LEGE nr. 164 din 4 octombrie 2012
privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 9 octombrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aflate în domeniul public al statului, în suprafaţă totală de 645 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa".


  Articolul 2

  Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 3

  Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 2, nr. crt. 5 va avea următorul cuprins:
  "5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas Constanţa Constanţa 1.432,8485 1.779,49***)"

  2. Anexa nr. 2.5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 4

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  Viorel Hrebenciuc
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 4 octombrie 2012.
  Nr. 164.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor suprafeţe totale de teren de 645 mp, aflate în domeniul
  public al statului, care se transmit din administrarea
  Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
  Ionescu-Şişeşti" - Institutul de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea
  Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea
  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în
  vederea realizării de către Compania
  Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a
  obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
  *Font 8*
   

  ┌────┬───────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬────────┐
   │Nr. │Locul unde │Persoana juridică de la care│Persoana juridică la care se│Caracteristicile│ Număr │
   │crt.│este situat│ se transmite dreptul de │ transmite dreptul de │ tehnice ale │inventar│
   │ │ terenul │ administrare │ administrare │ terenului │ MFP │
   ├────┼───────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
   │ 1.│Judeţul │Academia de Ştiinţe Agricole│Ministerul Transporturilor │Suprafaţa = │ 153840 │
   │ │Constanţa, │şi Silvice "Gheorghe │şi Infrastructurii │266 mp │ │
   │ │municipiul │Ionescu-Şişeşti" Bucureşti -│(CUI 13633330) - Compania ├────────────────┤ │
   │ │Constanţa │Institutul de Cercetare- │Naţională de Autostrăzi şi │Categoria de │ │
   │ │ │Dezvoltare pentru Creşterea │Drumuri Naţionale din │folosinţă: drum │ │
   │ │ │Ovinelor şi Caprinelor - │România - S.A. ├────────────────┤ │
   │ │ │Palas Constanţa │(CUI 16054368) │Nr. cadastral: │ │
   │ │ │(CUI 2410171) │ │116874, tarlaua │ │
   │ │ │ │ │94, parcela │ │
   │ │ │ │ │802/1/1 │ │
   ├────┼───────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
   │ 2.│Judeţul │Academia de Ştiinţe Agricole│Ministerul Transporturilor │Suprafaţa = │ 153840 │
   │ │Constanţa, │şi Silvice "Gheorghe │şi Infrastructurii │167 mp │ │
   │ │municipiul │Ionescu-Şişeşti" Bucureşti -│(CUI 13633330) - Compania ├────────────────┤ │
   │ │Constanţa │Institutul de Cercetare- │Naţională de Autostrăzi şi │Categoria de │ │
   │ │ │Dezvoltare pentru Creşterea │Drumuri Naţionale din │folosinţă: drum │ │
   │ │ │Ovinelor şi Caprinelor - │România - S.A. ├────────────────┤ │
   │ │ │Palas Constanţa │(CUI 16054368) │Nr. cadastral: │ │
   │ │ │(CUI 2410171) │ │116624, tarlaua │ │
   │ │ │ │ │94, parcela │ │
   │ │ │ │ │804/4/1 │ │
   ├────┼───────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼────────┤
   │ 3.│Judeţul │Academia de Ştiinţe Agricole│Ministerul Transporturilor │Suprafaţa = │ 153840 │
   │ │Constanţa, │şi Silvice "Gheorghe │şi Infrastructurii │212 mp │ │
   │ │municipiul │Ionescu-Şişeşti" Bucureşti -│(CUI 13633330) - Compania ├────────────────┤ │
   │ │Constanţa │Institutul de Cercetare- │Naţională de Autostrăzi şi │Categoria de │ │
   │ │ │Dezvoltare pentru Creşterea │Drumuri Naţionale din │folosinţă: drum │ │
   │ │ │Ovinelor şi Caprinelor - │România - S.A. ├────────────────┤ │
   │ │ │Palas Constanţa │(CUI 16054368) │Nr. cadastral: │ │
   │ │ │(CUI 2410171) │ │116583, tarlaua │ │
   │ │ │ │ │94, parcela │ │
   │ │ │ │ │850/2/2/1 │ │
   ├────┴───────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴────────┤
   │ TOTAL = 645 mp │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009)
  ------------------------------------
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate
  în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor -
  Palas, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de
  cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic
  *Font 8*
   

