HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
(actualizată până la data de 18 septembrie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 366 din 4 aprilie 2001; HOTĂRÂREA nr. 950 din 5 septembrie 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul funcţiei publice,
  Ioan Onisei


  Anexă

  NORMA 07/12/2000