HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 5 octombrie 2005
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, punctul 49 va avea următorul cuprins:
  "49. asigură, potrivit legii, monitorizarea achiziţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor publice din domeniul său de activitate;".
  2. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(4) Numărul maxim de posturi este de 695, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi cabinetului ministrului delegat."
  3. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "(4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
  4. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) După numirea şi mandatarea conducătorilor unităţilor prevăzute în anexa nr. 2, aceştia vor încheia contractul individual de muncă şi contractul de performanţă, după caz, cu organele de conducere ale unităţilor la care sunt numiţi, în condiţiile legii."
  5. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul delegat pentru lucrări
  publice şi amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 5 octombrie 2005.
  Nr. 1.216.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea
  --------------------------
  Guvernului nr. 412/2004)
  ------------------------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

      Numărul maxim de posturi = 695,
      exclusiv demnitarii şi posturile aferente
      cabinetului ministrului şi cabinetului
      ministrului delegat

                                  ┌──────────┐ ┌─────────────────────┐
                                  │ MINISTRU ├──────┤CABINETUL MINISTRULUI│
                                  │ ├───┐ └─────────────────────┘
   ┌───────────┐ ┌────────┐ └────┬─────┘ │ ┌─────────────────────┐
   │CABINETUL │ │MINISTRU│ │ └──┤DIRECTIA AUDIT PUBLIC│
   │MINISTRULUI├──┤ DELEGAT├───────────┤ │ INTERN │
   │ DELEGAT │ └┬──┬────┘ │ └─────────────────────┘
   └───────────┘ | │ │
            ┌------┘ │ │
            | ┌──────┘ │
            | │┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
    ┌-------┴┐ ││CORPUL DE CONTROL├─┐ │ │DIRECTIA GENERALĂ RELATII │
    | X | │└─────────────────┘ │ │ ┌───┤ MASS-MEDIA ŞI TRANSPARENTĂ │
    └--------┘ │┌─────────────────┐ ├──┼──┤ └────────────────────────────┘
               ││ SECRETARIATUL ├─┘ │ │ ┌───────────────────────┐
               ││ NAŢIONAL │ │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ │
               ││ TRACECA │ │ └───┤ DE MEDIU │
               │└─────────────────┘ │ └───────────────────────┘
               │ │
               │ │
               │ │
           ┌───┼──────┬──────────┬─────┼──────┬────────────┬─────────────┐
           │ │ │ │ │ │ │ │
           │ │ │ │ │ │ │ │
     ┌─────┴──┐│ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ │ ┌───┴────┐ ┌─────┴──────┐ ┌────┴────┐
     │SECRETAR││ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ │ SECRETAR │ │SECRETAR │
     │DE STAT ││ │GENERAL │ │DE STAT │ │ │DE STAT │ │ DE STAT │ │GENERAL │
     └────────┘│ │ ADJ. │ └────────┘ │ └────────┘ └────────────┘ ├─────────┤
               │ └────────┘ │ │SECRETAR │
               │ │ │GENERAL │
               │ │ │ ADJ. │
               │ │ └─────────┘
          ┌────┼─────────┬────────┬────┴────────┬───────────────────┐
          │ │ │ │ │ │
     ┌──┬─┴┬──┬┴─┐ ┌───┴─┐ ┌──┴──┐ ┌──┬───┬┴──┬───┐ ┌──┬──┬─┴┬──┐
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     A B C D E F G H I J K L M N O P R S T


      LEGENDA:
      --------

      A = DIRECTIA GENERALĂ GESTIUNEA LOCALITATILOR
      B = DIRECTIA GENERALĂ AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI POLITICA LOCUIRII
      C = DIRECTIA DE REGLEMENTARE IN CONSTRUCTII
      D = DIRECTIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII
      E = DIRECTIA GENERALĂ ACHIZITII IN LUCRARI PUBLICE ŞI INFRASTRUCTURA RURALA
      F = DIRECTIA GENERALĂ INVESTITII, ACHIZITII ŞI CONCESIUNI
      G = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE ŞI
          ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
      H = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE
      I = DIRECTIA GENERALĂ RELATII FINANCIARE EXTERNE
      J = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT FEROVIAR
      K = DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA ŞI TRANSPORT RUTIER
      L = DIRECTIA GENERALĂ TRANSPORT NAVAL
      M = DIRECTIA GENERALĂ AVIATIE CIVILA
      N = INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE
      O = DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI STRATEGIE
      P = DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE
      Q = DIRECTIA GENERALĂ JURIDICA
      R = DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICA ŞI BUGET
      S = DIRECTIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE ŞI ADMINISTRATIVE
      T = DIRECTIA SECURITATE MEDICO-SOCIALA ŞI SĂNĂTATE

