HOTĂRÂRE nr. 812 din 23 noiembrie 1994 *** Republicată
privind modificarea unor condiţii de scoatere din ţara a carburantilor de către persoanele fizice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 17 decembrie 1997  ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 482 din 2 septembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 septembrie 1997.
  Hotărârea Guvernului nr. 812/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994 şi a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 90/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 3 aprilie 1997.

  Articolul 1

  Persoanele fizice cu domiciliul în România, care călătoresc în străinătate cu autovehicule mai mult de o călătorie pe trimestru, vor plati la ieşirea din ţara o taxa de 250%, aplicată la valoarea carburantului corespunzător capacităţii maxime a rezervorului normal al autovehiculului, indiferent de cantitatea de carburant aflată în rezervor.
  Aceleaşi dispoziţii se aplică şi persoanelor fizice străine în situaţia depăşirii limitei prevăzute la alineatul de mai sus.
  De la aceste prevederi fac excepţie persoanele străine posesoare de pasaport diplomatic, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în România.
  Cantitatea de carburant pentru care se aplică taxa vamală prevăzută la alin. 1 are în vedere un singur mijloc de transport, fără a se tine seama de numărul persoanelor care călătoresc cu acesta.


  Articolul 2

  Scoaterea din ţara de carburanţi de către persoanele fizice române sau străine este permisă numai la nivelul capacităţii normale a rezervorului autovehiculului cu care acestea călătoresc.
  Este interzisă scoaterea din ţara de carburanţi de către persoanele care călătoresc cu autocare, autobuze, biciclete, alte mijloace de transport, precum şi în trafic pietonal.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare**) a prezentei hotărâri se abroga orice dispoziţii contrare.
  ------------ Notă **) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.
  -------------