ORDIN nr. 1.066 din 9 mai 2023privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 18 mai 2023
  Având în vedere:– art. 90^1 și 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu modificările ulterioare;– Referatul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 9.723 din 4.05.2023,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
  ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumit în continuare Regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 18 mai 2023.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 949/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 iulie 2022, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 9 mai 2023.
  Nr. 1.066.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei superioare
  de evaluare a persoanelor adulte cu handicap