HOTĂRÂRE nr. 165 din 21 februarie 2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 4 şi 15 vor avea următorul cuprins:
  "4. elaborarea şi implementarea politicilor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale;
  ............................................................................................
  15. iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte proprii sau comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;".
  2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi este de 168, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale
  şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul
  finanţelor publice,
  Sebastian Teodor
  Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 14 februarie 2007.
  Nr. 165.


  Anexa 1

      Nr. maxim de posturi: 168, exclusiv demnitarii
      şi posturile aferente cabinetului ministrului

                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                                  a Ministerului
                                 Comunicaţiilor şi
                              Tehnologiei Informaţiei

  ┌─────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────────────────┐
  │ CABINETUL MINISTRULUI ├─────┤ ├─────┤COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR│
  └─────────────────────────┘ │ │ │ PENTRU AFACERI EUROPENE │
  ┌─────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────┘
  │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─────┤ │ ┌────────────────────────────┐
  └─────────────────────────┘ │ ├─────┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │
  ┌─────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────┘
  │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├─────┤ MINISTRU │ ┌────────────────────────────┐
  │ CLASIFICATE │ │ ├─────┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │
  └─────────────────────────┘ │ │ └────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────────┐
  │ UNITATE POLITICI ├─────┤ ├─────┤ UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL │
  │ PUBLICE***) │ │ │ │ PROIECTELOR**) │
  └─────────────────────────┘ │ │ └────────────────────────────┘
                                  └────┬─────┘
                                       │
  ┌───────────────────────┬────────────┼──────────────┐
  │┌────────────┐ │ │ │ ┌────────────┐
  ││ Cabinetul │ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────────┴───────┐ │ Cabinetul │
  ││secretarului├────┤Secretar│ │Secretar│ │Secretar de stat├────┤secretarului│
  ││ de stat │ │de stat │ │general │ └────┬──┬──────┬─┘ │ de stat │
  │└────────────┘ └─┬──────┘ └─┬──┬───┘ │ │ │ └────────────┘
  └───┐ │ ┌──┘ │ │ └─────┐└────────────┐
  ┌───┴──────┐ ┌───────┴┐ ┌──────┴─┐┌──┴─────┐ ┌──┴─────┐┌─┴───────┐┌────┴──────┐
  │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia││Direcţia│ │Direcţia││Comparti-││Organismul │
  │generală │ │pentru │ │econo- ││juridică│ │afaceri ││mentul de││intermediar│
  │pentru │ │comuni- │ │mică │└────────┘ │europene││informare││pentru │
  │tehnologia│ │caţii şi│ │resurse │ │şi rela-││publică ││promovarea │
  │informaţi-│ │programe│ │umane │ │ţii în- ││şi ││societăţii │
  │ei şi pro-│ │europene│ │şi │ │terna- ││relaţii ││informaţio-│
  │grame eu- │ └────────┘ │adminis-│ │ţionale ││cu presa ││nale*) │
  │ropene în │ │trativă │ └────────┘└─────────┘└───────────┘
  │domeniul │ └────────┘
  │IT │
  └──────────┘
  _____________
      *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.
      **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de
          structura organizatorică a ministerului.
      ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.

  ---------