ORDIN nr. 827 din 23 august 2018privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 31 august 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.476 din 6.08.2018,
  ținând cont de Avizul nr. 5.373/GLG/8.08.2018 al Ministerului Mediului, precum și de Avizul nr. 5/2018 al Consiliul Național de Vânătoare,
  luând în considerare prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 1.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f),art. 24 și art. 26 alin. (3) și (4) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 din Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Prezentul ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenție la specia mistreț prevăzute în anexă.(2) Cota de intervenție prevăzută la alin. (1) este suplimentară cotei de recoltă la specia mistreț aprobată prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019.


  Articolul 2

  În situațiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de intervenție prevăzute la art. 1 alin (1) nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.


  Articolul 3

  Cotele de intervenție pentru specia mistreț aprobate conform prevederilor art. 1 se realizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, prin metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.133 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 6 decembrie 2018, termenele prevăzute la art. 3 și 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018, se prelungesc cu 60 de zile de la data expirării acestora.


  Articolul 4

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane se vânează integral cotele de recoltă la speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018, prin metodele de vânătoare admise. Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.133 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 6 decembrie 2018, termenele prevăzute la art. 3 și 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018, se prelungesc cu 60 de zile de la data expirării acestora.


  Articolul 5

  Prin excepție de la prevederile art. 3 și 4, în zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează integral mistreții și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului.


  Articolul 6

  În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018 și a cotelor de intervenție aprobate prin prezentul ordin.


  Articolul 7

  Recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, atât în fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, cât și în zona afectată, se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice, atât cu vânători, cât și cu personal de specialitate al gestionarului.


  Articolul 8
  (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și al structurilor teritoriale ale acesteia.(2) Gestionarii fondurilor cinegetice completează și transmit la solicitarea structurilor teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situația recoltării exemplarelor de mistreț conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018.


  Articolul 9

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii și clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.


  Articolul 10

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș

  București, 23 august 2018.
  Nr. 827.

  ANEXĂ

  la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018
  Cotă de intervenție la specia mistreț


  Nr. crt.

  Județul

  Gestionari fonduri cinegetice

  Fondul cinegetic

  Cotă de intervenție

  Nr.