      X = Unitatea de Management a Proiectului pentru Implementarea Asistentei
          Financiare nerambursabile aferente pregatirii proiectului de diminuare
          a riscului în cazul producerii calamitatilor naturale şi pregătirea
          pentru situaţii de urgenta (UMP)


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea
  --------------------------
  Guvernului nr. 412/2004)
  ------------------------
  A. UNITATILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului
  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se
  finanţează de la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Autoritatea Naţională pentru TurismBugetul de statBucureşti


  NOTĂ:
  Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un numar maxim de 311 posturi iar
  cea de la nr. crt. 2 un nr. maxim de 93 posturi, exclusiv preşedintele cu rang
  de secretar de stat.
  B. UNITATILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului
  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din
  venituri proprii prin sistemul de
  asigurări sociale de sănătate şi din transferuri
  de la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Spitalul Universitar nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    2.Spitalul General nr. 2 Căi Ferate BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    3.Spitalul Universitar Căi Ferate IaşiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statIaşi
    4.Spitalul Universitar Căi Ferate Cluj-NapocaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCluj-Napoca
    5.Spitalul Universitar Căi Ferate TimişoaraVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statTimişoara
    6.Spitalul General Căi Ferate PloieştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPloieşti
    7.Spitalul General Căi Ferate GalaţiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statGalaţi
    8.Spitalul Universitar Căi Ferate ConstanţaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statConstanţa
    9.Spitalul General Căi Ferate BraşovVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBraşov
    10.Spitalul General Căi Ferate PaşcaniVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPaşcani
    11.Spitalul General Căi Ferate SimeriaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSimeria
    12.Spitalul General Căi Ferate OradeaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statOradea
    13.Spitalul Universitar Căi Ferate CraiovaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCraiova
    14.Spitalul General Căi Ferate SibiuVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSibiu
    15.Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statDrobeta-Turnu Severin


  NOTĂ:
  Unitatile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finantarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un numar maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  C. UNITATILE*)
  care funcţionează în subordinea Ministerului
  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din
  venituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat, în condiţiile legii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic**)Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    2.Clubul Sportiv "Rapid"Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    3.Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOMVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiConstanţa
    4.Şcoala Superioară de Aviaţie CivilăVenituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    5.Agenţia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    6.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucureşti**)Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti


  ------------- Notă *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 145 posturi, pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 96, iar pentru cea de la nr. crt. 5 este de 264. Notă **) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului.
  D. UNITATILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului
  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează
  din venituri proprii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanţa
    2.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanţa
    3.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucureşti
    4.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucureşti
    5.Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) - îşi desfăşoară activitatea prin baza de aplicaţieVenituri propriiBucureşti
    6.Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFERVenituri propriiBucureşti
    7.Registrul Urbaniştilor*)Venituri propriiBucureşti


  ------------- Notă *) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului.
  E. UNITATILE
  care funcţionează în coordonarea Ministerului
  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Turismului şi ConstrucţiilorBucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism Transporturilor, (I.N.C.D.T.)Bucureşti


  F. UNITATILE*)
  care funcţionează sub autoritatea
  Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    6.Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.Bucureşti
    7.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.Bucureşti
    9.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A.Otopeni
    9.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.Bucureşti
    10.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    11.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.Timişoara
    12.Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    13.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti
    14.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    15.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. ConstanţaConstanţa
    16.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    17.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    18.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi
    19.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    20.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale"- S.A.Giurgiu
    21.Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Bucureşti
    22.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    23.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"Sulina
    24.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti**)Bucureşti
    25.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti**)Bucureşti
    26.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.**)Bucureşti
    27.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.**)Bucureşti
    28.Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. ConstanţaConstanţa
    29.Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - "INCERTRANS" - S.A.Bucureşti
    30.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.Bacău
    31.Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.Cluj
    32.Societatea Comercială "Stard" - S.A.Feteşti
    33.Societatea Comercială "Via Star" - S.A.Bucureşti
    34.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. GiurgiuGiurgiu
    35.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Bucureşti - S.A.Bucureşti
    36.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Craiova - S.A.Craiova
    37.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Timişoara - S.A.Timişoara
    38.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Cluj - S.A.Cluj-Napoca
    39.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Braşov - S.A.Braşov
    40.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Iaşi - S.A.Iaşi
    41.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Galaţi - S.A.Galaţi
    42.Societatea Comercială de Transport Feroviar Regional de Călători Constanţa - S.A.Constanţa


  ----------- Notă *) Unitatile prevăzute la pozitiile 30 - 34 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Notă *) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului.
  ---------