HOTĂRÂRE nr. 514 din 24 iunie 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999  În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999 şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/1998,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu-Ionescu
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Victor Babiuc
  Ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  p. Ministrul culturii,
  Kelemen Hunor,
  secretar de stat
  p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Mihai Bogza,
  viceguvernator


  Anexă

  NORMA 24/06/1999