HOTĂRÂRE nr. 1.234 din 6 decembrie 2001
privind trecerea unor bunuri din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" şi apoi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Vamilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 18 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea bunurilor în valoare de 352.623,82 euro, aferente obiectivului de investiţii "Clădiri AND şi Staţii de Cantarire în Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Bors", finanţate prin Programele PHARE Mulţi-tari de facilitare a tranzitului pe anii 1993 şi 1994, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".


  Articolul 2

  (1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Valoarea de inventar a bunurilor care au fost realizate cu finanţare din fonduri PHARE şi din fonduri ale Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" este de 465.681,41 euro, din care valoarea echipamentelor este de 90.938,29 euro.


  Articolul 3

  (1) De la data de 1 ianuarie 2002 bunurile prevăzute la art. 1 vor trece din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Vamilor, având valoarea de inventar diminuată cu valoarea echipamentelor.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Vamilor va pune la dispoziţie Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" suma de 374.743,12 euro reprezentând valoarea de inventar a bunurilor trecute în administrarea acesteia conform anexei nr. 2.


  Articolul 4

  Achitarea sumei de 374.743,12 euro se va efectua semestrial în perioada 2002-2003 în echivalentul în lei la cursul euro/leu de la data efectuării fiecărei plati, iar sumele respective vor fi utilizate de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" în scopul construirii unor spaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia în Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Bors.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ion Selaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1


                           DATELE DE IDENTIFICARE
  a bunurilor aferente obiectivului de investiţii "Clădiri AND şi Staţii de Cantarire
  în Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Bors"
             
    Adresa bunurilor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit bunurilePersoana juridică la care se transmit bunurileCaracteristicile tehnice ale bunurilor
    Punctul de Control şi Trecere a Frontierei BorşMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală a VămilorAria desfăşurată a clădirilor:
    Clădire pentru fluxul de intrare în ţară (P+1):
    -Aria construită = 176,00 m2
    -Aria desfăşurată = 352,00 m2
    Platformă cântar:
    -Aria construită = 140,00 m2
    -Aria desfăşurată = 140,00 m2
          Clădire pentru fluxul de ieşire din ţară:
          -Aria construită = 109,40 m2
          -Aria desfăşurată = 109,40 m2
          Platformă cântar:
          -Aria construită = 140,00 m2
          -Aria desfăşurată = 140,00 m2  Anexa 2


                             SURSELE DE FINANŢARE
               şi valoarea de inventar ale obiectivului de investiţii
                       "Clădiri AND şi Staţii de Cantarire în
                  Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Bors"
           
    Nr. crt.Sursa de finanţareValoarea de investiţie (euro)Valoarea de inventar (euro)
    1.Fonduri PHARE gestionate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei352.623,82*)352.623,82*)
    2.Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"113.057,59113.057,59
      TOTAL GENERAL:465.681,41465.681,41
     
    Suma ce va fi pusă la dispoziţie Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" de către Direcţia Generală a Vămilor este de 374.743,12 euro reprezentând valoarea de inventar a obiectivului de investiţii cu excepţia echipamentelor.


  ------------ Notă *) Din care echipamente: 90.938,29 euro.
  -------------