MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 iulie 2003
pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleara între Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei din Republica Coreea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003  Ministerul Economiei şi Comerţului din România, denumit în continuare MEC, şi Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei din Republica Coreea, denumit în continuare MCIE,
  având în vedere ca industria nucleara română a pus în funcţiune Unitatea 1 de la Centrala Nucleara Cernavoda încă din anul 1996 şi a început recent lucrările pentru finalizarea Unităţii 2 de la Centrala Nucleara Cernavoda,
  având în vedere ca Guvernul României a aprobat finalizarea Unităţii 3 de la Centrala Nucleara Cernavoda în cadrul structurii Strategiei naţionale pentru dezvoltarea nucleara din România,
  având în vedere ca industria nucleara coreeana a acumulat experienta şi tehnologie în construcţia, funcţionarea şi întreţinerea centralelor nucleare, incluzând patru (4) unităţi de centrale nucleare CANDU, dintre cele optsprezece (18) unităţi care sunt în funcţiune şi zece (10) unităţi care sunt în curs de construcţie cu ajutorul sprijinului acordat de industriile nucleare bine organizate,
  având în vedere ca MEC reprezintă industria nucleara română, şi anume Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. (denumita în continuare SNN), o companie producătoare de energie nucleara deţinută de statul român, şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (denumita în continuare RAAN), o companie română deţinută de stat, şi
  având în vedere ca MCIE reprezintă industria nucleara coreeana, şi anume Compania Coreeana pentru Energie Hidro şi Nucleara (denumita în continuare KHNP), o companie producătoare de energie nucleara deţinută de statul coreean, Compania Coreeana pentru Inginerie Energetica (denumita în continuare KOPEC), o companie de proiectare şi inginerie în domeniul energiei, precum şi alte companii din mediul privat de producţie şi construcţie de echipamente,
  drept care, luând în considerare prevederile conţinute în acesta, MEC şi MCIE (denumite în continuare părţi) au convenit sa coopereze în cadrul proiectului privind energia nucleara, după cum urmează:

  Articolul 1

  Domeniul cooperării
  Părţile vor coopera în cadrul următoarelor sectoare de activitate, fără a se limita la acestea:
  1.1. Unităţile 3, 4 şi 5 de la Cernavoda
  Partea română a decis sa continue proiectele de construcţii referitoare la unităţile 3, 4 şi 5 de la Cernavoda (denumite în continuare proiectele) pe o baza progresiva, în conformitate cu Strategia naţionala pentru dezvoltarea nucleara în România.
  Ca prima etapa, partea română va implementa un studiu de fezabilitate pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 3, împreună cu companii străine, încă din cursul anului 2003 şi, în special, doreşte sa coopereze cu industria nucleara coreeana pentru finalizarea cu succes a proiectelor.
  Partea română recunoaşte pe deplin importanţa introducerii şi adoptării unei structuri de proiect eficiente în cadrul proiectelor, care să fie diferita de cea a unităţilor 1 şi 2 de la Cernavoda.
  Părţile, ca parteneri principali în executarea proiectelor, convin sa dezvolte proiectele pe o baza comuna încă de la începutul acestora şi sa găsească soluţii pentru cele mai competitive mecanisme financiare pentru aceste proiecte. Partea română va invita reprezentanţii industriei nucleare coreene să aplice experienta şi tehnologiile lor în executarea proiectelor şi sa adopte structura de proiect eficienta şi/sau schema de contract care se referă la cele ale centralelor Wolsong CANDU, astfel încât industria nucleara coreeana să poată juca un rol cheie în executarea proiectelor.
  1.2. Unităţile 1 şi 2 de la Cernavoda
  Partea coreeana va furniza industriei nucleare române servicii de consultanţa, servicii de suport tehnic şi de pregătire în ariile de funcţionare ale Unităţii 1 şi de construcţie ale Unităţii 2, în baza unui acord comun, incluzând, dar nelimitandu-se la următoarele:
  1. servicii de consultanţa pentru construcţie şi punere în funcţiune;
  2. suport tehnic pentru funcţionare şi întreţinere;
  3. pregătire în ariile de funcţionare şi întreţinere, management de proiect, construcţie şi punere în funcţiune etc.
  1.3. Alte domenii de cooperare
  În afară domeniului cooperării menţionat la paragrafele 1.1 şi 1.2, părţile pot coopera în alte sectoare de activitate, cum ar fi apa grea etc.


  Articolul 2

  Metoda de implementare
  2.1. Reprezentanţii părţilor se vor consulta reciproc pentru a inregistra progrese şi pentru a realiza obiectivul cooperării menţionat la art. 1.
  2.2. Atât organizaţiile române, cat şi cele coreene, care au legătură cu problematica nucleara, pot participa la activităţile de cooperare desfăşurate în baza prezentului memorandum de înţelegere.
  2.3. Fiecare parte poate vizita cealaltă parte pentru o perioadă predeterminata. Anterior oricărei vizite, părţile vor conveni asupra numărului membrilor delegaţiei, duratei şi scopului vizitei.


  Articolul 3

  Cheltuieli
  Dacă nu se convine altfel, fiecare parte îşi va suporta propriile cheltuieli apărute în cursul îndeplinirii prezentului memorandum de înţelegere.


  Articolul 4

  Notificarea
  4.1. Toate notele şi informaţiile care sunt cerute în scopul schimbului dintre părţi vor fi scrise în limba engleza.
  4.2. Notele şi informaţiile care au legătură cu prezentul memorandum de înţelegere vor fi adresate următorilor:
  Pentru partea română:
  Direcţia generală de politica energetica
  Ministerul Economiei şi Comerţului
  Adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, România
  Pentru partea coreeana:
  Divizia Industrie Energie Nucleara
  Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei
  Adresa: Chungang-dong nr. 1, Kwachon-şi, Kyongki-do 427-760, Coreea


  Articolul 5

  Confidenţialitatea
  5.1. Toate informaţiile şi experienta obţinute în cadrul aplicării prezentului memorandum de înţelegere vor rămâne proprietatea părţii care le-a furnizat.
  5.2. Nici MEC şi nici MCIE nu vor dezvălui informaţii confidenţiale sau în proprietatea celeilalte părţi, primite de la aceasta în baza prezentului memorandum de înţelegere, fără consimţământul prealabil, în scris, al celeilalte părţi.


  Articolul 6

  Dispoziţii finale
  6.1. Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data primirii de către partea coreeana a notificării părţii române privind îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
  6.2. Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pe o perioadă de 3 ani şi se va prelungi automat pe noi perioade de câte 3 ani, dacă nici una dintre părţi nu va notifica intenţia sa de a-l denunta, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  6.3. Fără a încalcă prevederile pct. 6.2, prevederile art. 5 vor rămâne valabile şi după încetarea memorandumului de înţelegere.
  Semnat la Seul la 21 iulie 2003, în doua exemplare originale, în limbile română, coreeana şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.
  Pentru Ministerul Economiei şi Comerţului
  din România,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  Pentru Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei
  din Republica Coreea,
  Bae, Sung-Ki,
  ministru adjunct pentru politica energetica şi resurse
  --------------