ORDIN nr. 5.773/1.005/3.050/2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 5.773 din 25 septembrie 2018
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.005 din 2 octombrie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.050 din 6 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 23 octombrie 2018
  Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 23/2018, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul fondurilor europene și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.302/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb


  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea
  cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile
  acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
  disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției
  naționale aferente acestei asistențe