ORDIN nr. 2.264 din 14 septembrie 2011
privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (14) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă metodologia de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Rata anuală de colectare selectivă a DEEE, prevăzută la art. 1, se calculează pe baza cantităţilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, introduse pe piaţa naţională în ultimii 2 ani, utilizând formula de calcul prevăzută în anexă.
  (2) Pentru calcularea cantităţii de DEEE pe care fiecare producător sau, după caz, fiecare organizaţie colectivă trebuie să o colecteze în fiecare an, rata anuală de colectare selectivă este aplicată cantităţii de EEE introduse pe piaţa naţională în anul respectiv.
  (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la 15 mai a fiecărui an, rata anuală de colectare selectivă prevăzută la alin. (1).


  Articolul 3

  Raportarea cantităţilor de EEE introduse pe piaţă, precum şi a cantităţilor de DEEE colectate se va face potrivit art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 14 septembrie 2011.
  Nr. 2.264.


  Anexa
  METODOLOGIE
  de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a
  deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
                       4 x P 8 x P
          Rp = ─────────────────────── = ───────────────── ,
                1/2 [V(n-1) + V(n-2)] V(n-1) + V(n-2)

  unde:
  Rp = rata anuală de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), exprimată procentual;
  P = numărul de locuitori, potrivit Institutului Naţional de Statistică;
  V(n-1) = cantitatea*1) de echipamente electrice şi electronice (EEE) introdusă de toţi producătorii înregistraţi în Registrul producătorilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în anul anterior*2) celui pentru care se calculează cantitatea individuală de DEEE care trebuie colectată;
  --------
  *1) Unitatea de măsură este kilogramul.
  *2) Pentru prima aplicare a formulei se vor aplica cantităţile puse pe piaţă în anul 2011.
  V(n-2) = cantitatea de EEE introdusă de toţi producătorii înregistraţi în Registrul producătorilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, cu 2 ani înaintea*3) celui pentru care se calculează cantitatea de DEEE care trebuie colectată.
  -------
  *3) Pentru prima aplicare a formulei se vor aplica cantităţile puse pe piaţă în anul 2010.
  Q = R(p) x V(n),
  unde:
  Q = cantitatea individuală de DEEE care trebuie colectată de fiecare producător, respectiv organizaţie colectivă*4);
  Vn = cantitatea de EEE introdusă de fiecare producător, respectiv organizaţie colectivă în anul pentru care se calculează cantitatea individuală de DEEE care trebuie colectată*5).
  --------
  *4) Primul an pentru care se calculează cantitatea individuală care trebuie colectată de fiecare producător/organizaţie colectivă este anul 2012.
  *5) Pentru calcularea cantităţii de DEEE pe care fiecare producător sau, după caz, fiecare organizaţie colectivă trebuie să o colecteze în anul 2012, rata anuală de colectare selectivă a DEEE se aplică cantităţii de EEE introduse pe piaţa naţională în anul 2012.
  --------