LEGE nr. 60 din 11 martie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al cainilor periculosi sau agresivi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al cainilor periculosi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, cu următoarele modificări:
  1. Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "b) categoria a II-a: cainii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metisii lor."
  2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "b) orice caine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi paza, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoană."
  3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai cainilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:"
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, de jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vamilor şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi paza, precum şi în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmari."
  5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(4) Accesul cainilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poarta botnita şi sunt ţinuţi în lesa de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru caini accesul cainilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botnita şi fără lesa."
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Dresajul şi antrenamentul cainilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor profesionale şi vor fi autorizaţi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociaţiei Chinologice Române, Ministerului de Interne şi Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare. Autorizaţia va fi vizata anual. Sunt permise dresajul şi antrenamentul cainilor prevăzuţi la art. 1 de către deţinător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor raspunderilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."
  7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul cainelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală grava, pedeapsa este cea prevăzută la art. 181-184 Cod penal.
  (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
  (4) Acţiunea penală prevăzută la alin. (1) şi (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor inlatura răspunderea penală."
  8. Articolul 12 se abroga.
  9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Importul sau comercializarea cainilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora."
  10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Fapta persoanei de a organiza lupte între caini, de a-i pregati în acest scop, precum şi de a participa cu caini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani."
  11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canina cainii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinta eliberata."
  12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea de Supraveghere Canina în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Supraveghere Canina va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Bucureşti, 11 martie 2003.
  Nr. 60.
  ────────────────