LEGE nr. 278 din 4 octombrie 2022pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 octombrie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Administratorul drumului are obligația să asigure iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate și semnalizate corespunzător, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului, de pe sectoarele de drumuri internaționale «E», drumuri naționale și drumuri de interes județean situate în intravilanul localităților.2. La articolul 105, după punctul 29 se introduce un nou punct, pct. 29^1, cu următorul cuprins:29^1. neîndeplinirea obligației de către administratorul drumului public de a asigura iluminarea corespunzătoare a trecerilor pentru pietoni în condițiile prevăzute la art. 72 alin (8);


  Articolul II
  (1) Prevederile art. 72 alin. (8) intră în vigoare la un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 105 pct. 29^1 intră în vigoare la 2 ani de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 4 octombrie 2022.
  Nr. 278.
  ----