HOTĂRÎRE nr. 1.340 din 21 decembrie 1990
privind înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 2 februarie 1991  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează societăţile comerciale pe acţiuni ca persoane juridice, avînd denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social iniţial prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate potrivit art. 1, îşi vor definitivă capitalul social pe baza reevaluarii patrimoniului, în condiţiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza pînă la data de 31 decembrie 1990.


  Articolul 3

  Societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate potrivit prezentei hotărîri se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutele din anexele nr. 2/1*)-2/28*).


  Articolul 4

  În perioada în care capitalul social este deţinut integral de stat, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile specifice prevăzute în statutul societăţii.


  Articolul 5

  Pe data constituirii societăţilor comerciale pe acţiuni unităţile economice de stat menţionate la rubrica nr. 5 din anexa nr. 1 se desfiinţează.
  Activul şi pasivul unităţilor economice de stat care îşi încetează activitatea se preiau de societăţile comerciale pe acţiuni nou înfiinţate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.


  Articolul 6

  Personalul trecut la societăţile comerciale înfiinţate se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar şi de sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este transferat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1 şi nr. 2/1-2/28 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.


  Articolul 8

  Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.
  -------------- Notă *) Anexele nr. 2/1-2/28 se comunică unităţilor interesate. Statutul cadru al societăţilor comerciale, înfiinţate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1
  LISTA
  societăţilor comerciale care se înfiinţează în domeniul construcţiilor
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeObiectul de activitateSediul societăţii comerciale care se înfiinţeazăValoarea capitalului social iniţial - total din care: a) fonduri fixe b) mijloace circulante - mil. lei -Unitatea economică care îşi încetează activitatea
    012345
    1."Apullum" - S.A.Execută lucrări de construcţii-montaj, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii-montaj; prestări servicii de mecanizare şi transport.Alba Iulia, strada Clujului nr. 27, judeţul Alba75,781Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 21,150
    b) 54,631
    2."Aci Bistriţa" - S.A.Execută lucrări de construcţii-montaj, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii-montaj; prestări servicii de mecanizare şi transport.Bistriţa, strada Zefirului nr. 1, judeţul Bistriţa- Năsăud51,218Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 37,083
    b) 14,135
    3."Acsa" - S.A.Execută lucrări de construcţii-montaj, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii-montaj; prestări servicii de mecanizare şi transport.Cîmpia Turzii, strada Cîmpului nr. 2, judeţul Cluj91,503Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 32,158
    b) 59,345
    4."Aci Cluj" - S.A.Execută lucrări de construcţii-montaj, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de produse necesare activităţii de construcţii-montaj.Cluj-Napoca, strada Aurel Vlaicu nr. 180, judeţul Cluj75,459Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 27,893
    b) 47,566
    5."Aci Mureş" - S.A.Execută lucrări de construcţii-montaj, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de produse necesare activităţii de construcţii-montaj; prestări de servicii de mecanizare şi transport.Tîrgu Mureş, strada Depozitelor nr. 4, judeţul Mureş52,908Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 23,106
    b) 29,802
    6."Aci Porolissum" - S.A.Execută lucrări de construcţii, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii; prestări servicii de mecanizare şi transport.Zalău, strada Valea Miţei, nr. 1, judeţul Sălaj47,347Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 34,329
    b) 13,018
    7."Aci Valea Jiului" - S.A.Execută lucrări de construcţii, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii; prestări servicii de mecanizare şi transport.Petroşani, strada Vasile Roaită nr. 12, judeţul Hunedoara66,227Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 42,880
    b) 23,339
    8."Ami Ardeal" - S.A.Execută lucrări şi proiectare de instalaţii, montaje, reparaţii construcţii; realizare şi comercializare confecţii metalice şi aparataje.Cluj-Napoca, strada Piteşti nr. 7, judeţul Cluj43,768Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    a) 20,382
    b) 33,386
    9."Tci Contractor General" - S.a.Realizare în ţară şi străinătate de: lucrări de construcţii, reparaţii construcţii, realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii, proiectare în construcţii, consulting, prestaţii în informatică, marketing, ofertare şi contractare, servicii tehnice, economice, asigurare mijloace şi resurse pentru construcţii, prestări de servicii de mecanizare şi transport, asistenţă tehnică, cazare, cantine, agrement în domeniul construcţiilor.Cluj-Napoca, strada Tineretului nr. 2, judeţul Cluj380,260Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Cluj
    din care:
    A) 263,095
    b) 117,165
    10."Cocc" - S.A.Consultanţă în organizare şi conducere în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice; elaborare documentaţii de licitaţie-ofertare, organizare de licitaţii în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice. Cercetare, proiectare şi aplicare de sisteme informaţionale şi informatice de interes naţional şi local în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice. Formare şi perfecţionare de personal în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice, inclusiv servicii pentru aceste activităţi; consultanţă pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii ale organizaţiilor de construcţii pentru formarea şi perfecţionarea personalului. Servicii de prelucrare automată a datelor. Activităţi şi servicii de natura celor prevăzute mai sus pentru diverse organizaţii şi asociaţii de stat şi particulare, din ţară şi străinătate.Bucureşti, Calea Griviţei nr. 6-10, sector 145,218Centrul de organizare şi cibernetică în construcţii Bucureşti
    din care:
    a) 35,406
    b) 5,900
    11."Stizo" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice sau fizice de: lucrări de structuri înalte, precomprimări, izolaţii, îmbunătăţirea terenurilor de fundare, reparaţii curente şi capitale; realizare şi comercializare de materiale, utilaje şi piese de schimb, produse de societatea comercială sau terţi, necesare activităţii de construcţii-montaj; prestări de servicii, inclusiv în proiectare şi informatică; proiectare de materiale de construcţii, prefabricate, utilaje, piese de schimb etc. specifice activităţii.Municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 36, sector 3306,965Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 243,634