  Denumire

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  AB

  AJVPS Alba

  6

  Vidra

  21

  2

  AB

  AJVPS Alba

  7

  Ciuruleasa

  15

  3

  AB

  AJVPS Alba

  8

  Detunata

  27

  4

  AB

  AJVPS Alba

  9

  Lupșa

  23

  5

  AB

  AJVPS Alba

  12

  Geamăna

  29

  6

  AB

  AJVPS Alba

  19

  Ocna Mureș

  33

  7

  AB

  AJVPS Alba

  20

  Lopadea Nouă

  22

  8

  AB

  AJVPS Alba

  21

  Noșlac

  32

  9

  AB

  AJVPS Alba

  25

  Teiuș

  18

  10

  AB

  AJVPS Alba

  26

  Bucerdea

  23

  11

  AB

  AJVPS Alba

  27

  Veseuș

  22

  12

  AB

  AJVPS Alba

  29

  Veza

  9

  13

  AB

  AJVPS Alba

  34

  Ampoița

  25

  14

  AB

  AJVPS Alba

  36

  Berghin

  32

  15

  AB

  AJVPS Alba

  37

  Oarda

  29

  16

  AB

  AJVPS Alba

  41

  Vinț

  18

  17

  AB

  AJVPS Alba

  42

  Daia

  17

  18

  AB

  AJVPS Alba

  48

  Vinerea

  3

  19

  AB

  AJVPS Alba

  49

  Săliștea

  6

  20

  AB

  AJVPS Alba

  50

  Cugir

  7

  21

  AB

  DS Alba

  1

  Arieșul Superior

  19

  22

  AB

  DS Alba

  35

  Ighiu

  1

  23

  AB

  DS Alba

  44

  Ohaba

  12

  24

  AB

  AVPS Bendis

  2

  Arieșul Mijlociu

  19

  25

  AB

  AVPS Bendis

  33

  Vâltori Feneș

  79

  26

  AB

  OS Horea Apuseni

  3

  Horea

  19

  27

  AB

  As Căpriorul Certege

  4

  Valea Bistrei

  37

  28

  AB

  AV Avram Iancu

  5

  Avram Iancu

  34

  29

  AB

  OS Muntele Mare

  10

  Poșaga

  30

  30

  AB

  AVPS Ocoliș Hunter 1

  11

  Ocoliș

  78

  31

  AB

  A Trascau Hunting Salciua

  13

  Vidolm

  68

  32

  AB

  AVPS Acvila Aiud

  14

  Rimetea

  24

  33

  AB

  AV Râmeț Inzel

  15

  Ponor

  92

  34

  AB

  AVPS Diana Aiud

  16

  Ciugud

  19

  35

  AB

  AVPS Artemis Aiud

  17

  Aiud

  56

  36

  AB

  AVPS Potaissa Hunter

  18

  Măhăceni

  23

  37

  AB

  AVPS Târnavele

  22

  Întregalde

  33

  38

  AB

  AVPS Trascău Ighiu

  23

  Cricău

  18

  39

  AB

  AVPS Piatra Verde

  24

  Galda

  82

  40

  AB

  AVPS Valea Târnavei Jidvei

  28

  Jidvei

  69

  41

  AB

  AVPS Căpriorul din Deal

  30

  Cergău

  43

  42

  AB

  AV Cabana din Poduri

  31

  Valea Lungă

  39

  43

  AB

  A Cerbul Carpatin Zlatna

  32

  Izvorul Ampoiului

  49

  44

  AB

  AVPS Gura Ursului

  38

  Valea Mică

  47

  45

  AB

  AVP Mamut

  39

  Alba Iulia

  21

  46

  AB

  AVPS Wild Hunting

  43

  Vingard

  30

  47

  AB

  AVPS Vulturul Negru Sebeș

  45

  Cilnic

  30

  48

  AB

  AVPS Diana Gârbova

  46

  Gârbova

  7

  49

  AB

  OS Sâpcea Cugir RA

  51

  Canciu

  9

  50

  AB

  OS Valea Pianului RA

  52

  Pianu

  9

  51

  AB

  Asociația Căpriorul

  54

  Șugag

  31

  52

  Total județ Alba

  1.538

  53

  AR

  AJVPS Arad

  3

  Mailat

  1

  54

  AR

  AJVPS Arad

  11

  Ceala

  4

  55

  AR

  AJVPS Arad

  34

  Milova

  35

  56

  AR

  AJVPS Arad

  36

  Monoroștia

  5

  57

  AR

  AJVPS Arad

  41

  Târnova

  5

  58

  AR

  AJVPS Arad

  43

  Seleuș

  4

  59

  AR

  AJVPS Arad

  47

  Rovina

  5

  60

  AR

  AJVPS Arad

  49

  Mânerău

  8

  61

  AR

  AJVPS Arad

  56

  Roșia

  2

  62

  AR

  AJVPS Arad

  70

  Fiac

  10

  63

  AR

  AJVPS Arad

  71

  Zăbalț

  25

  64

  AR

  AJVPS Arad

  72

  Lipova

  15

  65

  AR

  DS Arad

  22

  Sălișteanca

  7

  66

  AR

  DS Arad

  37

  Bătuta

  25

  67

  AR

  DS Arad

  60

  Dumbrava

  30

  68

  AR

  DS Arad

  65

  Slatina

  6

  69

  AR

  DS Arad

  66

  Troaș

  21

  70

  AR

  DS Arad

  67

  Săvârșin

  17

  71

  AR

  DS Arad

  69

  Recea

  25

  72

  AR

  AV Lăzar Hunt

  26

  Somoș

  34

  73

  AR

  AV Lăzar Hunt

  48

  Miniș

  51

  74

  AR

  AV Lăzar Hunt

  57

  Chișindia

  37

  75

  AR

  ASVP Aranca

  4

  Gelu

  2

  76

  AR

  ARS Venandi

  8

  Pereg

  2

  77

  AR

  AV Diana Turnu

  10

  Turnu

  5

  78

  AR

  A Vânătorul Arad

  15

  Sofronea

  2

  79

  AR

  AV Artemis Montana

  18

  Horia

  2

  80

  AR

  AV Canalul Morilor

  20

  Râtul Pilu

  7

  81

  AR

  AVP Crișana

  28

  Nădab

  3

  82

  AR

  AVP Crișana

  35

  Conop

  172

  83

  AR

  AVP Cetate Șiria

  30

  Șiria

  14

  84

  AR

  AVPS Hubertus Lipova

  33

  Cladova

  110

  85

  AR

  OSP Nadeș