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
   ├───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
   │Locul unde este situat terenul │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │
   │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Palas - municipiul Constanţa │ 82 │ 796/1 │ arabil │ 38,6209 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 800/3 │ arabil │ 78,0738 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 103 │ 924/1 │ arabil │ 9,4783 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 94 │ 850/2/4 │ arabil │ 11,3411 │
   │ │ │ 850/2/1 │ arabil │ 22,5537 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 83 │ 804/3 │ arabil │ 81,7624 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 83 │ 804/5 │ arabil │ 121,6744 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 806/3 │ arabil │ 30,6758 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 806/7 │ arabil │ 11,3941 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/3 │ arabil │ 31,5014 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/5 │ arabil │ 85,1650 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I │ │ │ arabil │ 522,2409 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Bilciureşti, judeţul │ 2 │ 78 │ arabil │ 66,1200 │
   │Dâmboviţa │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ arabil │ 66,1200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa│ 45 │ 626 │ arabil │ 7,8400 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 45 │ 628 │ arabil │ 7,2000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 45 │ 631 │ arabil │ 3,3600 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 45 │ 632 │ arabil │ 9,3500 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 47 │ 675 │ arabil │ 6,4500 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 790/1 │ arabil │ 1,4400 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 801 │ arabil │ 170,4800 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ arabil │ 206,1200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa│ 3 │ 70 │ arabil │ 0,6500 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ arabil │ 0,6500 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total II - comuna Bilciureşti │ │ │ arabil │ 272,8900 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Municipiul Reghin, judeţul │ 8 │ 180/1 │ arabil │ 5,2700 │
   │Mureş │ │ │ │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 8 │ 191 │ arabil │ 7,5300 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 8 │ 186 │ arabil │ 0,0100 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 10 │ 204 │ arabil │ 10,8100 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 10 │ 207 │ arabil │ 10,9000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 10 │ 175/2 │ arabil │ 2,3700 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 10 │ 203/1 │ arabil │ 1,0000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ arabil │ 37,8900 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Gurghiu, judeţul Mureş │ 75 │ 4816/2 │ arabil │ 60,2700 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ arabil │ 60,2700 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ arabil │ 98,1600 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (I+II+III) │ │ │ arabil │ 893,2909 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Moroieni, judeţul │ 82 │ 1536;1537 │ păşune alpină │ 15,7700 │
   │Dâmboviţa ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 1542 │ păşune alpină │ 29,0300 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 1535 │ păşune alpină │ 213,4800 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 90 │ 1435 │ păşune alpină │ 13,3200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ păşune alpină │ 271,6000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Municipiul Reghin, judeţul │ 9 │ 179 │ păşune │ 8,3100 │
   │Mureş │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ păşune │ 8,3100 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Solovăstru, judeţul │ 12 │ 608/3 │ păşune │ 63,9600 │
   │Mureş ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 12 │ 608/4 │ păşune │ 12,1000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ păşune │ 76,0600 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Gurghiu, judeţul Mureş │ 75 │ 4816/3 │ păşune │ 31,7600 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 75 │ 4816/5 │ păşune │ 0,4600 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 75 │ 4816/6 │ păşune │ 0,3800 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 75 │ 4816/7 │ păşune │ 0,1100 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ păşune │ 32,7100 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş│ 53 │ 3714 │ păşune │ 11,1200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ păşune │ 11,1200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ păşune │ 128,2000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (II+III) │ │ │ păşune │ 399,8000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa│ 4 │ 84 │ fâneaţă │ 5,9000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 4 │ 85 │ fâneaţă │ 0,6400 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 5 │ 98 │ fâneaţă │ 13,6900 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 13 │ 211 │ fâneaţă │ 0,4400 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 13 │ 210 │ fâneaţă │ 2,2800 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 13 │ 208 │ fâneaţă │ 7,2500 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 13 │ 209 │ fâneaţă │ 0,3100 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 13 │ 207 │ fâneaţă │ 12,9500 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 13 │ 207a │ fâneaţă │ 0,4400 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 12 │ 206 │ fâneaţă │ 18,4100 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 12 │ 204 │ fâneaţă │ 1,0700 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 12 │ 203 │ fâneaţă │ 1,1600 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ fâneaţă │ 64,5400 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Municipiul Reghin, judeţul │ 8 │ 181 │ fâneaţă │ 0,4000 │
