HOTĂRÂRE nr. 511 din 1 iulie 2020pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 iulie 2020
  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 29 iunie 2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 1.07.2020, precum și instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 16 iunie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.2. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.3. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 11 se introductrei noi puncte, punctele 12-14, cu următorul cuprins:12. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății.13. Se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog.14. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.4. La anexa nr. 3 articolul 11, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10-14 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.


  Articolul II

  Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 1 iulie 2020.
  Nr. 511.
  ----