LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 55 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) conform tabelului nr. 1^1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale;
  Tabelul nr. 1^1
  Stagiul de cotizare realizat Reducerea vârstei standard
  în grupa I de muncă de pensionare cu:
  ani împliniţi)
  Ani Luni
  6 3 -
  7 3 6
  8 4 -
  9 4 6
  10 5 -
  11 5 6
  12 6 -
  13 6 6
  14 7 -
  15 7 6
  16 8 -
  17 8 6
  18 9 -
  19 9 6
  20 10 -
  21 10 6
  22 11 -
  23 11 6
  24 12 -
  25 12 6
  26 de ani şi peste 13 -"

  2. La articolul 158, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 158. - (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 24 decembrie 2013.
  Nr. 380.
  _________