ORDIN nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019
  În temeiul prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 93^1, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10) și ale art. 268, 279, 280, 281, 282, 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 8 și ale art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile generale, direcțiile de specialitate și instituțiile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 12 noiembrie 2019.
  Nr. 5.259.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în
  anul școlar 2020-2021