NORME METODOLOGICE Nr. 1720 din 6 octombrie 1994
pentru modificarea punctului 6 din Normele metodologice nr. 250/1994, emise de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 octombrie 1994  În executarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 840/1992, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1993, se emit prezentele norme metodologice:
  I. Punctul 6 din capitolul III "Prescrierea medicamentelor" din Normele metodologice nr. 250/1994 privind compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, emise de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 1 martie 1994, va avea următorul cuprins:
  "6. Medicii încadraţi în unităţile sanitare din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie, altele decît Ministerul Sănătăţii, pot elibera prescripţii medicale pentru medicamente în regim compensat numai categoriilor de persoane arondate acestor reţele şi care sunt îndreptăţite, potrivit legii la compensarea preţurilor pentru medicamentele de uz uman şi în limita plafoanelor valorice stabilite în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Sănătăţii şi aceste ministere."
  II. Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  prof. dr. doc. Iulian Mincu
  Avizat favorabil:
  -----------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Dorel Mustatea,
  secretar de stat
  ----------------