METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.

  Nr. crt.Activitatea profesională și științificăPunctajul
  1.Rezidențiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează5 puncte
  2.Media la examenul de specialitate*)
  3.Media la examenul pentru obținerea titlului de medic primar**)
  4.Doctorat5 puncte
  5.Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universității de medicină și farmacie sau de Academia de Științe Medicale la data înscrierii la concurs)2 puncte
  6.A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătății7 puncte***)
  7.Fiecare atestat de studii complementare obținut3 puncte
  8.Activitate științifică, dovedită pe bază de adeverință cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional la care candidatul este în evidență în ultimii 5 ani1/10 puncte din punctajul candidatului obținut prin programele de educație medicală continuă, creditate de colegiile profesionale (se acordă maximum 50 de puncte)
  9.
  Activitate de organizare (minimum un an)
  a) manager de spital sau alte instituții sanitare
  b) funcție de conducere în cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București
  c) funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății sau în alte unități ale ministerului cu rol de management sanitar sau educațional la nivel național
  d) șef de secție, șef laborator, farmacist-șef.
  e) atestat de studii complementare în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale ori sociale acordate în plus față de cele prevăzute la nr. crt. 7

  ****)
  3 puncte
  3 puncte
  3 puncte
  2 puncte
  3 puncte
  10.membru al societății/asociației de specialitate cu o vechime de minimum 6 luni la data concursului3 puncte

  *) Media obținută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obținută.
  **) Media obținută la examenul pentru obținerea titlului de medic primar.
  ***) Câte 5 puncte pentru fiecare a doua specialitate.
  ****) Pentru funcțiile de șef de secție, șef de compartiment, șef de laborator și farmacist-șef.
  -----