LEGE nr. 16 din 7 august 1990
privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 august 1990  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă salariile tarifare ale funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta lege.
  Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se aprobă de guvern.


  Articolul 2

  Se abrogă anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 37/1990, precum şi prevederile referitoare la salarizarea secretarilor comitetelor executive ale fostelor consilii populare din Legea nr. 57/1974.
  Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  Bucureşti, 7 august 1990.
  Nr. 16.


  Anexa
  SALARIILE TARIFARE ALE FUNCŢIILOR DE CONDUCERE
  A PREFECTURILOR ŞI PRIMĂRIILOR
  I. Primăria municipiului Bucureşti - Capitala României
                                                               Lei
                                                             -------
      1. Primar general al Capitalei 11.000
      2. Viceprimar 10.000
      3. Secretar 9.500

  II. Prefecturi ale judeţelor
                                           Categoria Categoria
                                               I II
                                           ---------- ----------
      1. Prefect 10.000 9.500
      2. Subprefect 9.500 9.000
      3. Secretar 9.000 8.500

  III. Primării: municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti,
                        oraşe, comune
                          Cu peste Categoria Categoria Categoria
                          300.000 I**) II III
                         locuitori*)
                         ------------ ---------- ---------- ----------
      1. Municipii
       - Primar 9.000 7.500 7.200 6.700
       - Viceprimar 8.000 7.000 6.700 6.300
       - Secretar 7.500 6.500 6.200 5.900
  ----------------
      *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
      **) Se aplică şi pentru municipiul Petroşani.
                                         Categoria Categoria Categoria
                                             I II III
                                         ---------- ---------- ----------
      2. Oraşe
       - Primar 6.300 6.000 5.800
       - Viceprimar 5.800 5.500 5.400
       - Secretar 5.300 5.000 4.800
                                         Categoria Categoria Categoria
                           Cu peste I II III
                           15 000 lo- între între pînă la
                           cuitori 7001-15 000 3001-7000 3000
                                         locuitori locuitori locuitori
                           ---------- ------------- ----------- ---------
      3. Comune
       - Primar 6.000 5.050 4.650 4.650
       - Viceprimar 5.400 4.600 4.200 -
       - Secretar 4.800 4.300 4.000 4.000

  NOTA:
  1. Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în prezenta anexa beneficiază şi de sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.
  2. Pentru funcţiile de conducere şi de execuţie din unităţile teritoriale financiare şi de muncă şi protecţie socială se pot stabili salarii majorate cu 1-3 clase faţă de cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  --------