  38

  Nadăș

  145

  86

  AR

  AV Lunca Tauț

  39

  Tăut

  95

  87

  AR

  AVP Arsilva

  40

  Araneag

  85

  88

  AR

  AV Bizon Bonasus

  25

  Sintea

  10

  89

  AR

  AV Bizon Bonasus

  42

  Pîncota

  13

  90

  AR

  ASC Ineu

  46

  Balta

  45

  91

  AR

  AVPS Crisius Socodor

  44

  Chereluș

  18

  92

  AR

  AVPS Crisius Socodor

  58

  Rădești

  15

  93

  AR

  AVPS Breaza

  63

  Leuca Găina

  18

  94

  AR

  A Vânătorii Codrilor Urviș

  53

  Hășmaș

  9

  95

  AR

  AVPS Grizli

  64

  Tisa Luncșoara

  68

  96

  AR

  AVPS Șoimul Lipova

  31

  Covasant

  13

  97

  AR

  AVPS Poiana Cerbului

  52

  Botfei

  27

  98

  AR

  AVPS Rovina

  50

  Archis

  21

  99

  AR

  AVP BMT Hunting

  1

  Frumușeni

  33

  100

  AR

  AVS Ghioroc Păuliș

  68

  Petriș

  104

  101

  Total județ Arad

  1.410

  102

  AG

  AJVPS Argeș

  6

  Valea Danului

  8

  103

  AG

  AJVPS Argeș

  7

  Curtea de Argeș

  5

  104

  AG

  AJVPS Argeș

  9

  Mușetești

  3

  105

  AG

  AJVPS Argeș

  17

  Aninoasa

  5

  106

  AG

  AJVPS Argeș

  19

  Câmpulung

  10

  107

  AG

  AJVPS Argeș

  24

  Mâzgana

  12

  108

  AG

  AJVPS Argeș

  28

  Dârmănești

  7

  109

  AG

  AJVPS Argeș

  29

  Trivale

  1

  110

  AG

  AJVPS Argeș

  31

  Cotmeana

  5

  111

  AG

  AJVPS Argeș

  32

  Râjlețu

  4

  112

  AG

  AJVPS Argeș

  33

  Dealul Bradului

  2

  113

  AG

  AJVPS Argeș

  35

  Râncaciov

  7

  114

  AG

  AJVPS Argeș

  36

  Cârcinov

  7

  115

  AG

  AJVPS Argeș

  37

  Topoloveni

  13

  116

  AG

  AJVPS Argeș

  38

  Căteasca

  4

  117

  AG

  AJVPS Argeș

  39

  Broșteni

  4

  118

  AG

  AJVPS Argeș

  43

  Șerboieni

  2

  119

  AG

  AJVPS Argeș

  44

  Furduiești

  5

  120

  AG

  AVP GTS Muntenia

  10

  Mălureni

  11

  121

  AG

  AVP GTS Muntenia

  18

  Râul Târgului

  43

  122

  AG

  AVP GTS Muntenia

  20

  Stoenești

  32

  123

  AG

  AVPS Sitarul

  49

  Ștefan cel Mare

  4

  124

  AG

  AVPS Sitarul

  51

  Bucov

  7

  125

  AG

  DS Argeș

  4

  Cumpăna

  9

  126

  AG

  DS Argeș

  5

  Aref

  15

  127

  AG

  AVPS Diana

  8

  Jepi

  17

  128

  AG

  AVPS Diana

  48

  Ungheni

  32

  129

  AG

  AVPS Mistrețul

  1

  Negoiu

  53

  130

  AG

  AVPS Mistrețul

  2

  Șuici

  46

  131

  AG

  AVPS Cerbul

  12

  Plăișor

  52

  132

  AG

  AV Piatra Craiului

  21

  Izvoarele Dâmboviței

  6

  133

  AG

  AVPS Miorița

  25

  Grădiștea

  15

  134

  AG

  INCDS Baza Experimentală Mihăești

  26

  Rădești

  3

  135

  AG

  AVP Gorunul Brătia

  30

  Săpunari

  15

  136

  AG

  AVPS Curtea de Argeș

  3

  Poienari

  14

  137

  Total județ Argeș

  478

  138

  BC

  DS Bacău

  15

  Bărzăuța

  35

  139

  BC

  DS Bacău

  16

  Dofteana

  70

  140

  BC

  DS Bacău

  17

  Slănic-Moldova

  50

  141

  BC

  DS Bacău

  21

  Cașinul Superior

  30

  142

  BC

  DS Bacău

  22

  Cașinul Inferior

  35

  143

  BC

  DS Bacău

  39

  Itești

  30

  144

  BC

  DS Bacău

  40

  Fântânele

  15

  145

  BC

  DS Bacău

  51

  Pralea

  5

  146

  BC

  AJVPS Bacău

  11

  Poduri

  6

  147

  BC

  AJVPS Bacău

  24

  Brătila

  10

  148

  BC

  AJVPS Bacău

  25

  Bârsănești

  5

  149

  BC

  AJVPS Bacău

  28

  Dămienești

  5

  150

  BC

  AJVPS Bacău

  33

  Gioseni

  5

  151

  BC

  AJVPS Bacău

  41

  Trebeș

  2

  152

  BC

  AJVPS Bacău

  46

  Găiceana

  15

  153

  BC

  AJVPS Bacău

  47

  Huruiești

  10

  154

  BC

  AJVPS Bacău

  48

  Borzești

  5

  155

  BC

  AJVPS Bacău

  49

  Urechești

  10

  156

  BC

  AJVPS Bacău

  52

  Glăvănești

  5

  157

  BC

  AJVPS Bacău

  54

  Gloduri

  5

  158

  BC

  AV Diana Coțofănești

  50

  Bâlca

  5

  159

  BC

  SVPS Bacău

  5

  Ciobănuș

  8

  160

  BC

  SVPS Bacău

  12

  Scorțeni

  8

  161

  BC

  SVPS Bacău

  23

  Sănduleni

  5

  162

  BC

  SVPS Bacău

  34

  Pâncești

  15

  163

  BC

  SVPS Bacău

  35

  Răcăciuni

  10

  164

  BC

  SVPS Bacău

  36

  Faraoani

  15

  165

  BC

  SVPS Bacău

  37

  Călugăra

  15

  166

  BC

  AVPS Bukk

  1

  Ghimeș

  30

  167

  BC

  S.C. O.S. Lignum - S.R.L.

  14

  Dărmănești

  40

  168

  BC

  OS Privat Oituz - S.R.L.

