LEGE nr. 206 din 19 aprilie 2002
pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 73 din 27 august 1999 privind impozitul pe venit, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  ────────────────────