ORDIN nr. 3.627 din 29 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 9 decembrie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 21.579/2022 al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal: – dr. Dorina Tacu; – dr. Cristina Alina Bucșa; – dr. Corina Țincu; – dr. Paula Larisa Vizireanu; – dr. Elena Alina Cristoiu-Strachinariu; – dr. Bogdan Marian Sorohan.2. Punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: – dr. conf. dr. Erzsebet Lazăr.3. După punctul 83 se introduce un nou punct, punctul 84, cu următorul cuprins:84. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București: – dr. Ștefana Carp.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Cătălin Vișean,
  secretar de stat

  București, 29 noiembrie 2022.
  Nr. 3.627.
  ----