  20

  Oituz

  4

  169

  BC

  AVPS Lebăda

  55

  Colonești

  20

  170

  BC

  AVPS Cerbul Bicfalău

  56

  Stănișești

  42

  171

  BC

  AVPS Cerbul Bicfalău

  57

  Răchitoasa

  21

  172

  BC

  OS Bisericesc Bacău

  42

  Blăgești

  2

  173

  BC

  AVPS Ursul Brun

  38

  Buhuși

  46

  174

  BC

  Asociația Colț Alb

  13

  Plopu

  15

  175

  BC

  AVPS Clubul Vânătorilor

  9

  Schit

  32

  176

  BC

  AVPS GMC Hunter

  18

  Larga

  7

  177

  BC

  AVPS Von Spiess

  4

  Sulța

  8

  178

  BC

  AV Hinsparom

  26

  Berzunți

  19

  179

  BC

  AV Rara Apri

  44

  Orbeni

  10

  180

  Total județ Bacău

  730

  181

  BH

  AJVPS Bihor

  5

  Cherechiu

  1

  182

  BH

  AJVPS Bihor

  7

  Diosig

  7

  183

  BH

  AJVPS Bihor

  11

  Iteu

  16

  184

  BH

  AJVPS Bihor

  13

  Marginea

  9

  185

  BH

  AJVPS Bihor

  14

  Mișca

  20

  186

  BH

  AJVPS Bihor

  15

  Cuzap

  4

  187

  BH

  AJVPS Bihor

  16

  Brusturi

  10

  188

  BH

  AJVPS Bihor

  22

  Ineu

  5

  189

  BH

  AJVPS Bihor

  29

  Cefa

  7

  190

  BH

  AJVPS Bihor

  46

  Luncasprie

  40

  191

  BH

  AJVPS Bihor

  47

  Crâncești

  22

  192

  BH

  AJVPS Bihor

  48

  Cuieșd

  6

  193

  BH

  AJVPS Bihor

  51

  Borod

  8

  194

  BH

  AJVPS Bihor

  53

  Hotar

  7

  195

  BH

  AJVPS Bihor

  54

  Măgești

  8

  196

  BH

  AJVPS Bihor

  56

  Curățele

  1

  197

  BH

  AJVPS Bihor

  57

  Roșia

  40

  198

  BH

  AJVPS Bihor

  59

  Finiș

  38

  199

  BH

  AJVPS Bihor

  61

  Ferice

  19

  200

  BH

  AJVPS Bihor

  62

  Cusuiuș

  35

  201

  BH

  DS Bihor

  4

  Șimian

  15

  202

  BH

  DS Bihor

  9

  Cubulcut

  17

  203

  BH

  DS Bihor

  49

  Peștiș

  7

  204

  BH

  DS Bihor

  50

  Gepiș

  8

  205

  BH

  DS Bihor

  64

  Dumbrăvani

  10

  206

  BH

  AV Crișana Hunting

  30

  Peri

  32

  207

  BH

  AV Crișana Hunting

  31

  Goroniște

  21

  208

  BH

  AV Crișana Hunting

  32

  Ciumeghiu

  10

  209

  BH

  AV Crișana Hunting

  33

  Arpășel

  5

  210

  BH

  AV Crișana Hunting

  39

  Cighid

  18

  211

  BH

  AVP Valea Ierului

  2

  Vășad

  16

  212

  BH

  AVP Valea Ierului

  3

  Tarcea

  31

  213

  BH

  AVP Valea Ierului

  6

  Cetariu

  51

  214

  BH

  AVP Valea Ierului

  10

  Pădurea Mare

  3

  215

  BH

  AVPS Pădurea Verde Sântelec

  23

  Săcădat

  20

  216

  BH

  AVPS Pădurea Verde Sântelec

  24

  Alparea

  14

  217

  BH

  AVPS Pădurea Verde Sântelec

  44

  Corbești

  49

  218

  BH

  AVP Valea Barcăului

  8

  Sântimbreu

  20

  219

  BH

  AVP Valea Barcăului

  19

  Biharea

  10

  220

  BH

  AV Selina

  17

  Burzuc

  15

  221

  BH

  AV Selina

  52

  Bălnaca

  20

  222

  BH

  AV Artemis Cociuba Mare

  35

  Oșand

  50

  223

  BH

  AV Artemis Cociuba Mare

  37

  Cociuba

  42

  224

  BH

  Asociația Gliganu

  55

  Forău

  12

  225

  BH

  Asociația Gliganu

  60

  Dumbrăvița

  92

  226

  BH

  Asociația Cinegetica Apuseni

  58

  Sohodol

  50

  227

  BH

  ASC Plaiurile Bistriței

  1

  Curtuișeni

  14

  228

  BH

  AV Waidmannsheil

  12

  Balc

  60

  229

  BH

  AVPS Cetariu

  18

  Sălard

  17

  230

  BH

  AVPS Forest Hunt Paleu

  21

  Paleu

  60

  231

  BH

  AV Cervus Elaphus

  25

  Boboștea

  20

  232

  BH

  AV Prohunting Salonta

  26

  Păușa

  51

  233

  BH

  AV Fazanul de Aur

  34

  Salonta

  9

  234

  BH

  AVPS Lupoaia

  36

  Râpa

  37

  235

  BH

  AVP Tinca

  38

  Lunca

  19

  236

  BH

  AV Cervus Elafus

  40

  Talpoș

  10

  237

  BH

  AVPS Ceica

  43

  Bucuroaia

  11

  238

  BH

  AV Vida Surducel

  45

  Surducel Bulz

  60

  239

  BH

  Universitatea Oradea

  63

  Pietroasa

  2

  240

  BH

  AV Văratec Codru Moma

  65

  Văratec

  47

  241

  BH

  AVPS Diana Hunting Bihor

  66

  Biharia

  70

  242

  Total județ Bihor

  1.428

  243

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  1

  Negrilești

  7

  244

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  3

  Agrieș

  11

  245

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  4

  Târlișua

  11

  246

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  20

  Minitiu

  10

  247

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  33

  Figa

  11

  248

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  35

  Bozieș

  10

  249

  BN

  AJVPS Bistrița-Năsăud

  39

  Micești

  7

  250

  BN

  AC Ursul Brun

  13

  Cormaia

  6

  251

  BN

  AC Ursul Brun

  14

  Anieș

  11

  252

  BN

  AC Ursul Brun

  21

  Măgheruș

  2

  253

  BN

  OS Comunal Telciu RA

  7

  Bichigiu

  9

  254

  BN

  OS Comunal Telciu RA

  9

  Telciu

  13

  255

  BN

  OS Comunal Telciu RA

  12

  Parva

  12

  256

  BN

  AVPS Cerbul Dumitra

  22

  Dumitra

  18

  257

  BN

  AVPS Cerbul Dumitra

  28

  Simionești

  19

  258

  BN

  SV Montana Coșbuc

  5

  Mireș

  13

  259

  BN

  SV Montana Coșbuc

  8

  Fiad-Romuli

  9

  260

  BN

  OS Someș Țibleș

  6

  Țibleș

  8

  261

  BN

  OS Someș Țibleș

  10

  Gersa

  13

  262

  BN

  DS Bistrița-Năsăud

  2

  Dobric

  37

  263

  BN

  AVPS Vadul Someșului

  11

  Rebra

  6

  264

  BN

  AC Someșul Rodna

  15

  Valea Mare

  28

  265

  BN

  AV Buia

  16

  Ilva Mare

  41

  266

  BN

  AC Izvorul Ilvei

  17

  Lunca Ilvei

  16

  267

  BN

  AC Hunter - Ioviță Leșu

  18

  Leșu

  19

  268

  BN

  OV Transilvania Bistrița

  19

  Nepos

  4

  269

  BN

  AV Diana Bistrița

  23

  Poieni

  7

  270

  BN

  OS municipiul Bistrița

  24

  Cușma

  30

  271

  BN

  OS Tihuța Colibița RA

  25

  Tihuța

  15

  272

  BN

  AVPS Călimanii Șieu

  29

  Șieuț

  14

  273

  BN

  AVPS Acvila Teaca

  30

  Teaca

  5

  274

  BN

  AV Vulpea Herina

  31

  Albești

  5

  275

  BN

  AV Artemis Lechința

  32

  Sâniacob

  24

  276

  BN

  AV Ardealul Lechința

  34

  Malin

  19

  277

  BN

  AVP Meleșul Beclean

  36

  Jimbor

  5

  278

  BN

  ASC Plaiurile Bistriței

  37

  Matei

  7

  279

  BN

  AV Colț Alb

  38

  Sânmihai

  1

  280

  Total județ Bistrița-Năsăud

  483

  281

  BV

  AV Huriniul Buneștiului

  1

  Bunești

  5

  282

  BV

  AVP Doripesco

  13

  Crizbav

  42

  283

  BV

  AVPS Făgetul Apața

  10

  Dopca-Apața

  61

  284

  BV

  AVPS Popilnica

  12

  Vlădeni

  31

  285

  BV

  AJVPS Brașov

  20

  Prejmer-Cernatu

  3

  286

  BV

  AJVPS Brașov

  29

  Piatra Craiului

  15

  287

  BV

  AVPS Măgura Codlea

  15

  Codlea

  25

  288

  BV

  RPLP Kronstadt

  18

  Timiș

  92

  289

  BV

  AV Codrul Verde

  22

  Urlători

  22

  290

  BV

  OV Șoimul Mediaș

  24

  Victoria

  15

  291

  BV

  OV Șoimul Mediaș

  43

  Sâmbăta

  2

  292

  BV

  OS oraș Râșnov

  26

  Râșnov

  28

  293

