ORDIN nr. M.64 din 10 iunie 2013pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013
  Pentru aplicarea dispozițiilor art. 34 și 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul disciplinei militare, prevăzut în anexa*1) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *1) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.26/2009 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009;
  b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.76/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor de onoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 27 iulie 2010;
  c) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.153/2005 pentru aprobarea "R.G.-8, Regulamentul consiliilor de judecată"*).
  *) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.153/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa

  București, 10 iunie 2013.
  Nr. M.64.

  ANEXĂ

  REGULAMENTUL
  disciplinei militare