ORDIN nr. 5.322 din 28 noiembrie 2023privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2023
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2023, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 525 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Marius Andrieș,
  secretar de stat

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 5.322.

  Anexa nr. 1

  PROSPECT DE EMISIUNE
  a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2023


  Articolul 1

  În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
  Codul ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii - lei -
  RO6FTXVP5S277/12/202311/12/202326/06/2024198500.000.000


  Articolul 2

  Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.


  Articolul 3

  Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.


  Articolul 4

  Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.


  Articolul 5
  (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.


  Articolul 6

  Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:
  P = 1 - (d x r)/360
  Y = r/P,
  în care:
  P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
  d = număr de zile până la scadență;
  r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
  Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.


  Articolul 7
  (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00-12.00.(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).


  Articolul 8

  În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.


  Articolul 9

  Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.


  Articolul 10

  Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.


  Articolul 11

  Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.


  Articolul 12

  Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.


  Anexa nr. 2

  PROSPECT DE EMISIUNE
  a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2023


  Articolul 1

  În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna decembrie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 2 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 6, 7, 8, 10 și 11 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
  Cod ISIN*)Data licitațieiData SSONData emisiuniiData scadențeiMaturitate - Nr. de ani -Maturitate reziduală - Nr. de ani -Rata cuponului - % -Dobânda acumulată - lei/titlu -Valoarea nominală a licitației de referință - lei -Valoarea nominală SSON - lei -
  ROP9QVD42HO24/12/20235/12/20236/12/202331/05/202743,487,20185,90500.000.00075.000.000
  RON7NMKOKQG27/12/20238/12/202311/12/202328/10/202642,887,2043,28500.000.00075.000.000
  ROXL7LT7QZ6611/12/202312/12/202313/12/202329/04/203076,388,00249,18400.000.00060.000.000
  ROZBOC49U09611/12/202312/12/202313/12/202330/10/202864,888,7552,60400.000.00060.000.000
  ROWLVEJ2A20714/12/202315/12/202318/12/202330/10/2033109,877,2048,20400.000.00060.000.000
  RO7EKTXSRHD614/12/202315/12/202318/12/202328/01/202622,126,30279,62500.000.00075.000.000
  RO1JS63DR5A518/12/202319/12/202320/12/202328/04/203187,367,35236,97400.000.00060.000.000
  ROTM7EDD92S221/12/202322/12/202327/12/202331/07/20341110,607,10144,52400.000.00060.000.000


  Articolul 2

  Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.


  Articolul 3

  Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
  *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A.


  Articolul 4
  (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
  ISINOrdinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițialeLuna lansării
  ROP9QVD42HO21.440/28.04.2023Mai 2023
  RON7NMKOKQG21.256/30.03.2023Aprilie 2023
  ROXL7LT7QZ664.505/23.12.2022Ianuarie 2023
  ROZBOC49U0963.958/27.10.2022Noiembrie 2022
  ROWLVEJ2A2071.698/31.05.2023Iunie 2023
  RO1JS63DR5A5908/31.01.2023Februarie 2023
  ROTM7EDD92S23.990/29.09.2023Octombrie 2023
  (2) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark, specificate la art. 1, cod ISIN RO7EKTXSRHD6, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 28 ianuarie 2024 și terminând cu 28 ianuarie 2026 inclusiv.(3) Dobânda se determină conform formulei:
  D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),
  în care:
  D = dobânda (cuponul);
  VN = valoarea nominală;
  r = rata cuponului.
  (4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.


  Articolul 5
  (1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.


  Articolul 6

  La licitația de referință:1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.


  Articolul 7

  Pentru SSON:1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 21 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.


  Articolul 8
  (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).


  Articolul 9

  În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.


  Articolul 10

  Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.


  Articolul 11

  Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.


  Articolul 12

  Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.


  Articolul 13

  Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

  ----