  BV

  AVPS Poiana Mărului

  30

  Poiana Mărului

  15

  294

  BV

  AV Bârsa

  34

  Șercăița

  9

  295

  BV

  AVPS Făgăraș

  32

  Strâmba-Mira

  2

  296

  BV

  AVPS Făgăraș

  33

  Veneția

  8

  297

  BV

  AVPS Făgăraș

  36

  Felmer

  7

  298

  BV

  AVPS Făgăraș

  38

  Făgăraș

  15

  299

  BV

  AVPS Făgăraș

  42

  Voila

  5

  300

  BV

  A Club Diana

  35

  Toderița

  4

  301

  BV

  AVPS Munții Făgărașului

  40

  Sebeș

  9

  302

  BV

  AVPS Munții Făgărașului

  41

  Dejani

  26

  303

  BV

  RPL OS Ciucaș

  44

  Zizin

  41

  304

  Total județ Brașov

  482

  305

  BR

  AJVPS Brăila

  3

  Cojocaru

  3

  306

  BR

  AJVPS Brăila

  5

  Lungulețu

  6

  307

  BR

  AJVPS Brăila

  7

  Filipoiu

  1

  308

  BR

  AJVPS Brăila

  9

  Tufești

  5

  309

  BR

  AJVPS Brăila

  11

  Brăila

  3

  310

  BR

  AJVPS Brăila

  13

  Bâsca

  4

  311

  BR

  AJVPS Brăila

  15

  Romanu

  1

  312

  BR

  AJVPS Brăila

  16

  Comăneasca

  1

  313

  BR

  AJVPS Brăila

  17

  Corbu Vechi

  7

  314

  BR

  AJVPS Brăila

  19

  Racovița

  6

  315

  BR

  AJVPS Brăila

  20

  Siliștea

  1

  316

  BR

  AJVPS Brăila

  21

  Plopu

  1

  317

  BR

  AJVPS Brăila

  23

  Filipești

  2

  318

  BR

  AJVPS Brăila

  24

  Ibrianu

  19

  319

  BR

  AJVPS Brăila

  25

  Jirlău

  5

  320

  BR

  AJVPS Brăila

  26

  Surdila

  5

  321

  BR

  AJVPS Brăila

  27

  Mircea Vodă

  1

  322

  BR

  AJVPS Brăila

  28

  Batogu

  5

  323

  BR

  AJVPS Brăila

  31

  Urleasca

  2

  324

  BR

  AJVPS Brăila

  36

  Însurăței

  1

  325

  BR

  AJVPS Brăila

  48

  Muchea

  2

  326

  BR

  DS Brăila

  12

  Tudor Vladimirescu

  5

  327

  BR

  DS Brăila

  32

  Zăvoaia

  1

  328

  BR

  AVPS GMC Hunter

  1

  Vâlciu

  5

  329

  BR

  AVPS GMC Hunter

  47

  Băndoiu

  6

  330

  BR

  AVPS Cocorul București

  6

  Pelicanu

  12

  331

  BR

  AVPS Acvila București

  18

  Măxineni

  4

  332

  BR

  AVPS Șoimul București

  22

  Dedulești

  33

  333

  BR

  AVPS Dunărea Carcaliu

  46

  Gâsca

  14

  334

  BR

  AVPS Miorița

  49

  Malu Roșu

  6

  335

  BR

  A Mavexim Hunting

  50

  Ostroavele Brăilei

  3

  336

  Total județ Brăila

  170

  337

  BT

  DS Botoșani

  17

  Gorbănești

  5

  338

  BT

  DS Botoșani

  19

  Trușești

  14

  339

  BT

  DS Botoșani

  24

  Românești

  6

  340

  BT

  DS Botoșani

  34

  Avrămeni

  9

  341

  BT

  DS Botoșani

  35

  Mitoc

  5

  342

  BT

  DS Botoșani

  39

  Păltiniș

  9

  343

  BT

  DS Botoșani

  43

  Cordăreni

  4

  344

  BT

  AJVPS Botoșani

  2

  Vlădeni

  6

  345

  BT

  AJVPS Botoșani

  3

  Corni

  16

  346

  BT

  AJVPS Botoșani

  6

  Flămânzi

  30

  347

  BT

  AJVPS Botoșani

  8

  Leorda

  3

  348

  BT

  AJVPS Botoșani

  9

  Nicșani

  2

  349

  BT

  AJVPS Botoșani

  10

  Unțeni

  1

  350

  BT

  AJVPS Botoșani

  12

  Bălușeni

  8

  351

  BT

  AJVPS Botoșani

  13

  Copălău

  7

  352

  BT

  AJVPS Botoșani

  14

  Prăjeni

  4

  353

  BT

  AJVPS Botoșani

  18

  Dângeni

  7

  354

  BT

  AJVPS Botoșani

  20

  Durnești

  5

  355

  BT

  AJVPS Botoșani

  22

  Todireni

  1

  356

  BT

  AJVPS Botoșani

  25

  Ștefănești

  12

  357

  BT

  AJVPS Botoșani

  28

  Vlăsinești

  3

  358

  BT

  AJVPS Botoșani

  42

  Hudești

  7

  359

  BT

  AJVPS Botoșani

  45

  Brăești

  5

  360

  BT

  AJVPS Botoșani

  46

  Văculești

  33

  361

  BT

  AJVPS Botoșani

  47

  Șendriceni

  39

  362

  BT

  AJVPS Botoșani

  48

  Dersca

  4

  363

  BT

  AVPS Luceafărul

  1

  Mihai Eminescu

  4

  364

  BT

  AVPS Luceafărul

  31

  Drăgușeni

  3

  365

  BT

  AVPS Diana

  7

  Cristești

  28

  366

  BT

  AVPS Diana

  15

  Răuseni

  1

  367

  BT

  AVPS Dragoș Vodă

  16

  Sulița

  11

  368

  BT

  AVPS Vidra

  21

  Ionaseni

  20

  369

  BT

  AVPS Vidra

  23

  Călărași

  7

  370

  BT

  AVPS Euro Hunter

  26

  Ripiceni

  54

  371

  BT

  AVPS Iepurașul

  27

  Hănești

  40

  372

  BT

  AVPS Lebăda Brăila

  29

  Vorniceni

  4

  373

  BT

  AVPS Foișorul Săveni

  33

  Manoleasa

  6

  374

  BT

  AVPS Theodor Balș

  30

  Havarna

  5

  375

  BT

  AVPS Theodor Balș

  37

  Mileanca

  6

  376

  BT

  AVPS Theodor Balș

  38

  Dărăbani

  3

  377

  BT

  AVPS LR Hunters

  11

  Stăuceni

  1

  378

  BT

  AVPS LR Hunters

  32

  Săveni

  1

  379

  BT

  AVP Lupul Horodnic

  36

  Coțușca

  7

  380

  BT

  AVPS Huntsmanship

  40

  Suharău

  12

  381

  BT

  AVPS Huntsmanship

  41

  Cristinești

  7

  382

  BT

  AVPS Huntsmanship

  44

  Pomârla

  1

  383

  BT

  AVPS Huntsmanship

  49

  Ibănești

  55

  384

  Total județ Botoșani

  520

  385

  BZ

  AJVPS Buzău

  1

  C.A. Rosetti

  13

  386

  BZ

  AJVPS Buzău

  6

  Scutelnici

  1

  387

  BZ

  AJVPS Buzău

  12

  Mihăilești

  4

  388

  BZ

  AJVPS Buzău

  14

  Costești

  2

  389

  BZ

  AJVPS Buzău

  17

  Țintești

  1

  390

  BZ

  AJVPS Buzău

  18

  Tăbărăști

  5

  391

  BZ

  AJVPS Buzău

  19

  Stâlpu

  3

  392

  BZ

  AJVPS Buzău

  20

  Monteoru

  11

  393

  BZ

  AJVPS Buzău

  23

  Grăjdana

  42

  394

  BZ

  AJVPS Buzău

  24

  Rușavățu

  57

  395

  BZ

  AJVPS Buzău

  26

  Umbrărelu

  62

  396

  BZ

  AJVPS Buzău

  27

  Berca

  61

  397

  BZ

  AJVPS Buzău

  28

  Cislău

  29

  398

  BZ

  AJVPS Buzău

  30

  Pătârlagele

  31

  399

  BZ

  AJVPS Buzău

  31

  Colți

  40

  400

  BZ

  AJVPS Buzău

  32

  Valea Nehoiului

  34

  401

  BZ

  AJVPS Buzău

  38

  Neharna Mușa

  12

  402

  BZ

  AJVPS Buzău

  39

  Breazău

  32

  403

  BZ

  AJVPS Buzău

  40

  Vintilă Vodă

  42

  404

  BZ

  AJVPS Buzău

  41

  Beceni

  59

  405

  BZ

  AJVPS Buzău

  42

  Aldeni

  55

  406

  BZ

  AJVPS Buzău

  43

  Mărăcineni

  4

  407

  BZ

  AJVPS Buzău

  44

  Câlnău

  37

  408

  BZ

  AJVPS Buzău

  46

  Făgetu

  15

  409

  BZ

  AJVPS Buzău

  49

  Boldu

  1

  410

  BZ

  AJVPS Buzău

  50

  Vâlcele

  2

  411

  BZ

  AJVPS Buzău

  51

  Amara

  3

  412

  BZ

  AJVPS Buzău

  54

  Săgeata

  8

  413

  BZ

  AJVPS Buzău

  55

  Vadu Pașii

  1

  414

  BZ

  AJVPS Buzău

  58

  Oreavu

  15

  415

  BZ

  DS Buzău

  33

  Siriu

  15

  416

  BZ

  DS Buzău

  37

  Picioru Caprei

  18

  417

  BZ

  DS Buzău

  45

  Dedulești

  26

  418

  BZ

  AVPS Căprioara Râmnicului

  47

  Crângu Ursului

  8

  419

  BZ

  AVPS Căprioara Râmnicului

  48

  Știubei

  9

  420

  BZ

  AVPS Căprioara Râmnicului

  52

  Ziduri

  3

  421

  BZ

  AVPS Călifarul

  21

  Gura Sărății

  46

  422

  BZ

  AVPS Călifarul

  25

  Brăiești

  102

  423

  BZ

  S.C. OS Siriu - S.R.L.

  34

  Harțagu

  29

  424

  BZ

  S.C. OS Siriu - S.R.L.

