HOTĂRÂRE nr. 501 din 1 iunie 2005
pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, potrivit legii.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 1 iunie 2005.
  Nr. 501.


  Anexă

  CRITERII 01/06/2005