   │Mureş ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 9 │ 185 │ fâneaţă │ 0,4800 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 9 │ 187 │ fâneaţă │ 0,8300 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 9 │ 192 │ fâneaţă │ 0,0700 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ fâneaţă │ 1,7800 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (II+III) │ │ │ fâneaţă │ 66,3200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa│ 4 │ 87b │ livadă │ 1,6400 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 4 │ 87 │ livadă │ 6,2800 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II │ │ │ livadă │ 7,9200 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ agricol │ 522,2409 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ agricol │ 616,9500 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ agricol │ 228,1400 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (I+II+III) │ │ │ agricol │ 1367,3309 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Palas - municipiul Constanţa │ 94 │ 849/1 │ vegetaţie │ 0,0902 │
   │ │ │ │ forestieră │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 94 │ 849/2 │ vegetaţie │ 0,2742 │
   │ │ │ │ forestieră │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ vegetaţie │ 0,3644 │
   │ │ │ │ forestieră │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Palas - municipiul Constanţa │ 84 │ 805/1 │ape, bălţi(HCN)│ 0,6027 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 805/2 │ape, bălţi(HCN)│ 0,2133 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 83 │ 804/6 │ape, bălţi(HCN)│ 0,3215 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 806/4 │ape, bălţi(HCN)│ 0,3053 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 806/6 │ape, bălţi(HCN)│ 0,2873 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/6 │ape, bălţi(HCN)│ 0,3154 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/7 │ape, bălţi(HCN)│ 0,1208 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ ape, bălţi │ 2,1663 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa│ 45 │ 636 │ape, bălţi(HCN)│ 0,3000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 45 │ 641 │ape, bălţi(HCN)│ 0,4000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 790/1 │ape, bălţi(HCN)│ 0,2000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 790/2 │ape, bălţi(HCN)│ 0,1500 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 790/3 │ape, bălţi(HCN)│ 0,1000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 790/5 │ape, bălţi(HCN)│ 0,4000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 791 │ape, bălţi(HCN)│ 0,2000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 792 │ape, bălţi(HCN)│ 0,4000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 801/1 │ape, bălţi(HCN)│ 0,2000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 801/2 │ape, bălţi(HCN)│ 0,3000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 801/3 │ape, bălţi(HCN)│ 0,1000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 801/5 │ape, bălţi(HCN)│ 0,3300 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 58 │ 806 │ape, bălţi(HCN)│ 0,2000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ ape, bălţi │ 3,2800 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Municipiul Reghin, judeţul │ 9 │ 183 │ape, bălţi(HCN)│ 0,1100 │
   │Mureş │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ ape, bălţi │ 0,1100 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (I+II+III) │ │ │ ape, bălţi │ 5,5563 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Palas - municipiul Constanţa │ 94 │ 802/1 │ drum │ 0,5161 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 802/2 │ drum │ 0,2922 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 795 │ drum │ 0,1849 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 798 │ drum │ 0,3169 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 794 │ drum │ 0,2964 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 801 │ drum │ 0,3275 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 807 │ drum │ 0,5527 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 811 │ drum │ 0,4848 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 847 │ drum │ 0,2968 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 851 │ drum │ 0,1555 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 796/3 │ drum │ 0,0610 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 796/5 │ drum │ 0,0112 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 850/2/2 │ drum │ 0,5309 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ │ 804/4 │ drum │ 0,4276 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 94 │ 806/5 │ drum │ 0,0778 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ drumuri │ 4,5323 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa│ 58 │ 802 │ drum │ 0,1000 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 45 │ 629 │ drum │ 0,1000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ drumuri │ 0,2000 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa│ 13 │ 471 │ drum │ 0,1400 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ drumuri │ 0,1400 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ drumuri │ 0,3400 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Municipiul Reghin, judeţul │ 9 │ 188 │ drum │ 0,1500 │
   │Mureş │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ drumuri │ 0,1500 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Gurghiu, judeţul Mureş │ 75 │ 4816/4 │ drum │ 0,7900 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ drumuri │ 0,7900 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Solovăstru, judeţul │ 12 │ 607 │ drum │ 0,2200 │
