LEGE nr. 612 din 31 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu următoarea modificare:
  - La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:
  "2. Alineatul (1) al articolului 87 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 87. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga reglementările anterioare privitoare la decoraţii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei "Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945", republicată; Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989"; Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată; Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu".>>"
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU

  ----------------