DECIZIE nr. 340 din 29 august 2012privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 61/2012
EMITENT
 • AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012
  Având în vedere prevederile anexei 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,
  președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.

  Articolul I

  Procedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 61/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 și 166 bis din 14 martie 2012, se modifică după cum urmează:– La punctul 2, punctul 2.3 va avea următorul cuprins:2.3. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2012 suma de 500.000 lei, astfel:
  a) etapa I - 40.000 lei repartizați în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea seminarului «Femeia antreprenor» în 8 locații arondate celor 8 O.T.I.M.M.C.;
  b) etapa a II-a - 347.000 lei, pentru organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială, din care:– 29.000 lei pentru efectuarea serviciului de training în cele 8 locații. Acest serviciu va fi organizat de Agenție și presupune cheltuieli cu onorariile lectorilor;– 318.000 lei, repartizați în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire antreprenorială pe durata a 4 zile în 8 locații arondate celor 8 O.T.I.M.M.C.;
  c) etapa a III-a - 113.000 lei, pentru organizarea de către A.I.P.P.I.M.M. a Forumului național «Antreprenoriatul feminin - prezent și viitor» și cazarea participanților și a invitaților, din care:– 66.000 lei pentru organizarea de către A.I.P.P.I.M.M. a Forumului național «Antreprenoriatul feminin prezent și viitor», ce include închirierea sălii, videoproiector, masă festivă pentru speakeri și invitații români și străini, realizarea materialelor de promovare, realizarea conceptului evenimentului, publicitate, precum și alte cheltuieli necesare;– 47.000 lei pentru asigurarea cazării participanților din provincie și a invitațiilor din țară și străinătate.


  Articolul II

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării.

  Președintele Agenției pentru Implementarea
  Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
  Răzvan Ioan Taraș

  București, 29 august 2012.
  Nr. 340.
  -------