HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
  Având în vedere prevederile art. 48, 51 și 84 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
  în temeiul art. 104 alin. (2) și art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secțiile de votare din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  ---------------
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț

  București, 7 septembrie 2016.
  Nr. 31.

  Anexa nr. 1


  MODELUL
  listei electorale suplimentare care va fi folosit în secțiile
  de votare din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

  ROMÂNIA
  JUDEȚUL*) .............
  Municipiul, orașul, comuna**)

  Pag. .........
  Circumscripția electorală nr. ....
  Secția de votare nr. .............

  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de ..........***)


  Nr.
  crt.

  Semnătura
  alegătorului

  Numele și
  prenumele
  alegătorului
  Codul numeric personal
  Domiciliul sau reședința
  alegătorului (str., nr.
  imobil, localitate, județ)

  Seria și numărul
  actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...

  *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma "Municipiul București".
  **) În cazul municipiului București se înscrie sintagma "Sectorul nr. ..."
  ***) Se înscrie data votării.

  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare .................
  Numele, prenumele și semnătura locțiitorului .........................................................
  Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: .......................................
  NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, de către locțiitorul acestuia, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– Rubrica "Domiciliul sau reședința alegătorului" se completează conform mențiunilor din actul de identitate. Reședința se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la secția de votare unde este întocmită lista electorală suplimentară.


  Anexa nr. 2


  MODELUL
  listei electorale suplimentare utilizate
  la secțiile de votare din străinătate

  Denumirea statului ...............
  Denumirea localității ............

  Pag. .........
  Circumscripția electorală nr. ......  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de .......*)


  Nr.
  crt.

  Semnătura
  alegătorului

  Numele și
  prenumele
  alegătorului
  Codul numeric personal
  Domiciliul sau reședința
  alegătorului (conform
  mențiunilor din documentul
  privind stabilirea
  reședinței sau din
  pașaport)

  Seria și numărul
  actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...

  *) Se înscrie data votării.

  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ........................
  Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ......................
  NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, de către locțiitorul acestuia, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.

  -------