  35

  Păltiniș Cașoca

  15

  425

  BZ

  APT Progresul Buzău

  4

  Căldarăști

  1

  426

  BZ

  AVPS Becațina Mare

  5

  Padina

  1

  427

  BZ

  AVPS Colina Hunting

  13

  Năeni

  18

  428

  BZ

  AVPS Călifarul Alb

  22

  Măgura Tisău

  17

  429

  BZ

  AV Cerbul Carpatin

  29

  Cătina

  52

  430

  BZ

  AVPS Interagro

  36

  Bâsca Mare

  38

  431

  BZ

  AV Stejarul

  57

  Zărnești

  3

  432

  Total județ Buzău

  1.083

  433

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  2

  Turnu Ruieni

  15

  434

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  4

  Vârciorova

  4

  435

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  7

  Poiana

  4

  436

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  8

  Delinești

  3

  437

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  9

  Brebu Zorlenț

  9

  438

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  10

  Mâtnic Prisaca

  5

  439

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  11

  Sacu

  3

  440

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  12

  Oțelu

  8

  441

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  13

  Măgura

  24

  442

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  18

  Marga

  34

  443

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  19

  Armeniș

  16

  444

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  22

  Teregova

  2

  445

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  24

  Belentin

  9

  446

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  25

  Domasnea

  17

  447

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  29

  Craiova

  9

  448

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  37

  Sichevița

  1

  449

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  40

  Belobresca

  3

  450

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  41

  Socol

  7

  451

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  42

  Valea Bei

  36

  452

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  45

  Cârnecea

  32

  453

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  47

  Oravița

  17

  454

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  49

  Iertof

  50

  455

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  55

  Bozivici

  2

  456

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  57

  Borloveni

  9

  457

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  59

  Rudaria

  4

  458

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  60

  Bănia

  9

  459

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  61

  Dalboșet

  5

  460

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  64

  Soceni-Lupac

  1

  461

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  65

  Sodol Cozia

  8

  462

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  68

  Bărbosu

  19

  463

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  69

  Ezeriș

  19

  464

  CS

  AJVPS Caraș-Severin

  74

  Măureni

  16

  465

  CS

  DS Caraș-Severin

  30

  Valea Cernei

  2

  466

  CS

  DS Caraș-Severin

  31

  Pecinisca

  21

  467

  CS

  DS Caraș-Severin

  52

  Buhui

  5

  468

  CS

  DS Caraș-Severin

  54

  Poneasca

  16

  469

  CS

  DS Caraș-Severin

  70

  Bocșa

  5

  470

  CS

  ACV Iezerul Bucovii

  17

  Băutar Bucova

  69

  471

  CS

  AVPS Jneapănul Banatului

  23

  Slatina

  24

  472

  CS

  AVPS Pro Natura Cuntu

  5

  Ilova

  18

  473

  CS

  AVPS Haiducii în Rotunda

  21

  Higigel

  21

  474

  CS

  AVPS Argeșelul 2014

  26

  Cornereva

  14

  475

  CS

  AVPS Codrenii Văii Carașului

  46

  Jitin

  94

  476

  CS

  AVPS Codrenii Văii Carașului

  48

  Ilidia

  24

  477

  CS

  AVPS Codrenii Văii Carașului

  6

  Goleț Petroșnița

  6

  478

  CS

  AVP Styria

  50

  Dumbrava

  10

  479

  CS

  AVP Styria

  51

  Vărădia

  3

  480

  CS

  A Diana Banat

  71

  Dognecea

  37

  481

  CS

  A Danilo Hunting

  67

  Vermeș

  80

  482

  CS

  A Collini 2011

  72

  Ocna Berzovia

  53

  483

  CS

  A RO. Tirol

  73

  Ferendia

  43

  484

  CS

  AVPS Cetatea Mistreților

  39

  Pojejena

  28

  485

  CS

  A Arthemis Otelec

  62

  Văliugel

  1

  486

  CS

  A Cerbul Bigar

  34

  Sirinea

  101

  487

  CS

  A Hunters 2013

  56

  Pataș

  16

  488

  CS

  A Diana 2011

  14

  Măru

  12

  489

  CS

  A Hunting Semenic

  27

  Polom

  24

  490

  Total județ Caraș-Severin

  1.127

  491

  CL

  AJVPS Călărași

  14

  Bogdana

  13

  492

  CL

  AJVPS Călărași

  15

  Ivănești

  3

  493

  CL

  AJVPS Călărași

  17

  Putineiu

  10

  494

  CL

  AVPS Sitarul

  9

  Plătărești

  1

  495

  CL

  AVPS Sitarul

  10

  Gologanu

  8

  496

  CL

  AVPS Sitarul

  11

  Tămădău

  2

  497

  CL

  AVPS Sitarul

  21

  Vasilați

  7

  498

  CL

  AVPS Sitarul

  29

  Negoești

  7

  499

  CL

  AVPS Sitarul

  30

  Nana

  6

  500

  CL

  AVPS Sitarul

  36

  Radovanu

  1

  501

  CL

  AVPS Oltenița

  41

  Oltenița

  6

  502

  CL

  AVPS Oltenița

  42

  Chiselet

  19

  503

  CL

  AVPS Diana

  1

  Gostilele

  3

  504

  CL

  AVPS Diana

  48

  Fermecatu

  57

  505

  CL

  AVPS Vulturul

  2

  Ileana

  10

  506

  CL

  AVPS Vulturul

  39

  Greaca

  26

  507

  CL

  AVP Dunărea 2007

  40

  Chirnogi

  30

  508

  CL

  AVP Dunărea 2007

  49

  Fetești

  48

  509

  CL

  AVPS Natural Hunting

  32

  Vărăști

  10

  510

  CL

  AVPS Natural Hunting

  43

  Boianu

  45

  511

  CL

  AVPS Natural Hunting

  45

  Călărași

  7

  512

  CL

  AVPS Cocorul

  5

  Dâlga

  2

  513

  CL

  INCDS „Marin Drăcea“

  8

  Perișoru

  15

  514

  CL

  AVPS Mistrețul Lehliu

  13

  Răzvani

  4

  515

  CL

  AVPS București

  20

  Frumușani

  12

  516

  CL

  AVPS Zimbrul Românesc 2007

  22

  Măcelaru

  23

  517

  CL

  AVPS Cerbul Carpatin Buzău

  28

  Dichiseni

  4

  518

  CL

  AVPS Șoimul Dunărean

  31

  Ciornuleasa

  8

  519

  CL

  AV Castelu

  44

  Sfredere

  28

  520

  Total județ Călărași

  415

  521

  CJ

  AJVPS Cluj

  4

  Bobâlna

  25

  522

  CJ

  AJVPS Cluj

  6

  Mica

  10

  523

  CJ

  AJVPS Cluj

  8

  Gherla

  32

  524

  CJ

  AJVPS Cluj

  11

  Panticeu

  18

  525

  CJ

  AJVPS Cluj

  12

  Cristorel

  16

  526

  CJ

  AJVPS Cluj

  15

  Țaga

  17

  527

  CJ

  AJVPS Cluj

  17

  Sânmartin

  20

  528

  CJ

  AJVPS Cluj

  18

  Feiurdeni

  28

  529

  CJ

  AJVPS Cluj

  19

  Chinteni

  5

  530

  CJ

  AJVPS Cluj

  21

  Sard

  16

  531

  CJ

  AJVPS Cluj

  22

  Stolna

  15

  532

  CJ

  AJVPS Cluj

  23

  Florești

  3

  533

  CJ

  AJVPS Cluj

  25

  Corpadea

  13

  534

  CJ

  AJVPS Cluj

  29

  Geaca

  14

  535

  CJ

  AJVPS Cluj

  30

  Cătina

  14

  536

  CJ

  AJVPS Cluj

  36

  Feleac

  8

  537

  CJ

  AJVPS Cluj

  41

  Valea Ierii

  12

  538

  CJ

  AJVPS Cluj

  47

  Gilău

  16

  539

  CJ

  AJVPS Cluj

  49

  Valea Belișului

  0

  540

  CJ

  AJVPS Cluj

  56

  Ciucea

  11

  541

  CJ

  AVPS Potaissa Turda

  35

  Hărcana

  5

  542

  CJ

  AVPS Potaissa Turda

  37

  Turda

  18

  543

  CJ

  AVPS Potaissa Turda

  38

  Moldovenești

  14

  544

  CJ

  AVPS Potaissa Turda

  39

  Lița

  21

  545

  CJ

  AV Regal

  52

  Călățele

  41

  546

  CJ

  AV Regal

  53

  Călata

