ORDIN nr. 2.027 din 20 decembrie 2002
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AUU/Aeronave ultrausoare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2003  În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 4 pct. 4.1 şi 4.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarea aeronautica civilă română RACR-AUU/Aeronave ultrausoare, prevăzută în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin, care tratează aspecte legate de emiterea certificatelor de tip pentru aeronavele ultrausoare.
  ────────── Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".


  Articolul 2

  Procedurile specifice de aplicare a Reglementării aeronautice civile române RACR-AUU/ Aeronave ultrausoare se stabilesc de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.


  Articolul 4

  Direcţia generală de servicii transport aerian şi aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 decembrie 2002.
  Nr. 2.027.
  ────────────────