HOTĂRÂRE nr. 37 din 28 noiembrie 2023pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Parlamentului României nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 11 octombrie 2017, se completează după cum urmează:– După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^1

  Activități de curtoazie și de comemorare(1) Activitățile de curtoazie se desfășoară în ședințele Camerei Deputaților, ședințele Senatului sau în ședințele comune ale celor două Camere. Acestea constau în primirea delegațiilor oficiale interne și externe. Delegațiile oficiale asistă la ședințele menționate din loja oficială a sălii de plen a Camerei Deputaților sau din loja sălii de plen a Senatului. Delegațiile externe cu rang similar de reprezentare a autorității legislative sunt salutate de către deputați și senatori prin aplauze și ridicare în picioare în semn de respect pentru reprezentanții națiunii vizitatoare. Delegațiile cu rang inferior de reprezentare a autorității legislative sunt prezentate de președintele de ședință, iar deputații și senatorii iau act de prezență, fără aplicarea procedurii prevăzute la teza anterioară.(2) Activitățile de comemorare se desfășoară la începutul ședinței Camerei Deputaților, ședinței Senatului și ședinței comune a celor două Camere, numai cu aprobarea biroului permanent al fiecărei Camere și a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Momentul de reculegere angajează la nivel reprezentativ poporul român și se poate solicita numai dacă a fost aprobat în prealabil de către biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare și dacă se referă la reculegerea în onoarea unui parlamentar decedat în anul în curs sau în memoria unui fost Președinte al României, a conducătorului uneia dintre instituțiile fundamentale ale statului sau a unor membri ai acestora ori a unei personalități naționale dintre cele decorate conform legii în vigoare, decedate în cursul anului în care se solicită momentul de reculegere. Momentele de reculegere pentru eroii națiunii române pot fi solicitate exclusiv în cadrul ședințelor comune de comemorare a evenimentelor pentru care aceștia și-au dat viața, cu respectarea dispozițiilor paragrafului anterior. Nu pot fi solicitate momente de reculegere pentru persoane care nu au locuit pe teritoriul actual al României.


  Articolul II

  Hotărârea Parlamentului României nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 11 octombrie 2017, cu completarea adusă prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 37.
  -----