ORDIN nr. 1.423/3.687/2020privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 1.423 din 16 iulie 2020
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 3.687 din 25 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 8 septembrie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției substanțe periculoase și situri contaminate nr. 105642/DGDSPSC/11.03.2020,
  în temeiul art. 27 din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate,
  luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,– art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat


  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate