ORDIN nr. 4.050 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 21.990/2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate și al Direcției personal și structuri sanitare,
  având în vedere prevederile art. 14 alin. (4^1) și art. 17 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 5 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 4.050.

  ANEXĂ*

  * Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.078/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București

  -----