    b) 63,331
    12."Coref" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice sau fizice de lucrări de construcţii, izolaţii, lucrări refractare, servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Municipiul Bucureşti, strada Baia de Fier nr. 10, sector 369,707Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 23,816
    b) 45,891
    13."Gip" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice şi fizice de: structuri înalte glisate, izolaţii, precomprimări, îmbunătăţirea terenurilor de fundare, reparaţii curente şi capitale, prestări servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, produse, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Bucureşti, Şoseaua Olteniţei km 11, Sectorul agricol Ilfov118,772Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 79,274
    b) 39,498
    14."Retizoh" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice şi fizice de: lucrări de izolaţii tehnologice şi lucrări speciale, înzidiri refractare şi închideri, reparaţii curente şi capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Craiova, strada Cîmpia Islaz nr. 40, judeţul Dolj99,640Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 32,103
    b) 67,537
    15."Izocon" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice şi fizice de: lucrări de izolaţii tehnologice şi lucrări speciale, înzidiri refractare şi închideri, reparaţii curente şi capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Municipiul Braşov, strada Zizinului nr. 78 b, judeţul Braşov60,364Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 13,386
    B) 46,978
    16."Izopa" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice şi fizice de: lucrări de izolaţii tehnologice şi lucrări speciale, înzidiri refractare şi închideri, reparaţii curente şi capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 4, judeţul Cluj51,488Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 23,170
    b) 28,318
    17."Itels" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice şi fizice de: lucrări de izolaţii tehnologice şi lucrări speciale, înzidiri refractare şi închideri, reparaţii curente şi capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Municipiul Iaşi, strada Armeană nr. 12, judeţul Iaşi54,902Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 15,513
    b) 39,389
    18."Sicvas" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate pentru persoane juridice şi fizice de: lucrări de izolaţii tehnologice şi lucrări speciale, înzidiri refractare şi închideri, reparaţii curente şi capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare şi comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activităţii de construcţii-montaj.Municipiul Vaslui, strada Podul Înalt nr. 12, judeţul Vaslui5,853Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti
    din care:
    a) 3,157
    b) 2,696
    19."Precon" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate de: lucrări de construcţii, instalaţii-montaj, reparaţii construcţii şi instalaţii, realizarea şi comercializarea de produse şi materiale necesare activităţii de construcţii; lucrări de mecanizare şi transporturi auto, consulting, marketing, proiectare în construcţii, încercări şi verificări de laborator, studii topo, asistenţă tehnică şi prestaţii cu tehnică de calcul, ofertare şi contractare, expertize tehnice, gospodărie comunală; activitatea de cazare, cantine, agrement în domeniul construcţiilor.Oradea, strada Cazaban nr. 50, judeţul Bihor41,707Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 23,611
    b) 18,096
    20."Crişana" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate de: lucrări de construcţii, instalaţii-montaj, reparaţii construcţii şi instalaţii, realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii, prestaţii în construcţii; gospodărie comunală.Oradea, strada Borşului nr. 7, judeţul Bihor163,385Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 67,036
    b) 96,349
    21."Exacta Oradea" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate de: lucrări de instalaţii electrice, sanitare, încălzire, gaze, ventilaţii şi montaj; realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii; reparaţii la construcţii şi instalaţii, prestaţii în construcţii, gospodărie comunală.Oradea, strada Borşului nr. 7, judeţul Bihor22,155Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 3,592
    b) 18,563
    22."Simbac" - S.A.Realizarea şi comercializarea în ţară şi străinătate de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii.Oradea, strada Borşului nr. 7 B, judeţul Bihor42,679Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 37,617
    b) 5,062
    23."Sme Oradea" - S.A.Prestaţii cu utilaje de construcţii şi mijloace de transport în ţară şi străinătate; reparaţii la utilaje, realizarea şi comercializarea de produse şi piese de schimb pentru utilaje de construcţii.Oradea, strada Borşului nr. 14 B, judeţul Bihor18,597Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 23,084
    b) 4,487
    24."Comar" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate de: lucrări de construcţii, instalaţii-montaj, reparaţii în construcţii şi instalaţii, prestaţii; realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii; activitate de cantine, cazare, în special, pentru persoane juridice şi fizice din domeniul construcţiilor.Baia Mare, strada Minerilor nr. 16, judeţul Maramureş45,134Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 38,429
    b) 12,705
    25."Inmar" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate de: lucrări de instalaţii sanitare, încălzire, gaze, ventilaţii şi montaj în construcţii; realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii-montaj.Baia Mare, strada Minerilor nr. 16, judeţul Maramureş20,271Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 15,300
    b) 4,971
    26."Elmar" - S.a.Realizarea în ţară şi străinătate A lucrărilor de instalaţii electrice la construcţii; realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii-montaj.Baia Mare, strada Minerilor nr. 16, judeţul Maramureş15,282Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 9,190
    b) 6,092
    27."Samaco" - S.A.Realizarea în ţară şi străinătate de: construcţii, instalaţii-montaj, reparaţii în construcţii şi instalaţii; realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii, gospodărie comunală; activitate de cantine, în special, pentru persoane juridice şi fizice din domeniul construcţiilor.Satu Mare, strada Careiului nr. 46, judeţul Satu Mare66,104Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 32,317
    b) 33,787
    28."Simont" - S.a.Realizarea în ţară şi străinătate A lucrărilor de instalaţii electrice, sanitare, încălzire, gaze, ventilaţii şi montaj în construcţii; realizarea şi comercializarea de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii.Satu Mare, strada Careiului nr. 46, judeţul Satu Mare29,032Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Oradea
    din care:
    a) 17,439
    b) 11,593