  33

  547

  CJ

  AV Regal

  54

  Huedin

  22

  548

  CJ

  AV Regal

  55

  Valea Drăganului

  51

  549

  CJ

  AVPS Voievodul Gelu

  7

  Unguraș

  17

  550

  CJ

  AVPS Voievodul Gelu

  27

  Frata

  33

  551

  CJ

  AVPS Voievodul Gelu

  28

  Vaida Cămăraș

  27

  552

  CJ

  DS Cluj

  40

  Băișoara

  78

  553

  CJ

  DS Cluj

  42

  Căprița

  10

  554

  CJ

  AV Artemis Cluj

  43

  Someșul Rece

  10

  555

  CJ

  A Diana Club Cluj

  3

  Vad

  16

  556

  CJ

  A Diana Club Cluj

  9

  Cornești

  22

  557

  CJ

  AV Zdroba

  10

  Cornești II

  42

  558

  CJ

  AV Zdroba

  14

  Bonțida

  27

  559

  CJ

  AVPS Someș Dej

  1

  Chiuești

  12

  560

  CJ

  AV Ținutul Haiducilor

  2

  Strâmbu

  12

  561

  CJ

  AVPS Mistrețul Dej

  5

  Dej

  22

  562

  CJ

  AVPS Vadul Someșului

  16

  Livada

  14

  563

  CJ

  AVPS Vlădeasa

  20

  Baciu

  10

  564

  CJ

  ACV Diana Cluj

  26

  Suatu

  17

  565

  CJ

  AVPS Fugile Câmpia Turzii

  31

  Ceanu Mare

  6

  566

  CJ

  AV Stejarii

  33

  Luna

  9

  567

  CJ

  USAMV Cluj-Napoca

  45

  Someșul Cald

  51

  568

  CJ

  AMVP Pro - Mediu

  46

  Dumbrava

  65

  569

  CJ

  A Măgura

  48

  Viștea

  16

  570

  CJ

  A Vânătorul Alpin

  50

  Giurcuța

  40

  571

  CJ

  AV Cornul de Aur

  51

  Răchițele

  14

  572

  CJ

  AVPS Hubertus

  24

  Someșeni

  11

  573

  Total județ Cluj

  1.079

  574

  CT

  AJVPS Constanța

  2

  Carvăn

  10

  575

  CT

  AJVPS Constanța

  3

  Băneasa

  10

  576

  CT

  AJVPS Constanța

  4

  Oltina

  10

  577

  CT

  AJVPS Constanța

  5

  Ioan Corvin

  11

  578

  CT

  AJVPS Constanța

  11

  Rasova

  6

  579

  CT

  AJVPS Constanța

  13

  Peștera

  1

  580

  CT

  AJVPS Constanța

  15

  Cernavodă

  3

  581

  CT

  AJVPS Constanța

  19

  Topalu

  6

  582

  CT

  AJVPS Constanța

  21

  Vadu Oii

  3

  583

  CT

  AJVPS Constanța

  22

  Gârliciu

  3

  584

  CT

  AJVPS Constanța

  23

  Horia

  1

  585

  CT

  AJVPS Constanța

  26

  Mireasa

  1

  586

  CT

  AJVPS Constanța

  28

  Gura Dobrogei

  1

  587

  CT

  AJVPS Constanța

  30

  Mihai Viteazu

  7

  588

  CT

  AJVPS Constanța

  32

  Vadu

  4

  589

  CT

  AJVPS Constanța

  36

  Murfatlar

  5

  590

  CT

  AJVPS Constanța

  42

  Comorova

  1

  591

  CT

  AJVPS Constanța

  48

  Șipote

  12

  592

  CT

  AJVPS Constanța

  49

  Dumbrăveni

  4

  593

  CT

  AJVPS Constanța

  50

  Cerchezu

  2

  594

  CT

  AVPS Corado

  54

  Cotu Văii

  12

  595

  CT

  AVPS Zamolxe Hagieni

  55

  Hagieni

  21

  596

  CT

  AVPS RMR Hunter

  31

  Săcele

  2

  597

  CT

  AVPS Dobrogea

  37

  Ovidiu

  3

  598

  CT

  AVPS Iepurașu Cernavodă

  9

  Adamclisi

  21

  599

  CT

  AVPS Egreta

  10

  Ivrinezu

  1

  600

  CT

  AVPS Egreta

  12

  Cochirleni

  38

  601

  CT

  AVPS Sitarul

  17

  Țepeș

  1

  602

  CT

  AVPS Călifarul Alb

  18

  Crucea

  10

  603

  CT

  AVPS Mistrețul

  20

  Ghindărești

  4

  604

  CT

  AVPS Luky Hunting

  27

  Sitorman

  4

  605

  CT

  S.C. Vlăsia

  38

  Valul lui Traian

  2

  606

  CT

  AVPS Neptun

  53

  Negru Vodă

  14

  607

  Total județ Constanța

  234

  608

  CV

  AVS Somos

  1

  Vârghiș

  65

  609

  CV

  AJVPS Covasna

  2

  Brăduț

  29

  610

  CV

  AJVPS Covasna

  6

  Belin

  6

  611

  CV

  AJVPS Covasna

  7

  Aita

  1

  612

  CV

  AJVPS Covasna

  9

  Șugaș

  14

  613

  CV

  AJVPS Covasna

  10

  Vâlcele

  25

  614

  CV

  AJVPS Covasna

  14

  Coșeni

  5

  615

  CV

  AJVPS Covasna

  26

  Brateș

  15

  616

  CV

  AJVPS Covasna

  30

  Benedek

  20

  617

  CV

  AV Harghita Sud

  4

  Herculian

  49

  618

  CV

  AV Pro Silva

  8

  Dobrița-Zălan

  5

  619

  CV

  AV Pro Silva

  12

  Bicsad

  13

  620

  CV

  AVPS comuna Bodoc

  13

  Bodoc

  78

  621

  CV

  AVPS comuna Bodoc

  16

  Dalnic

  53

  622

  CV

  AVPS Cătrușa

  17

  Turia

  45

  623

  CV

  AVPS Cătrușa

  19

  Petriceni

  15

  624

  CV

  AVPS Cătrușa

  20

  Estelnic

  30

  625

  CV

  AVPS Cătrușa

  28

  Doboli

  40

  626

  CV

  AVPS Cătrușa

  29

  Zagon

  10

  627

  CV

  AVPS Cătrușa

  31

  Dârnău

  20

  628

  CV

  AVPS Fux Nyires

  21

  Apa Roșie

  90

  629

  CV

  AVPS Fux Nyires

  23

  Lemnia

  150

  630

  CV

  OVPS Natura Sălbatică

  18

  Mărcușa

  15

  631

  CV

  AVPS Țara Bârsei

  22

  Lunga

  20

  632

  CV

  AVPS Botos

  25

  Ojdula

  13

  633

  CV

  OSP Târgu Secuiesc

  27

  Ghelința

  15

  634

  CV

  OS Buzăul Ardelean RA

  33

  Zăbrătău

  32

  635

  CV

  A Wild Hunt

  34

  Dobârlău

  30

  636

  Total județ Covasna

  903

  637

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  1

  Fierbinți

  1

  638

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  3

  Găești

  6

  639

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  7

  Hulubești

  11

  640

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  8

  Scheiu

  11

  641

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  10

  Tătărani

  10

  642

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  11

  Gemenea

  4

  643

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  12

  Vulcana

  6

  644

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  14

  Bezdead

  13

  645

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  15

  Brăteiu

  12

  646

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  17

  Vișinești

  11

  647

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  18

  Iedera

  12

  648

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  20

  Pierșinari

  3

  649

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  21

  Ungureni

  2

  650

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  22

  Aninoasa

  2

  651

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  23

  Ocnița

  5

  652

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  24

  Târgoviște

  3

  653

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  26

  Nucet

  1

  654

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  30

  Frăsinet

  12

  655

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  32

  Braniște

  6

  656

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  34

  Bilciurești

  4

  657

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  36

  Cojasca

  6

  658

  DB

  AJVPS Dâmbovița

  41

  Potlogi

  2

  659

  DB

  AVPS Acvila

  35

  Dârza

  4

  660

  DB

  AVPS Acvila

  38

  Ciocănești

  3

  661

  DB

  AVP Dunărea 2007

  16

  Valea Ialomiței

  31

  662

  DB

  AVPS Unirea

  5

  Jugureni

  5

  663

  DB

  AVPS Unirea

  37

  Conțești

  11

  664

  DB

  AVPS Stejarul

  2

  Morteni

  13

  665

  DB

  DS Dâmbovița

  33

  Cornățelu

  11

  666

  DB

  APMTC Runcu

  13

  Runcu

  44

  667

  Total județ Dâmbovița

  265

  668

  DJ

  AJVPS Dolj

  8

  Maglavit

  3

  669

  DJ

  AJVPS Dolj

  22

  Catane

  2

  670

  DJ

  AJVPS Dolj

  24

  Măceșu

  22

  671

  DJ

  AJVPS Dolj

  26

  Goicea

  1

  672

  DJ

  AJVPS Dolj

  27

  Barca

  3

  673

  DJ

  AJVPS Dolj

  32

  Gighera

  17

  674

  DJ

  AJVPS Dolj

  33

  Bechet

  6

  675

  DJ

  AJVPS Dolj

  34

  Dăbuleni

  16

  676

  DJ

  AJVPS Dolj

  39

  Murta

  10

  677

  DJ

