HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)
privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
(actualizată până la data de 24 aprilie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 18 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 358 din 11 aprilie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul naţional de gestionare a deşeurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 123/2003 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor - plan naţional de etapa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 24 februarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Speranta Maria Ianculescu
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Saniuta
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministru de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brinzan
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.470.


  Anexa 1

  STRATEGIE 09/09/2004


  Anexa 2

  PLAN 09/09/2004