ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 mai 2007
privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 7 mai 2007  Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru ca cetăţenii români aflaţi în străinătate în ziua organizării referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României, care nu se găsesc în proximitatea localităţii în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular, să îşi poată exercita dreptul la vot, în condiţiile în care reglementările legale actuale nu permit organizarea decât a unei singure secţii de votare pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular, toate aceste elemente vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  La articolul 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor externe,
  Adrian Mihai Cioroianu
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 4 mai 2007.
  Nr. 31.
  -------