HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 iunie 2021privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 23 iunie 2021
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În condițiile alin. (1) și (2), deputații depun odată cu declarația de avere și declarația de interese, la secretarul general al Camerei Deputaților, un curriculum vitae. Acesta se publică pe site-ul Camerei Deputaților la secțiunea de prezentare a fiecărui deputat.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ

  București, 23 iunie 2021.
  Nr. 58.
  ----