.
  Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:
  7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"
  - cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
  - după contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" se introduce contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene", cu următorul text:
  "Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene"
  Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.
  Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, iar în credit, la finele perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene efectuate în cursul perioadei.
  Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:
  459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"
  - cu sumele reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.
  Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului:
  121.01 "Rezultatul patrimonial-instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial".
  - contul 736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" îşi modifică denumirea în "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene". În preambulul contului, sintagma "impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" se modifică în "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene";
  - la creditarea contului 736 "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene" prin debitul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" sintagma "impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" se modifică în "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene".
  - La pct. 2 Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, după pct. VI Închiderea conturilor, se introduce pct. VII Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene"*:
  -------- Notă *) Se aplica de la 1 ianuarie 2007.
  Nr. crt. Explicaţia operaţiunii Simbol Cont debitor Simbol Cont creditor
  Înregistrarea sumelor reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 675 459
  Înregistrarea sumelor plătite din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 459 7701
  Închiderea contului de cheltuieli reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 121.01 675
  Închiderea contului de finanţare reprezentând plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene. 7701 121.01

  VI. CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE, se completează astfel:
  - La pct. 1 Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile, după contul 137 "Taxe speciale" se introduce contul 1399 "Alte fonduri", cu următorul text:
  "Contul 1399 "Alte fonduri"
  Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa altor fonduri constituite în afara bugetului local potrivit legii.
  Contul 1399 "Alte fonduri" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează alte fonduri constituite în afara bugetului local, potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul cheltuielilor efectuate, pentru închiderea conturilor de cheltuieli.
  Soldul creditor al contului reprezintă alte fonduri constituite în afara bugetului local.
  Contabilitatea analitică se organizează distinct pe fonduri constituite în afara bugetului local.
  Contul 1399 "Alte fonduri" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"
  - cu sumele de încasat în vederea constituirii altor fonduri în afara bugetului local.
  550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala"
  - cu sumele încasate în vederea constituirii altor fonduri în afara bugetului local.
  Contul 1399 "Alte fonduri" se debitează prin creditul conturilor:
  6xx "Cheltuieli....."
  - la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea conturilor de cheltuieli".
  VII. CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ se modifică astfel:
  1. La pct. 2 Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, la Acordarea de împrumuturi peste un an din bugetul asigurărilor pentru şomaj, primele doua operaţiuni se înregistrează astfel:
  Acordarea de împrumuturi peste un an 2675 5741
  Înregistrarea dobânzii conform contract 2676 766

  VIII. Alte modificări:
  La Anexa nr. 1: TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT - VENITURI se modifică astfel*:
  ----------- Notă *) Se aplica de la 1 ianuarie 2007.
  - Contul 7361 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 17.01 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" îşi modifică denumirea în "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 17.01 "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene".
  La Anexa nr. 11: TABEL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICATIA BUGETARA se modifică şi se completează astfel:
  Din coloana Cont contabil se elimina grupa 75 şi contul 7514 cu denumirea "Diverse venituri" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11 "Diverse venituri" şi se introduc următoarele conturi contabile:
  - în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 137 cu denumirea "Taxe speciale" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.06 "Taxe speciale";
  - în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 134 cu denumirea "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.07 "Amortizare mijloace fixe";
  - în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 136 cu denumirea "Fondul depozitelor speciale pentru construcţii de locuinţe" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.08 "Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe";
  - în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 135 cu denumirea "Fondul de risc" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.09 "Fondul de risc";
  - în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 131 cu denumirea "Fondul de rulment" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.10 "Fond de rulment";
  - în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 1399 cu denumirea "Alte fonduri" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.50 "Alte venituri".
  ---------