HOTĂRÂRE nr. 665 din 24 iunie 2008pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 4 iulie 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se stabilesc căile navigabile interioare ale României, nominal și pe porțiuni, potrivit listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Supravegherea și controlul navigației pe căile navigabile interioare ale României se exercită de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 3

  Asigurarea condițiilor minime de navigație - gabarite de navigație, semnalizare, lucrări de amenajare, de protecție și altele - pe căile navigabile interioare ale României se execută de către administrațiile de căi navigabile înființate în conformitate cu legislația în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David

  București, 24 iunie 2008.
  Nr. 665.

  Anexă

  LISTA
  căilor navigabile interioare ale României


  Nr.
  crt.
  Calea navigabilă interioară
  Amplasare
  (kmD - kilometraj Dunăre; Mm - mile marine)
  1. Dunărea și brațele principale ale Dunării
  1.1. Sectorul comun româno-sârb al Dunării*1)
  De la intrarea în țară - kmD 1.075 (frontiera de stat cu Serbia)
  până la kmD 845.5 (confluența cu râul Timok)
  1.2.
  Sectorul comun româno-bulgar al Dunării
  *1)

  De la kmD 845.5 (confluența cu râul Timok)până la kmD 375
  (frontiera de stat cu Bulgaria)
  1.3. Sectorul românesc al Dunării*2)
  De la kmD 375 (frontiera de stat cu Bulgaria) până la kmD 134.144
  (Mm 72+0432; confluența cu râul Prut)
  1.4.
  Sectorul comun româno-moldovenesc
  și româno-ucrainean al Dunării maritime
  *1)*2)

  De la kmD 134.144 (Mm 72+0432; confluența cu râul Prut) până
  la kmD 79.636 (Mm 43+0000; ceatal Ismail)
  1.5.
  Brațul Chilia și canalele/brațele sectorului
  comun româno-ucrainean*1)

  De la ceatal Ismail (kmD 79.636; Mm 43+0000- km 116 - Chilia)
  la km 76.50 - Chilia, pe canalul/brațul Tatanir (13.20km),
  până la km 60.50 - Chilia, pe brațul Chilia până la km 17.50 -
  Chilia și pe brațul Stambulul Vechi până la confluența
  cu brațul Musura
  1.6. Brațul Tulcea și canalul Sulina*2)
  De la kmD 79.636 (Mm 43+0000; ceatal Ismail) la kmD 62.97;
  Mm 34+0000 (ceatal Sfântu Gheorghe) și până la vărsarea
  în Marea Neagră (Sulina - kmD 0.00; Mm 0+000)
  1.7.
  Brațul Sfântu Gheorghe și canalele
  de rectificare ale brațului

  De la ceatal Sfântu Gheorghe (km D 62.97; Mm 34+0000) -
  kmD 109.00 braț Sfântu Gheorghe la gura de vărsare
  a canalului Sfântul Gheorghe în Marea Neagră
  2. Brațe secundare ale Dunării
  2.1. Gogoșu
  De la kmD 865.00 (amonte ecluză românească) până la kmD 860.20
  (confluența cu Dunărea)
  2.2. Ostrov De la kmD 374.10 până la kmD 355.50
  2.3. Borcea De la kmD 371.00 până la kmD 240.00
  2.4. Bala De la kmD 346.00 până la kmD 68 - braț Borcea
  2.5. Măcin De la kmD 237.00 până la kmD 169.80
  2.6. Cremenea De la kmD 225.80 până la kmD 216.20
  2.7. calea De la kmD 196.50 până la kmD 186.20
  2.8. Vâlciu De la confluența cu brațul Măcin până la kmD 196.00
  2.9. Canal Mila 36 De la Mm 36 până la confluența cu brațul Chilia
  2.10.Canal Crișan-Caraorman De la kmD 25.00 - Mm 14+0000, pe toată lungimea
  2.11.Dunărea Veche De la kmD 25.00 - Mm 13+0500 până la kmD 15.74 - Mm 8+0500
  3. Canale navigabile
  3.1. Canalul Dunăre-Marea Neagră
  De la Dunăre km 299+300 (Cernavodă) la Marea Neagră
  (Port Constanța Sud - Agigea)
  3.2.
  Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
  (inclusiv ramura Luminița)

  De la km 29 al Canalului Dunăre-Marea Neagră la Marea Neagră
  (Port Midia)
  3.3. Canalul Călărași De la platforma industrială Călărași la brațul Borcea
  3.4. Canalul Bega De la Timișoara la frontiera cu Serbia
  4. Râuri interioare și de frontieră
  4.1. Siret De la km 5 - Siret până la confluența cu Dunărea
  4.2. Prut*1) De la Stânca Costești la Dunăre
  5. Lacuri interioare navigabile
  5.1. Snagov Liman fluviatil în bazinul hidrografic Snagov
  5.2. Mogoșoaia Pe râul Colentina
  5.3. Herăstrău Pe râul Colentina
  5.4. Floreasca Pe râul Colentina
  5.5. Cernica Pe râul Colentina
  5.6. Fântânele Pe râul Someșul Cald
  5.7. Tarnița Pe râul Someșul Cald
  5.8. Vidraru Pe râul Argeș
  5.9. Izvorul Muntelui (Bicaz) Pe râul Bistrița
  5.10.Stânca Costești*1) Pe râul Prut
  5.11.Complexul Razelm-Sinoe Complex lacustru de tip lagunar
  5.12.Tașaul Lac interior de tip fluvio-maritim
  5.13.Siutghiol (Mamaia) Lac de tip lagună

  (la 01-11-2010, Tabelul din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 665 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 01 noiembrie 2010 )

  ------
  *1) De la malul românesc până la linia frontierei cu țările riverane.
  *2) Sectorul de Dunăre de la kmD 170 la gura de vărsare a canalului Sulina este cale navigabilă interioară a României, cu caracter maritim.

  ---------