  Anexa 2
  STATUTUL*)
  Societăţii comerciale ..........................
  ------------------ Notă *) Denumirea, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea societăţii
  Denumirea societăţii este Societatea comercială ................
  În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele: "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare.


  Articolul 2

  Forma juridică a societăţii
  Societatea comercială este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul societăţii
  Sediul societăţii este în România, localitatea ....... .
  Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
  Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate şi în alte localităţi din ţara şi străinătate.


  Articolul 4

  Durata societăţii
  Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data infiintarii acesteia şi se înscrie în registrul Camerei de comerţ şi industrie.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate al societăţii


  Articolul 5

  Scopul societăţii este: .............


  Articolul 6

  Obiectul de activitate al societăţii este: ...........


  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile


  Articolul 7

  Capitalul social
  Capitalul social iniţial este fixat la suma de ...... împărţit în .......... acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.
  Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.
  Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Acţiunile
  Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
  Acţiunile vor purta timbru sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.
  Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii.


  Articolul 9

  Reducerea sau mărirea capitalului social
  Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 10

  Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
  Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut şi altor drepturi prevăzute în statut.
  Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
  Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.
  Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii efectuată în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 11

  Cesiunea acţiunilor
  Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
  Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se poate face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.


  Articolul 12

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un "duplicat al acţiunii".


  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor


  Articolul 13

  Atribuţii
  Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.
  Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
  a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
  b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca;
  c) alege directorul (directorul general) şi adjunctii acestuia, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; directorul (directorul general) şi adjunctii acestuia pot fi numiţi şi dintre membrii consiliului de administraţie;
  d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi comisiei de cenzori;
  e) stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
  f) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;
  g) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii;
  h) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie, ale comisiei de cenzori sau ale expertului de gestiune, după caz, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari;
  i) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
  j) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
  k) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
  l) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea şi lichidarea societăţii;
  m) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;
  n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie (directorului general), directorului, adjunctilor acestuia şi a cenzorilor pentru paguba pricinuită societăţii;
  o) hotărăşte în orice alte probleme privind societatea.
  Hotărîrile în problemele prevăzute la literele k) şi l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societăţii, în perioada în care statul este acţionar unic.
  Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.


