LEGE nr. 351 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea art. 138 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 138 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) păstrarea, securizarea și asigurarea sub formă de document electronic a documentației primare, ca sursă a acestor date, constituind arhiva furnizorului, astfel cum este prevăzut de actele normative în vigoare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 351.
  ------