ORDIN nr. 4.477 din 9 iunie 2020privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 24 iunie 2020
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 26 din 11.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019,
  în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.


  Articolul 2

  Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 3

  Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.


  Articolul 4

  Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 9 iunie 2020.
  Nr. 4.477.

  ANEXĂ

  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale
  ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019

  Județul Arad
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoare
  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea
  Limba de predareForma de învățământ
  1.
  Liceul Teologic Baptist
  „Alexa Popovici“
  27/19.11.2018

  Municipiul Arad,
  str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19, tel.: 0257/250751

  Liceal/Nivel 4
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
  Real (filieră teoretică)
  Științe ale naturiiRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 55 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

  Județul Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoare
  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea
  Limba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic10/8.04.2019

  Orașul Topoloveni,
  calea București nr. 62,
  tel./fax.: 0248/666579, liceultehnologictopoloveni1@gmail.com

  Liceal/Nivel 3
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002,
  cu modificările și completările ulterioare)
  Nivel 4
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările și completările ulterioare)
  TehnicMecanicăTehnician prelucrări pe mașini cu comandă numericăRomânăCu frecvență
  ServiciiTurism și alimentațieTehnician în gastronomie
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 50 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 formațiuni de studiu/schimbul 2)

  Județul Bihor

  Nr. crt.

  Denumirea unității de învățământ

  Hotărârea ARACIP de evaluare/data

  Denumirea persoanei juridice inițiatoare

  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  1.

  Liceul Tehnologic „Unirea“

  30/30.10.2019

  Orașul Ștei,
  Str. Independenței nr. 19,
  tel./fax .0259/332642, griunirea@yahoo.com

  Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002,
  cu modificările
  și completările ulterioare)
  Nivel 5
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările
  și completările ulterioare)

  Transporturi

  Tehnician transporturi auto interne și internaționale

  Română

  Cu frecvență

  Capacitate maximă de școlarizare*) - 60 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 30 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

  2.

  Colegiul Tehnic „Alexandru Roman“

  29/15.11.2017

  Orașul Aleșd, Str. Ciocârliei
  nr. 4, tel.: 0259/342332, liceualesd@yahoo.com

  Gimnazial/Nivel 1
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările
  și completările ulterioare)

  Română

  Cu frecvență

  Capacitate maximă de școlarizare*) - 82 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 36 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoare
  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea
  Limba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Dante Alighieri“27/19.11.2018

  Aleea Fuiorului nr. 9, sectorul 3, tel.: 021/3481950
  liceudantealighieri@yahoo.com
  Primar


  Limba și literatura italiană, ca limbă maternăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 70 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

  Județul Caraș-Severin

  Nr. crt.

  Denumirea unității de învățământ

  Hotărârea ARACIP de evaluare/data

  Denumirea persoanei juridice inițiatoare

  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  1.

  Liceul Tehnologic „Constantin Lucaci“

  10/8.04.2019

  Orașul Bocșa, Str. Tineretului nr. 1, tel.: 0355/566622,
  fax: 0255/525023, grscboc@yahoo.com

  Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002,
  cu modificările și completările ulterioare)
  Nivel 5
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările și completările ulterioare)

  Transporturi

  Asistent de gestiune în transporturi

  Română

  Cu frecvență

  Servicii

  Tehnician în activități de secretariat

  Română

  Cu frecvență

  Capacitate maximă de școlarizare*) - 36 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2)

  2.

  Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie“

  12/6.05.2019

  Comuna Teregova,
  Str. Principală nr. 349,
  tel./fax: 0255/260293
  scoalateregova@yahoo.fr

  Postliceal/Nivel 3 avansat
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002,
  cu modificările și completările ulterioare)
  Nivel 5
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările și completările ulterioare)

  Turism și alimentație

  Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație

  Română

  Cu frecvență

  Capacitate maximă de școlarizare*) - 38 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 2)

  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  Județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoare
  Adresa unității de învățământ,
  tel./fax, e-mail

  Nivelul de învățământ/
  Nivelul de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea
  Limba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Bartók Béla“12/6.05.2019

  Municipiul Timișoara,
  bd. G-ral Ion Dragalina
  nr. 11A, tel.: 0256/493031, fax: 0256/221270,
  bartok@bartok.ro

  Liceal/Nivel 4
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,
  cu modificările și completările ulterioare)
  Real (filieră teoretică)

  Științe
  ale naturii
  MaghiarăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 38 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 2)

  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  ----