RECTIFICARE nr. 114 din 28 decembrie 2018referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019
    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, se face următoarearectificare:– la art. 66 pct. 10 [cu referire la art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal], în loc de: „... prevăzută la art. 138 lit. a) cu 3,75 puncte procentuale.“ se va citi: „... prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.“
    -----