HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 4 noiembrie 1996
privind înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în unele localităţi din ţară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale într-un număr de 28 de localităţi, precum şi utilizarea unui debit maxim de 29.824 mc/h, repartizat pe aceste localităţi conform anexei.
  (2) Consumul de gaze naturale este destinat preparării hranei la blocurile de locuinţe, preparării hranei şi încălzirii la gospodăriile populaţiei, precum şi pentru obiectivele social-culturale.
  (3) Reţelele aferente noilor distribuţii de gaze naturale se vor realiza prin utilizarea conductelor de polietilenă.


  Articolul 2

  Neînceperea lucrările de investiţii în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri atrage anularea aprobării.


  Articolul 3

  Cheltuielile necesare realizării distribuţiilor de gaze naturale, precum şi cele necesare realizării lucrărilor de racordare vor fi suportate de beneficiari, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriilor,
  Constantin Dicu,
  secretar de stat
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmâncă
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 4 noiembrie 1996.
  Nr. 1.078.


  Anexa

                                    REPARTIZAREA
                pe localităţi a debitelor instalate în localităţile
                în care se înfiinţează distribuţii de gaze naturale
           
    Nr. crt.JudeţulLocalitateaDebite de gaze naturale instalate (m3/h)
    1.ArgeşDomneşti1.200
    2.ArgeşPoiana Lacului1.150
    3.ArgeşMihăeşti800
    4.ArgeşBăiculeşti2.400
    5.ArgeşBradu2.432
    6.ArgeşLereşti2.148
    7.ArgeşMărăcineni1.894
    8.ArgeşRucăr3.018
    9.Bistriţa-NăsăudMonor650
    10.BraşovPărău500
    11.BrăilaCazasu525
    12.BrăilaSiliştea225
    13.BrăilaJugureanu191
    14.BotoşaniDersca500
    15.Caraş-SeverinBrebu408
    16.ClujSănduleşti343
    17.DâmboviţaPotlogi1.000
    18.HarghitaMugeni750
    19.HunedoaraBranişca670
    20.IalomiţaDridu1.500
    21.IlfovCornetu825
    22.MaramureşTăuţii Magherăuş500
    23.PrahovaSlănic Prahova1.000
    24.Satu MareFoieni995
    25.SălajCehu Silvaniei2.000
    26.VâlceaCopăceni700
    27.VâlceaGuşoeni750
    28.VâlceaSineşti750
        TOTAL:29.824


  ──────────