  Articolul 14

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţi, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
  Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul în curs.
  Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acţionarilor, reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii.
  Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
  Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
  Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.
  Cînd, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.


  Articolul 15

  Organizarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă, la prima convocare, actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă, la prima convocare, actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar, la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
  Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.
  Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
  La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului.


  Articolul 16

  Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
  Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.
  Actionarii votează, de regula, prin ridicarea de mîini.
  La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.
  Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.


  Articolul 17

  În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii.
  Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine şedinţa de constituire a adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 18

  Consiliul imputernicitilor statului este format din 7-15 membri din care fac parte obligatoriu următorii:
  - reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului;
  - reprezentantul Ministerului Finanţelor;
  - reprezentanţi (ingineri, economişti, jurişti, tehnicieni, alţi specialişti) din domeniul de activitate al societăţii.
  Componenta consiliului se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 19

  Organizare
  Societatea pe acţiuni este administrată de către consiliul de administraţie compus din 7-15 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani; cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, putind avea şi calitatea de acţionari.
  Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acţionari în aceeaşi proporţie cu cota lor de participare la capital.
  Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de aceiaşi acţionari care au desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administratorul pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.
  Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul ministerului de resort.
  Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, componenta consiliului de administraţie şi desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor.
  La prima şedinţa consiliul de administraţie va alege, dintre membrii săi, un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi.
  Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.
  Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
  Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
  Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
  În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.
  Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
  Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
  Preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului de administraţie, directorul şi adjunctii acestuia răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 20

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;
  c) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor acordate;
  d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri (cu excepţia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
  e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
  f) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
  g) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
  h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
  i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.


  Capitolul 6

  Articolul 21

  Comitetul de direcţie
  Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi de consiliul de administraţie, fixindu-le în acelaşi timp şi salariile, potrivit legii.
  Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director) în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie în limitele activităţii societăţii.
  Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
  Comitetul de direcţie este obligat sa comunice, la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie, registrul sau de deliberări.
  În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie.


  Capitolul 7 Gestiunea societăţii


  Articolul 22

  Comisia de cenzori
  Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili.
  În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.
  Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanţi care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.
  Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.
  Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
  - în cursul exerciţiului financiar, verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
  - în încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  - la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;
  - prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societăţii.
  Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din 3 membri.


  Capitolul 8 Activitatea societăţii


  Articolul 23

  Exerciţiul economico-financiar
  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.


  Articolul 24

  Personalul societăţii
  Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de directorul general al societăţii comerciale.
  Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.
  Pînă la aprobarea legislaţiei în domeniu, salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.
  Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
  Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie. Premiile, gratificatiile şi alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parţial în valută, în limita disponibilităţilor potrivit legii.


  Articolul 25

  Amortizarea fondurilor fixe
  La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:
  - amortizarea se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziţie a fondurilor fixe şi se include, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe şi alte nevoi ale societăţii;
  - prin valoarea de achiziţie a fondurilor fixe se înţelege suma cheltuielilor de cumpărare şi a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcţiune a fiecărui fond fix;
  - amortizarea se calculează de la data punerii în funcţiune a fondurilor fixe.


  Articolul 26

  Reparaţii capitale şi investiţii noi
  Lucrările de reparaţii capitale şi de investiţii noi se vor executa pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie în anul în care au fost executate sau, eşalonat, pe mai mulţi ani.


  Articolul 27

  Evidenta contabila şi bilanţul contabil
  Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 28

  Calculul şi repartizarea beneficiilor
  Beneficiul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
  Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanţul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum şi alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.
  Din beneficiul prevăzut în bilanţ, se scade impozitul legal rezultind beneficiul cuvenit acţionarilor, care se repartizează între aceştia, proporţional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte nevoi ale societăţii.
  Plata beneficiului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.
  În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.
  Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.


  Articolul 29

  Registrele societăţii
  Societatea tine registrele prevăzute de lege.


  Capitolul 9 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 30

  Modificarea formei juridice
  Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
  În perioada în care statul este unic acţionar, transformarea formei juridice a societăţii se va putea face prin hotărîre a guvernului.
  Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.


  Articolul 31

  Dizolvarea societăţii
  Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
  - imposibilitatea realizării obiectului social;
  - hotărîrea adunării generale;
  - falimentul;
  - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  - la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;
  - în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
  Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.


  Articolul 32

  Lichidarea societăţii
  În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
  Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se face în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 33

  Litigii
  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
  Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societăţi şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 10

  Articolul 34

  Dispoziţii finale
  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.
  --------------