  AJVPS Dolj

  53

  Gura Văii

  3

  678

  DJ

  AJVPS Dolj

  56

  Gabru

  4

  679

  DJ

  AJVPS Dolj

  60

  Gogoșu

  3

  680

  DJ

  AJVPS Dolj

  63

  Cernele

  3

  681

  DJ

  AJVPS Dolj

  69

  Mălăești

  3

  682

  DJ

  AJVPS Dolj

  72

  Melinești

  7

  683

  DJ

  AJVPS Dolj

  73

  Brădești

  6

  684

  DJ

  AJVPS Dolj

  74

  Filiași

  1

  685

  DJ

  AJVPS Dolj

  76

  Fărcașu

  3

  686

  DJ

  AVPS Artemis

  2

  Adânca

  17

  687

  DJ

  AVPS Artemis

  3

  Pietrele

  1

  688

  DJ

  AVPS Artemis

  42

  Teasc

  6

  689

  DJ

  AVPS Artemis

  50

  Teslui

  20

  690

  DJ

  AVPS Artemis

  61

  Popinzălești

  15

  691

  DJ

  AVPS Artemis

  62

  Ghercești

  12

  692

  DJ

  AVPS Artemis

  66

  Grajduri

  10

  693

  DJ

  DS Dolj

  5

  Rast

  5

  694

  DJ

  Lunca Dunării

  17

  Verbita

  6

  695

  DJ

  Lunca Dunării

  19

  Mârza

  18

  696

  DJ

  Lunca Dunării

  57

  Căciulatu

  7

  697

  DJ

  Lunca Dunării

  58

  Geblești

  9

  698

  DJ

  AVPS Diana

  75

  Velești

  5

  699

  DJ

  Trei Stejari

  30

  Segarcea

  4

  700

  DJ

  Trei Stejari

  40

  Valea Stanciului

  4

  701

  DJ

  Trei Stejari

  43

  Dranic

  3

  702

  DJ

  AVPS Jiul

  52

  Cosoveni

  10

  703

  DJ

  AVPS Ardealul

  29

  Cerat

  11

  704

  DJ

  AVPS Ardealul

  65

  Cernătești

  8

  705

  DJ

  AVPS Zorile

  64

  Pietroaia

  6

  706

  DJ

  AVPS Pelendava

  67

  Argetoaia

  11

  707

  DJ

  AVPS Cernătești

  46

  Celaru

  4

  708

  DJ

  AND Oltețul Bălcești

  6

  Poiana Mare

  1

  709

  DJ

  AVPS Kora

  47

  Rojiște

  13

  710

  Total județ Dolj

  319

  711

  GL

  AJVPS Galați

  2

  Căprioara

  7

  712

  GL

  AJVPS Galați

  12

  Umbrărești

  3

  713

  GL

  AJVPS Galați

  17

  Tecuci

  1

  714

  GL

  AJVPS Galați

  18

  Negrilești

  3

  715

  GL

  AJVPS Galați

  19

  Țepu

  8

  716

  GL

  AJVPS Galați

  21

  Buciumeni

  1

  717

  GL

  AJVPS Galați

  22

  Gohor

  3

  718

  GL

  AJVPS Galați

  29

  Cavadinești

  2

  719

  GL

  AJVPS Galați

  31

  Băneasa

  1

  720

  GL

  AJVPS Galați

  34

  Smulți

  3

  721

  GL

  AJVPS Galați

  38

  Rareșu

  3

  722

  GL

  AJVPS Galați

  39

  Mogoș

  2

  723

  GL

  AJVPS Galați

  40

  Vlăscuța

  5

  724

  GL

  AJVPS Galați

  42

  Zătun

  3

  725

  GL

  AJVPS Galați

  44

  Tulucești

  1

  726

  GL

  DS Galați

  15

  Barcea

  8

  727

  GL

  DS Galați

  25

  Cerțești

  6

  728

  GL

  DS Galați

  26

  Adam

  3

  729

  GL

  A Valea Neagră

  6

  Nămoloasa

  48

  730

  Total județ Galați

  111

  731

  GR

  AJVPS Giurgiu

  33

  Găujani

  5

  732

  GR

  AJVPS Giurgiu

  34

  Slobozia

  6

  733

  GR

  AJVPS Giurgiu

  36

  Oinacu

  5

  734

  GR

  AJVPS Giurgiu

  38

  Băneasa

  5

  735

  GR

  AJVPS Giurgiu

  40

  Gostinu

  6

  736

  GR

  AVPS Lunca

  2

  Vadu Lat

  11

  737

  GR

  AVPS Lunca

  3

  Roata

  2

  738

  GR

  AVPS Lunca

  18

  Jilava

  1

  739

  GR

  AVPS Lunca

  43

  Udeanca

  2

  740

  GR

  DS Giurgiu

  4

  Căscioarele

  15

  741

  GR

  DS Giurgiu

  16

  Frumușani

  5

  742

  GR

  DS Giurgiu

  20

  Albele

  12

  743

  GR

  DS Giurgiu

  21

  Iepurești

  5

  744

  GR

  DS Giurgiu

  23

  Tesila

  5

  745

  GR

  DS Giurgiu

  26

  Ruica

  1

  746

  GR

  AVPS Diana

  17

  Letca

  20

  747

  GR

  AVPS Diana

  25

  Mihăilești

  5

  748

  GR

  AVPS Diana Prundu

  10

  Mislea

  55

  749

  GR

  AVPS Diana Prundu

  41

  Puieni

  52

  750

  GR

  AVPS Diana Prundu

  42

  Prundu

  65

  751

  GR

  AVPS Călifarul

  1

  Bălășcuța

  7

  752

  GR

  AVPS Șoimul Giurgiu

  5

  Vânători

  64

  753

  GR

  AVPS Unirea

  8

  Cosoba

  1

  754

  GR

  AVPS Vulturul

  9

  Crivăț

  24

  755

  GR

  AVPS Bradul

  11

  Comana

  50

  756

  GR

  AVPS Bradul

  22

  Singureni Deal

  8

  757

  GR

  AVPS Alcedo

  14

  Singureni Luncă

  14

  758

  GR

  AVPS Vănătorul Iscusit

  19

  Cioflecu

  13

  759

  GR

  AVPS Colina Căprioarei

  29

  Toporu

  5

  760

  Total județ Giurgiu

  469

  761

  GJ

  DS Gorj

  1

  Motru Sec

  1

  762

  GJ

  AJVPS Gorj

  3

  Padeș

  5

  763

  GJ

  AJVPS Gorj

  13

  Săcelu

  8

  764

  GJ

  AJVPS Gorj

  17

  Brădiceni

  5

  765

  GJ

  AJVPS Gorj

  18

  Lelești

  6

  766

  GJ

  AJVPS Gorj

  19

  Turcinești

  4

  767

  GJ

  AJVPS Gorj

  20

  Curtișoara

  9

  768

  GJ

  AJVPS Gorj

  21

  Dănești

  4

  769

  GJ

  AJVPS Gorj

  22

  Ceauru

  61

  770

  GJ

  AJVPS Gorj

  23

  Scoarța

  11

  771

  GJ

  AJVPS Gorj

  24

  Prigoria

  7

  772

  GJ

  AJVPS Gorj

  25

  Ștefănești

  7

  773

  GJ

  AJVPS Gorj

  26

  Cărbunești

  5

  774

  GJ

  AJVPS Gorj

  29

  Trestioara

  6

  775

  GJ

  AJVPS Gorj

  30

  Tehomir

  7

  776

  GJ

  AJVPS Gorj

  31

  Valea cu Apă

  6

  777

  GJ

  AJVPS Gorj

  32

  Romanatu

  3

  778

  GJ

  AJVPS Gorj

  33

  Peșteana

  1

  779

  GJ

  AJVPS Gorj

  34

  Berlești

  5

  780

  GJ

  AJVPS Gorj

  35

  Logrești

  8

  781

  GJ

  AJVPS Gorj

  36

  Licurici

  9

  782

  GJ

  AJVPS Gorj

  38

  Turceni

  5

  783

  GJ

  AJVPS Gorj

  39

  Plopșoru

  7

  784

  GJ

  AJVPS Gorj

  40

  Aninoasa

  4

  785

  GJ

  AJVPS Gorj

  41

  Bibești

  4

  786

  GJ

  AJVPS Gorj

  42

  Turburea

  1

  787

  GJ

  AJVPS Gorj

  43

  Cruset

  5

  788

  GJ

  AJVPS Gorj

  44

  Slăvuța

  11

  789

  GJ

  AVPS Gorun

  9

  Bumbești

  47

  790

  GJ

  AVPS Gorun

  10

  Sadu

  39

  791

  GJ

  AVPS Gorun

  11

  Cărpiniș

  47

  792

  GJ

  AVPS Gorun

  12

  Gilort

  52

  793

  GJ

  AVPS Egreta

  15

  Polovragi

  7

  794

  GJ

  AVPS Egreta

  16

  Bumbești-Pițic

  5

  795

  GJ

  AVPS Egreta

  27

  Motru

  9

  796

  GJ

  AVPS Ursul Carpatin Gorj

  6

  Bistrița

  22

  797

  GJ

  Asociația Cerbul Carpatin

  8

  Șușița

  6

  798

  GJ

  Asociația Diana Gorj

  28

  Boboiești

  24

  799

  GJ

  AVP Appolo

  37

  Miluta

  4

  800

  Total județ Gorj

  477

  801

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  15

  Bălan

  22

  802

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  16

  Cârța

  21

  803

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  19

  Valea Rece

  15

  804

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  22

  Miercurea-Ciuc

  30

  805

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  25

  Armășeni

  8

  806

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  26

  Plăieși

  50

  807

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  27

  Casin

  38

  808

  HR

  AVPS Miercurea-Ciuc

  29

  Piliske

  21

  809

  HR

  AVPS Târnava Mare

  30

  Homorod

  30

  810

  HR

  AVPS Târnava Mare

  31

  Merești

  70

  811

  HR

  AVPS Târnava Mare

  32

  Daia

  7

  812

  HR

  AVPS Târnava Mare

  33

  Călugăreni

  35

  813

  HR

  AVPS Târnava Mare

  38

  Iuhod

  60

  814

  HR

  AVPS Târnava Mare

  39

  Corond

  60

  815

  HR

  AVPS Târnava Mare

  44

  Tăietura

  60

  816

  HR

  AVPS Târnava Mare

  45

  Mătiseni

  5

  817

  HR

  AVPS Zetelaka es Tarsai

  34

  Zetea

  52

  818

  HR

  AVPS Zetelaka es Tarsai

  35

  Ivo

  25

  819

  HR

  AVPS Zetelaka es Tarsai

  36