   │Mureş ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 12 │ 608/2 │ drum │ 0,7400 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ drumuri │ 0,9600 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ drumuri │ 1,9000 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (I+II+III) │ │ │ drumuri │ 6,7723 │
   │ │ │ │ exploatare │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Palas - municipiul Constanţa │ 94 │ 848/1 │ curţi, │ 13,9442 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 785/1 │ curţi, │ 22,2236 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 103 │ 924/2 │ curţi, │ 0,2211 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 94 │ 850/2/5 │ curţi, │ 0,1322 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ curţi, │ 36,5211 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Bilciureşti, judeţul │ 2 │ 7 │ curţi, │ 0,0400 │
   │Dâmboviţa │ │ │ construcţii │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 2 │ 9 │ curţi, │ 1,7400 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 1,7800 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa│ 45 │ 629 │ curţi, │ 0,9000 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 0,9000 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa│ 4 │ 87c │ curţi, │ 2,8800 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 4 │ 87a │ curţi, │ 0,1700 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 3,0500 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ curţi, │ 5,7300 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Municipiul Reghin, judeţul │ 9 │ 180/2 │ curţi, │ 3,1600 │
   │Mureş │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 3,1600 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Solovăstru │ 12 │ 587 │ curţi, │ 0,2000 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 0,2000 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Brâncoveneşti │ 18 │ 730 │ curţi, │ 0,9200 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 0,9200 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Comuna Silivaşul de Câmpie, │ 13 │ 678 │ curţi, │ 0,8100 │
   │judeţul Bistriţa-Năsăud │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL │ │ │ curţi, │ 0,8100 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ curţi, │ 5,0900 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (I+II+III) │ │ │ curţi, │ 47,3411 │
   │ │ │ │ construcţii │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Palas - municipiul Constanţa │ 85 │ 809 │ neproductiv │ 0,3547 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 796/2 │ neproductiv │ 0,1366 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 796/4 │ neproductiv │ 0,1876 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 800/1 │ neproductiv │ 0,1129 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 82 │ 800/2 │ neproductiv │ 0,3154 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 103 │ 924/3 │ neproductiv │ 0,1360 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 94 │ 850/2/3 │ neproductiv │ 0,5470 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 83 │ 804/1 │ neproductiv │ 0,4157 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 83 │ 804/2 │ neproductiv │ 0,5617 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 806/1 │ neproductiv │ 0,2627 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 84 │ 806/8 │ neproductiv │ 0,2459 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/1 │ neproductiv │ 0,0671 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/2 │ neproductiv │ 0,2134 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/4 │ neproductiv │ 0,6343 │
   │ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │ │ 85 │ 808/8 │ neproductiv │ 1,2925 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ neproductiv │ 5,4835 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I - Palas │ │ │ neagricol │ 49,0676 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL II - comuna Bilciureşti │ │ │ neagricol │ 9,3500 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL III - municipiul Reghin │ │ │ neagricol │ 7,1000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL (I+II+III) │ │ │ neagricol │ 65,5176 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL I I.C.D.C.O.C. - Palas, │ │ │ agricol+ │ 571,3085 │
   │municipiul Constanţa │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL H, (fosta S.C.D.O.C. - │ │ │ agricol+ │ 626,3000 │
   │Bilciureşti) judeţul Dâmboviţa,│ │ │ neagricol │ │
   │din care: │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Bilciureşti, │ │ │ agricol+ │ 67,9000 │
   │judeţul Dâmboviţa │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Finta, judeţul │ │ │ agricol+ │ 210,5000 │
   │Dâmboviţa │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total oraşul Fieni, judeţul │ │ │ agricol+ │ 76,3000 │
   │Dâmboviţa │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Moroieni, judeţul │ │ │ agricol │ 271,6000 │
   │Dâmboviţa │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total (fosta S.C.D.C.O.C. - │ │ │ agricol+ │ 235,2400 │
   │Reghin), judeţul Mureş, din │ │ │ neagricol │ │
   │care: │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total Reghin, judeţul Mureş │ │ │ agricol+ │ 51,4000 │
   │ │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Gurghiu, judeţul │ │ │ agricol+ │ 93,7700 │
   │Mureş │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Solovăstru, │ │ │ agricol+ │ 77,2200 │
   │judeţul Mureş │ │ │ neagricol │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Bălăuşeri, judeţul│ │ │ agricol │ 11,1200 │
   │Mureş │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Brâncoveneşti, │ │ │ neagricol │ 0,9200 │
   │judeţul Mureş │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │Total comuna Silivaşul de │ │ │ neagricol │ 0,8100 │
   │Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud│ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
   │TOTAL GENERAL: │ │ │ │1.432,8485*) │
   └───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘

  ---------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. MF 153840, 106428 şi 102530.
  -----