HOTĂRÂRE nr. 370 din 18 martie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 1 aprilie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea și controlul activităților de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, nepublicată.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Șeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
  Petru Pană
  Ministrul apărării naționale,
  Ioan Mircea Pașcu
  Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 18 martie 2004.
  Nr. 370.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale
  și a teritoriului pentru apărare