HOTĂRÂRE nr. 218 din 25 martie 2015
privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (3) şi al art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2015-2019. Formularele registrului agricol sunt prevăzute în anexa nr. 1: "Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică" şi anexa nr. 2: "Partea II: Tabele centralizatoare".


  Articolul 2

  Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se aprobă normele tehnice de completare a registrului agricol.


  Articolul 4

  Registrele agricole pentru perioada 2015-2019 se întocmesc potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor
  publice, interimar,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii şi
  dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 25 martie 2015.
  Nr. 218.

  Anexa 1-2

  ANEXA 25/03/2015